0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2017 2001-2017
Druh Nálezy podle období
0-19001901-19501951-20002001-2017
Entelecara acuminata (Wider, 1834) Není ohrožený 6x 5x 217x 33x
Entelecara congenera (O. P.-Cambridge, 1879) Není ohrožený 5x 209x 13x
Entelecara erythropus (Westring, 1851) Není ohrožený 6x 9x 86x 8x
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) Téměř ohrožený 33x 2x
Entelecara obscura Miller, 1971 Nezvěstný 2x
Entelecara omissa O. P.-Cambridge, 1902 Kriticky ohrožený 6x

Fotografie

Entelecara acuminata - © Rudolf MacekEntelecara acuminata - © Rudolf MacekEntelecara acuminata - © Rudolf MacekEntelecara acuminata - © Rudolf MacekEntelecara acuminata - © Rudolf MacekEntelecara acuminata - © Rudolf MacekEntelecara acuminata - © Rudolf MacekEntelecara acuminata - © Rudolf MacekEntelecara acuminata - © Rudolf MacekEntelecara acuminata - © Rudolf MacekEntelecara acuminata - © Rudolf MacekEntelecara acuminata - © Rudolf MacekEntelecara acuminata - © Rudolf MacekEntelecara acuminata - © Rudolf MacekEntelecara acuminata - © Rudolf MacekEntelecara congenera - © Rudolf MacekEntelecara congenera - © Rudolf MacekEntelecara congenera - © Rudolf MacekEntelecara congenera - © Rudolf MacekEntelecara congenera - © Rudolf MacekEntelecara congenera - © Rudolf MacekEntelecara congenera - © Rudolf MacekEntelecara congenera - © Rudolf MacekEntelecara congenera - © Rudolf MacekEntelecara congenera - © Rudolf MacekEntelecara erythropus - © Rudolf MacekEntelecara erythropus - © Rudolf MacekEntelecara erythropus - © Rudolf MacekEntelecara erythropus - © Rudolf MacekEntelecara erythropus - © Rudolf MacekEntelecara flavipes - © Rudolf MacekEntelecara flavipes - © Rudolf MacekEntelecara flavipes - © Rudolf MacekEntelecara flavipes - © Rudolf MacekEntelecara flavipes - © Rudolf MacekEntelecara flavipes - © Rudolf Macek

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (231 použitých nálezů)
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 30 67 0 40
Entelecara congenera (O. P.-Cambridge, 1879) 10 55 0 33
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 2 10 0 7
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 6 12 0 4
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 22 21 0 24
Entelecara congenera (O. P.-Cambridge, 1879) 6 19 0 21
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 1 3 0 4
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 1 6 0 5
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 9 13 0 15
Entelecara congenera (O. P.-Cambridge, 1879) 2 7 0 7
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 3 15 1 15
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 2 3 0 3
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 2 3 2 6
Entelecara congenera (O. P.-Cambridge, 1879) 4 1 0 6
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 2 3 27 3
Entelecara omissa O. P.-Cambridge, 1902 3 0 0 3
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 2 0 3
Entelecara congenera (O. P.-Cambridge, 1879) 11 10 0 8
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 3 15 0 4
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 1 0 2
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 21 6 0 8
Nárazová pastSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 6 0 0 5
isSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 2 0 0 2
?SamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 1 0 1
paSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Žlutá miskaSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 0 0 1

Dle biotopu (238 použitých nálezů)
rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 1 0 2
Entelecara congenera (O. P.-Cambridge, 1879) 8 12 0 14
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 1 2 0 3
mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 6 6 0 4
Entelecara congenera (O. P.-Cambridge, 1879) 3 3 0 6
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 9 0 2
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 1 5 0 3
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 2 3 0 3
Entelecara congenera (O. P.-Cambridge, 1879) 1 13 0 10
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 2 7 0 2
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 3 8 0 8
Entelecara congenera (O. P.-Cambridge, 1879) 0 10 0 4
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 0 2 0 1
údolní jasanoolšové luhySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 3 10 0 7
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 21 3 0 5
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 2 3 0 4
Entelecara congenera (O. P.-Cambridge, 1879) 3 7 0 6
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 4 5 0 1
výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 5 8 0 4
Entelecara congenera (O. P.-Cambridge, 1879) 2 1 0 5
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 2 0 2
travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 6 0 5
Entelecara congenera (O. P.-Cambridge, 1879) 1 5 0 3
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 5 8 0 4
Entelecara congenera (O. P.-Cambridge, 1879) 0 0 0 1
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 1 2 0 3
rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 2 0 2
Entelecara congenera (O. P.-Cambridge, 1879) 1 3 0 2
Entelecara omissa O. P.-Cambridge, 1902 3 0 0 3
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 2 0 3
Entelecara congenera (O. P.-Cambridge, 1879) 1 3 0 4
bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Entelecara congenera (O. P.-Cambridge, 1879) 1 3 0 4
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 2 2 0 1
dubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 3 3 0 4
Entelecara congenera (O. P.-Cambridge, 1879) 1 0 0 1
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 4 0 3
Entelecara congenera (O. P.-Cambridge, 1879) 1 1 0 2
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 1 0 1
úhorySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara congenera (O. P.-Cambridge, 1879) 1 9 0 5
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 1 2 0 1
mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 2 1 0 2
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 1 3 0 2
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 0 4 0 2
ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara congenera (O. P.-Cambridge, 1879) 1 10 0 3
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 2 0 2
Kultury listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 18 0 2
Entelecara congenera (O. P.-Cambridge, 1879) 0 2 0 2
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 0 4 0 1
lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 3 1 0 3
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 1 0 0 1
ovocné sady bez bylinné vegetaceSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 2 0 1
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 1 5 0 3
kamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 2 0 2
Entelecara congenera (O. P.-Cambridge, 1879) 0 3 0 2
bažinné olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 4 2 0 2
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 2 0 2
luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 2 5 0 2
Entelecara congenera (O. P.-Cambridge, 1879) 0 1 0 1
ruderálySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 2 0 2
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 2 0 1
Entelecara congenera (O. P.-Cambridge, 1879) 2 3 0 1
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 1 1 1
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 2 0 2
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 1 0 0 1
horská vřesovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 2 0 1
Entelecara congenera (O. P.-Cambridge, 1879) 2 0 0 1
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara congenera (O. P.-Cambridge, 1879) 7 7 0 3
bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara congenera (O. P.-Cambridge, 1879) 0 1 0 1
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 1 0 1
haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 0 2 1
Entelecara congenera (O. P.-Cambridge, 1879) 0 1 0 1
městské parkySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 9 1 0 2
vlhké doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 1 0 2
písčinySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Entelecara congenera (O. P.-Cambridge, 1879) 0 1 0 1
kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Entelecara congenera (O. P.-Cambridge, 1879) 0 0 0 1
suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 1 0 2
horské bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 1 0 2
suché lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 1 0 1
horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 1 0 1
alpínské trávníkySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara congenera (O. P.-Cambridge, 1879) 0 2 0 1
2121110SamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara congenera (O. P.-Cambridge, 1879) 1 7 0 1
Lesní cestaSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara congenera (O. P.-Cambridge, 1879) 1 0 0 1
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 2 1 0 1
interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 0 0 1
rašelinné borySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara congenera (O. P.-Cambridge, 1879) 0 1 0 1
osluněné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 1 0 1
vrbové křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 1 0 1
reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara congenera (O. P.-Cambridge, 1879) 0 1 0 1
pískovnySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 2 0 0 1
A121100SamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara congenera (O. P.-Cambridge, 1879) 0 1 0 1
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Horské biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara congenera (O. P.-Cambridge, 1879) 1 0 0 1
lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 1 0 0 1
ovocné sady s luční vegetacíSamciSamiceMláďataNálezy
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 1 0 0 1