0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2018 2001-2018
Druh Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873) Není ohrožený 2x 15x 692x 39x
Centromerus brevipalpus (Menge, 1866) Téměř ohrožený 12x 34x
Centromerus capucinus (Simon, 1884) Silně ohrožený 6x 91x
Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872) Není ohrožený 4x 69x 27x
Centromerus dilutus (O. P.-Cambridge, 1875) Nezvěstný 2x
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) Ohrožený 7x 302x 12x
Centromerus leruthi Fage, 1933 Silně ohrožený 2x 12x
Centromerus levitarsis (Simon, 1884) Ohrožený 4x 64x 3x
Centromerus pabulator (O. P.-Cambridge, 1875) Není ohrožený 4x 7x 618x 13x
Centromerus persimilis (O. P.-Cambridge, 1912) Silně ohrožený 6x
Centromerus prudens (O. P.-Cambridge, 1873) Kriticky ohrožený 6x
Centromerus sellarius (Simon, 1884) Není ohrožený 527x 12x
Centromerus semiater (L. Koch, 1879) Silně ohrožený 2x 89x
Centromerus serratus (O. P.-Cambridge, 1875) Téměř ohrožený 48x 6x
Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) Není ohrožený 4x 118x 17x
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 8x 22x 1934x 114x

Fotografie

Centromerus arcanus
Centromerus dilutus
Centromerus incilium
Centromerus levitarsis
Centromerus pabulator
Centromerus prudens
Centromerus silvicola
Centromerus sylvaticus

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (2272 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873) 909 289 0 241
Centromerus brevipalpus (Menge, 1866) 14 3 0 11
Centromerus capucinus (Simon, 1884) 178 60 3 40
Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872) 57 6 0 47
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 213 151 0 128
Centromerus leruthi Fage, 1933 6 0 0 6
Centromerus levitarsis (Simon, 1884) 30 12 0 16
Centromerus pabulator (O. P.-Cambridge, 1875) 2154 1023 0 290
Centromerus persimilis (O. P.-Cambridge, 1912) 2 0 0 2
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 360 145 0 211
Centromerus semiater (L. Koch, 1879) 45 10 0 22
Centromerus serratus (O. P.-Cambridge, 1875) 31 6 0 17
Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) 84 29 0 57
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 3350 1232 324 776
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873) 136 312 0 78
Centromerus brevipalpus (Menge, 1866) 0 1 0 1
Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872) 4 4 0 4
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 1 4 0 4
Centromerus levitarsis (Simon, 1884) 4 8 0 10
Centromerus pabulator (O. P.-Cambridge, 1875) 6 8 0 7
Centromerus prudens (O. P.-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 5 52 0 32
Centromerus semiater (L. Koch, 1879) 11 21 0 14
Centromerus serratus (O. P.-Cambridge, 1875) 3 8 0 7
Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) 9 16 0 8
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 21 38 0 37
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873) 25 72 0 30
Centromerus capucinus (Simon, 1884) 1 1 0 2
Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872) 1 1 0 1
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 0 4 0 5
Centromerus levitarsis (Simon, 1884) 3 3 0 3
Centromerus pabulator (O. P.-Cambridge, 1875) 6 13 0 10
Centromerus prudens (O. P.-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 2 10 0 12
Centromerus semiater (L. Koch, 1879) 5 4 0 7
Centromerus serratus (O. P.-Cambridge, 1875) 2 1 0 1
Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) 1 6 0 6
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 35 29 0 37
fpSamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus levitarsis (Simon, 1884) 0 1 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 2 2 0 4
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 363 327 0 34
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873) 4 7 0 11
Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872) 1 0 0 1
Centromerus pabulator (O. P.-Cambridge, 1875) 1 1 0 2
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 8 5 0 12
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Centromerus pabulator (O. P.-Cambridge, 1875) 1 5 0 2
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 0 2 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 4 206 45 10
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873) 1 0 0 1
Centromerus pabulator (O. P.-Cambridge, 1875) 1 1 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 3 8 0 4
?SamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus pabulator (O. P.-Cambridge, 1875) 0 3 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 4 0 2
isSamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
sfSamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus pabulator (O. P.-Cambridge, 1875) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (1951 použitých nálezů)
rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873) 338 175 0 102
Centromerus brevipalpus (Menge, 1866) 1 1 0 2
Centromerus levitarsis (Simon, 1884) 26 16 0 18
Centromerus pabulator (O. P.-Cambridge, 1875) 210 98 0 36
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 6 9 0 9
Centromerus semiater (L. Koch, 1879) 13 13 0 14
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 15 4 0 15
dubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873) 3 9 0 3
Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872) 1 0 0 1
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 19 23 0 21
Centromerus leruthi Fage, 1933 0 0 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 16 7 0 9
Centromerus serratus (O. P.-Cambridge, 1875) 2 1 0 2
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 182 74 0 55
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873) 30 9 0 21
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 0 1 0 2
Centromerus pabulator (O. P.-Cambridge, 1875) 19 27 0 18
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 3 3 0 4
Centromerus semiater (L. Koch, 1879) 1 0 0 1
Centromerus serratus (O. P.-Cambridge, 1875) 0 1 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 35 36 0 43
výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873) 11 5 0 10
Centromerus brevipalpus (Menge, 1866) 7 2 0 4
Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872) 6 0 0 5
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 1 7 0 6
Centromerus pabulator (O. P.-Cambridge, 1875) 22 12 0 13
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 5 7 0 4
Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) 4 8 0 6
