0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2017 2001-2017
Druh Nálezy podle období
0-19001901-19501951-20002001-2017
Megalepthyphantes collinus (L. Koch, 1872) Silně ohrožený 33x
Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) Není ohrožený 20x 14x 94x
Megalepthyphantes pseudocollinus Saaristo, 1997 Téměř ohrožený 6x 2x

Literatura

Méně známé druhy pavouků – Frontinellina frutetorum; Pirata von Noldenteich; Křižák Neoscona adianta za humny!; Ještě Porrhomma; Jak je to s původem křižáka Argiope bruennichi v Česku?; Rytířský souboj; Arachnologická exkurze – jižní Morava 2015; Ocenění arachnologové; Aktualizace rolí v České arachnologické společnosti; Konference; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizace 2014

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (54 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Megalepthyphantes collinus (L. Koch, 1872) 3 6 0 6
Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) 6 22 0 21
Megalepthyphantes pseudocollinus Saaristo, 1997 0 1 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Megalepthyphantes collinus (L. Koch, 1872) 7 3 0 9
Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) 1 1 2 3
Megalepthyphantes pseudocollinus Saaristo, 1997 5 2 0 3
isSamciSamiceMláďataNálezy
Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) 7 4 0 8
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
fpSamciSamiceMláďataNálezy
Megalepthyphantes pseudocollinus Saaristo, 1997 1 0 0 1
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (56 použitých nálezů)
interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) 15 23 0 20
kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Megalepthyphantes collinus (L. Koch, 1872) 4 5 0 9
ovocné sady bez bylinné vegetaceSamciSamiceMláďataNálezy
Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) 4 2 0 4
ruderálySamciSamiceMláďataNálezy
Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) 1 4 0 3
2121110SamciSamiceMláďataNálezy
Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) 0 1 0 2
A711400SamciSamiceMláďataNálezy
Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) 1 2 0 2
suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Megalepthyphantes collinus (L. Koch, 1872) 3 0 0 2
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) 0 1 1 2
dubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Megalepthyphantes collinus (L. Koch, 1872) 0 2 0 1
Megalepthyphantes pseudocollinus Saaristo, 1997 1 0 0 1
lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Megalepthyphantes collinus (L. Koch, 1872) 2 0 0 1
suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Megalepthyphantes collinus (L. Koch, 1872) 0 1 0 1
pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
kamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
osluněné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Megalepthyphantes pseudocollinus Saaristo, 1997 0 1 0 1
vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Obhospodařované pozemkySamciSamiceMláďataNálezy
Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Megalepthyphantes pseudocollinus Saaristo, 1997 0 1 0 1
0000000SamciSamiceMláďataNálezy
Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy