0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2018 2001-2018
Druh Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Gonatium hilare (Thorell, 1875) Silně ohrožený 2x 24x 2x
Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) Téměř ohrožený 16x 116x 1x
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) Není ohrožený 8x 11x 406x 12x
Gonatium rubens (Blackwall, 1833) Téměř ohrožený 2x 78x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (273 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) 58 12 0 50
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 122 120 1 138
Gonatium rubens (Blackwall, 1833) 8 11 0 18
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Gonatium hilare (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 2 8 0 10
Gonatium rubens (Blackwall, 1833) 1 3 0 9
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Gonatium hilare (Thorell, 1875) 0 2 0 1
Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) 2 4 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 5 20 0 14
Gonatium rubens (Blackwall, 1833) 0 5 0 3
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Gonatium hilare (Thorell, 1875) 1 1 0 2
Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) 3 5 0 5
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 2 4 0 6
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Gonatium hilare (Thorell, 1875) 3 6 0 4
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 0 6 0 3
Gonatium rubens (Blackwall, 1833) 4 6 0 4
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Gonatium hilare (Thorell, 1875) 0 2 0 2
isSamciSamiceMláďataNálezy
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
fpSamciSamiceMláďataNálezy
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (252 použitých nálezů)
rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) 0 0 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 5 6 0 11
Gonatium rubens (Blackwall, 1833) 11 31 0 14
pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) 1 0 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 8 11 1 21
Gonatium rubens (Blackwall, 1833) 3 2 0 1
výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Gonatium hilare (Thorell, 1875) 2 2 0 1
Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) 0 1 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 8 17 0 19
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) 1 0 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 4 6 0 8
Gonatium rubens (Blackwall, 1833) 0 0 0 10
dubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Gonatium hilare (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) 7 2 0 9
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 2 3 2 5
bažinné olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) 1 0 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 9 10 0 10
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Gonatium hilare (Thorell, 1875) 0 2 0 2
Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) 1 0 0 3
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 2 3 0 5
suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 3 9 0 9
podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 3 9 0 8
Gonatium rubens (Blackwall, 1833) 2 1 0 1
bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) 10 0 0 5
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 1 2 0 3
suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) 8 2 0 7
kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) 3 1 0 4
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 2 1 0 3
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) 1 0 0 2
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 2 2 0 5
Horské biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 8 9 0 7
mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) 2 0 0 3
Gonatium rubens (Blackwall, 1833) 0 0 0 3
travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Gonatium hilare (Thorell, 1875) 4 6 0 5
Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) 1 0 0 1
horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 1 1 0 6
horské bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 2 2 0 5
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 0 3 0 3
Gonatium rubens (Blackwall, 1833) 0 2 0 2
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) 3 0 0 4
Gonatium rubens (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) 7 1 0 5
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) 0 1 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 2 0 0 2
osluněné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) 1 0 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 1 0 0 2
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 0 3 0 3
horská vřesovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) 11 1 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Gonatium rubens (Blackwall, 1833) 0 2 0 1
kamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) 0 3 0 2
ruderálySamciSamiceMláďataNálezy
Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) 2 0 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 3 0 0 1
lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 0 7 0 2
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 2 1 0 2
ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 1 1 0 2
rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) 0 0 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Gonatium rubens (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Lesní cestaSamciSamiceMláďataNálezy
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Gonatium rubens (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
obilná poleSamciSamiceMláďataNálezy
Gonatium rubens (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
kosodřevinaSamciSamiceMláďataNálezy
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
rašelinné borySamciSamiceMláďataNálezy
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Skalní a suťové biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
širokolisté horské nivySamciSamiceMláďataNálezy
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 2 0 0 1
bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2018