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 81 52 0 38
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873) 0 0 0 1
Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872) 2 1 0 2
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 4 4 0 5
Centromerus leruthi Fage, 1933 1 0 0 1
Centromerus pabulator (O. P.-Cambridge, 1875) 0 0 0 3
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 18 4 0 13
Centromerus serratus (O. P.-Cambridge, 1875) 2 1 0 1
Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) 33 6 0 16
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 143 42 0 41
bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872) 10 5 0 10
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 68 34 0 40
Centromerus serratus (O. P.-Cambridge, 1875) 2 3 0 1
Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) 12 18 0 14
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 32 6 0 16
kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873) 37 54 0 16
Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872) 6 1 0 5
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 2 0 0 2
Centromerus pabulator (O. P.-Cambridge, 1875) 3 3 0 5
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 36 17 0 22
Centromerus serratus (O. P.-Cambridge, 1875) 2 0 0 2
Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) 6 2 0 5
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 23 10 0 24
travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus brevipalpus (Menge, 1866) 3 0 0 3
Centromerus capucinus (Simon, 1884) 43 8 0 15
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 5 17 0 13
Centromerus persimilis (O. P.-Cambridge, 1912) 1 0 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 0 1 0 1
Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) 2 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 72 41 0 36
osluněné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873) 69 46 0 32
Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872) 3 0 0 3
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 2 3 0 3
Centromerus pabulator (O. P.-Cambridge, 1875) 3 3 0 5
Centromerus prudens (O. P.-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 1 5 0 5
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 76 18 0 18
mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873) 6 7 0 5
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 2 1 0 2
Centromerus levitarsis (Simon, 1884) 3 3 0 4
Centromerus pabulator (O. P.-Cambridge, 1875) 1 0 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 1 0 0 1
Centromerus semiater (L. Koch, 1879) 21 6 0 9
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 166 42 0 39
širokolisté horské nivySamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus pabulator (O. P.-Cambridge, 1875) 139 125 0 28
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 65 10 0 19
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 12 8 0 10
horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873) 77 39 0 17
Centromerus pabulator (O. P.-Cambridge, 1875) 704 151 0 30
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 0 1 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 8 6 0 8
skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus capucinus (Simon, 1884) 137 52 3 28
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 14 7 0 9
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 39 17 0 16
suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873) 16 21 0 13
Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872) 1 0 0 1
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 0 1 0 1
Centromerus leruthi Fage, 1933 1 0 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 63 19 0 24
Centromerus semiater (L. Koch, 1879) 1 0 0 1
Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) 0 1 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 10 6 0 8
pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873) 13 3 0 6
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Centromerus pabulator (O. P.-Cambridge, 1875) 57 26 0 21
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 3 1 0 3
Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) 0 2 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 78 14 0 18
horské bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873) 3 2 0 4
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Centromerus pabulator (O. P.-Cambridge, 1875) 30 6 0 11
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 19 35 0 21
Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) 1 3 0 2
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 65 21 0 8
lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus leruthi Fage, 1933 2 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 603 313 0 43
údolní jasanoolšové luhySamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873) 3 3 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 6 2 0 6
Centromerus semiater (L. Koch, 1879) 0 1 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 377 326 0 36
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 29 10 0 18
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 0 1 0 1
Centromerus serratus (O. P.-Cambridge, 1875) 15 0 0 6
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 65 18 0 17
lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 6 5 0 5
Centromerus leruthi Fage, 1933 1 0 0 1
Centromerus serratus (O. P.-Cambridge, 1875) 0 2 0 2
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 97 31 0 33
bažinné olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Centromerus levitarsis (Simon, 1884) 0 2 0 2
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 2 8 0 8
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 64 13 0 29
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 1 1 0 2
Centromerus pabulator (O. P.-Cambridge, 1875) 2 1 0 3
Centromerus persimilis (O. P.-Cambridge, 1912) 1 3 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 0 1 0 1
Centromerus serratus (O. P.-Cambridge, 1875) 1 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 38 27 0 32
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873) 16 6 0 13
Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872) 1 1 0 2
Centromerus pabulator (O. P.-Cambridge, 1875) 18 2 0 6
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 4 3 0 5
Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) 5 2 0 4
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 3 6 0 9
horská vřesovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873) 73 15 0 3
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 90 34 0 18
Centromerus pabulator (O. P.-Cambridge, 1875) 1 8 0 3
Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) 2 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 7 10 0 13
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 3 0 0 2
Centromerus pabulator (O. P.-Cambridge, 1875) 0 1 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 21 11 0 17
Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) 0 1 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 40 5 0 12
podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873) 35 16 0 8
Centromerus pabulator (O. P.-Cambridge, 1875) 76 52 0 10
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 1 4 0 4
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 14 4 0 7
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873) 0 0 0 1
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 0 0 0 1
Centromerus pabulator (O. P.-Cambridge, 1875) 0 1 0 5
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 86 14 0 18
suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 1 1 0 2
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 0 1 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 91 55 0 21
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus capucinus (Simon, 1884) 0 1 0 1
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 2 0 0 1
Centromerus serratus (O. P.-Cambridge, 1875) 1 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 48 14 0 21
mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 4 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 109 24 0 17
rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873) 2 3 0 1
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 0 0 0 1
Centromerus semiater (L. Koch, 1879) 2 0 0 2
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 79 16 0 13
Horské biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873) 33 7 0 7
Centromerus pabulator (O. P.-Cambridge, 1875) 233 106 0 9
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
rašelinné borySamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873) 17 6 0 13
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 4 1 0 3
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 5 0 0 1
Centromerus levitarsis (Simon, 1884) 4 0 0 3
Centromerus semiater (L. Koch, 1879) 1 1 0 2
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 18 8 0 10
bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 1 1 0 2
Centromerus semiater (L. Koch, 1879) 13 1 0 3
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 94 12 0 10
alpínské trávníkySamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873) 1 0 0 1
Centromerus pabulator (O. P.-Cambridge, 1875) 21 17 0 13
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 1 1 0 2
haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus pabulator (O. P.-Cambridge, 1875) 0 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 3 202 346 14
Kultury listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus brevipalpus (Menge, 1866) 3 0 0 2
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 1 2 0 2
Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) 2 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 167 43 0 10
ruderálySamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 111 15 0 13
reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 3 4 0 4
Centromerus prudens (O. P.-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Centromerus serratus (O. P.-Cambridge, 1875) 1 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 1 5 0 5
ovocné sady bez bylinné vegetaceSamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 149 23 0 10
ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873) 2 0 0 2
Centromerus pabulator (O. P.-Cambridge, 1875) 1 0 0 1
Centromerus semiater (L. Koch, 1879) 8 0 0 3
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 3 0 3
úhorySamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus persimilis (O. P.-Cambridge, 1912) 1 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 125 83 0 8
luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 0 2 0 2
Centromerus levitarsis (Simon, 1884) 0 1 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 73 12 0 5
jeskyněSamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872) 0 1 0 1
Centromerus pabulator (O. P.-Cambridge, 1875) 2 1 0 3
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 3 1 0 2
písčinySamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 6 2 0 4
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 3 0 2
kamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 1 1 0 2
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 2 0 2
pískovnySamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 6 3 0 4
2121110SamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872) 2 0 0 2
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 16 1 0 4
Skalní a suťové biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873) 2 8 0 2
Centromerus pabulator (O. P.-Cambridge, 1875) 1 1 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 1 0 0 1
skály a sutě v horáchSamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873) 3 0 0 3
Centromerus pabulator (O. P.-Cambridge, 1875) 1 0 0 1
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 7 3 0 3
obilná poleSamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus levitarsis (Simon, 1884) 0 1 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 2 0 2
vrbové křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 0 1 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 4 0 0 1
Nehluboké podzemní prostory (pukliny, půdní horizonty)SamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus serratus (O. P.-Cambridge, 1875) 3 1 0 2
kosodřevinaSamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus arcanus (O. P.-Cambridge, 1873) 3 0 0 2
slaniskaSamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 3 0 2
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus brevipalpus (Menge, 1866) 0 1 0 1
0000000SamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
štěrkové břehy řekSamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
ParkySamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
vlhké doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Lesní cestaSamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
výsadby listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2018