0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2017 2001-2017
Druh Nálezy podle období
0-19001901-19501951-20002001-2017
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 12x 387x 9x
Erigonella ignobilis (O. P.-Cambridge, 1871) Ohrožený 2x 2x 114x 3x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (212 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 131 75 0 119
Erigonella ignobilis (O. P.-Cambridge, 1871) 95 9 0 25
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 25 36 0 19
Erigonella ignobilis (O. P.-Cambridge, 1871) 4 37 0 16
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 14 21 0 11
Erigonella ignobilis (O. P.-Cambridge, 1871) 3 9 0 8
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 4 3 0 6
Erigonella ignobilis (O. P.-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 2 2 0 2
Erigonella ignobilis (O. P.-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 0 2 0 2
fpSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Nárazová pastSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (215 použitých nálezů)
mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 12 7 0 13
Erigonella ignobilis (O. P.-Cambridge, 1871) 67 11 0 18
ovocné sady bez bylinné vegetaceSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 17 22 0 16
rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 2 5 0 6
Erigonella ignobilis (O. P.-Cambridge, 1871) 14 3 0 9
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 21 24 0 12
výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 18 6 0 11
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 11 11 0 11
suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 13 18 0 11
bažinné olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 8 7 0 9
Erigonella ignobilis (O. P.-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 16 3 0 9
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 2 1 0 3
Erigonella ignobilis (O. P.-Cambridge, 1871) 11 4 0 5
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 5 6 0 7
Erigonella ignobilis (O. P.-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Erigonella ignobilis (O. P.-Cambridge, 1871) 4 27 0 6
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 4 3 0 6
mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 6 7 0 3
Erigonella ignobilis (O. P.-Cambridge, 1871) 3 0 0 2
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 10 7 0 5
bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 5 2 0 3
Erigonella ignobilis (O. P.-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
horská vřesovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 4 0 0 4
kamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 1 2 0 3
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 1 2 0 3
lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 3 0 0 3
Polní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 4 0 0 3
lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 5 1 0 3
úhorySamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 2 1 0 3
údolní jasanoolšové luhySamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 2 2 0 2
Erigonella ignobilis (O. P.-Cambridge, 1871) 0 2 0 1
haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 1 0 0 3
luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 1 5 0 3
pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 8 9 0 2
dubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 1 1 0 2
Kultury listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 3 0 0 1
horské bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
písčinySamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 4 6 0 1
reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
pískovnySamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
A121100SamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Erigonella ignobilis (O. P.-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy