0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2018 2001-2018
Druh Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Megalepthyphantes collinus (L. Koch, 1872) Silně ohrožený 33x
Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) Není ohrožený 20x 14x 94x
Megalepthyphantes pseudocollinus Saaristo, 1997 Téměř ohrožený 6x 2x

Literatura

 © Ota Zimmermann
Méně známé druhy pavouků – Frontinellina frutetorum; Pirata von Noldenteich; Křižák Neoscona adianta za humny!; Ještě Porrhomma; Jak je to s původem křižáka Argiope bruennichi v Česku?; Rytířský souboj; Arachnologická exkurze – jižní Morava 2015; Ocenění arachnologové; Aktualizace rolí v České arachnologické společnosti; Konference; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizace 2014

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (54 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Megalepthyphantes collinus (L. Koch, 1872) 3 6 0 6
Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) 6 22 0 21
Megalepthyphantes pseudocollinus Saaristo, 1997 0 1 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Megalepthyphantes collinus (L. Koch, 1872) 7 3 0 9
Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) 1 1 2 3
Megalepthyphantes pseudocollinus Saaristo, 1997 5 2 0 3
isSamciSamiceMláďataNálezy
Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) 7 4 0 8
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
fpSamciSamiceMláďataNálezy
Megalepthyphantes pseudocollinus Saaristo, 1997 1 0 0 1
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (56 použitých nálezů)
interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) 15 23 0 20
kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Megalepthyphantes collinus (L. Koch, 1872) 4 5 0 9
ovocné sady bez bylinné vegetaceSamciSamiceMláďataNálezy
Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) 4 2 0 4
ruderálySamciSamiceMláďataNálezy
Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) 1 4 0 3
2121110SamciSamiceMláďataNálezy
Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) 0 1 0 2
A711400SamciSamiceMláďataNálezy
Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) 1 2 0 2
suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Megalepthyphantes collinus (L. Koch, 1872) 3 0 0 2
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) 0 1 1 2
dubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Megalepthyphantes collinus (L. Koch, 1872) 0 2 0 1
Megalepthyphantes pseudocollinus Saaristo, 1997 1 0 0 1
lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Megalepthyphantes collinus (L. Koch, 1872) 2 0 0 1
suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Megalepthyphantes collinus (L. Koch, 1872) 0 1 0 1
pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
kamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
osluněné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Megalepthyphantes pseudocollinus Saaristo, 1997 0 1 0 1
vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Obhospodařované pozemkySamciSamiceMláďataNálezy
Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Megalepthyphantes pseudocollinus Saaristo, 1997 0 1 0 1
0000000SamciSamiceMláďataNálezy
Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2018