0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2017 2001-2017
Druh Nálezy podle období
0-19001901-19501951-20002001-2017
Micrargus apertus (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 104x 14x
Micrargus georgescuae Millidge, 1976 Není ohrožený 138x 23x
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený 2x 4x 2290x 103x
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) Není ohrožený 3x 222x 13x

Literatura

Méně známé druhy pavouků – Frontinellina frutetorum; Pirata von Noldenteich; Křižák Neoscona adianta za humny!; Ještě Porrhomma; Jak je to s původem křižáka Argiope bruennichi v Česku?; Rytířský souboj; Arachnologická exkurze – jižní Morava 2015; Ocenění arachnologové; Aktualizace rolí v České arachnologické společnosti; Konference; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizace 2014

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (1376 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Micrargus apertus (O. P.-Cambridge, 1871) 68 28 0 42
Micrargus georgescuae Millidge, 1976 45 19 0 45
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1226 575 130 857
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 256 50 0 88
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Micrargus apertus (O. P.-Cambridge, 1871) 10 8 0 7
Micrargus georgescuae Millidge, 1976 22 24 0 12
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 68 133 0 104
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 2 0 0 2
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Micrargus georgescuae Millidge, 1976 35 4 0 22
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 140 16 0 80
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Micrargus apertus (O. P.-Cambridge, 1871) 17 35 0 15
Micrargus georgescuae Millidge, 1976 2 4 0 4
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 34 70 0 64
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 7 4 0 6
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 3 1 0 4
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 6 6 0 4
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 2 9 0 4
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 0 1 0 1
?SamciSamiceMláďataNálezy
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 5 5 0 3
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 1 0 0 1
fpSamciSamiceMláďataNálezy
Micrargus georgescuae Millidge, 1976 2 0 0 2
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 0 1 0 1
isSamciSamiceMláďataNálezy
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 2 3 0 3
sfSamciSamiceMláďataNálezy
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 2 2 0 3
Žlutá miskaSamciSamiceMláďataNálezy
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (1252 použitých nálezů)
výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Micrargus georgescuae Millidge, 1976 0 1 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 276 115 0 171
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 0 1 0 1
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Micrargus georgescuae Millidge, 1976 45 5 0 31
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 200 51 0 125
osluněné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Micrargus apertus (O. P.-Cambridge, 1871) 7 4 0 7
Micrargus georgescuae Millidge, 1976 14 6 0 12
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 217 69 0 67
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 1 0 0 1
bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 64 42 0 54
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 44 38 0 50
kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Micrargus apertus (O. P.-Cambridge, 1871) 64 50 0 36
Micrargus georgescuae Millidge, 1976 0 1 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 15 8 0 12
rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Micrargus georgescuae Millidge, 1976 5 4 0 4
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 30 39 0 44
dubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Micrargus georgescuae Millidge, 1976 1 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 42 28 0 40
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 1 1 0 2
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 23 23 0 39
mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Micrargus georgescuae Millidge, 1976 1 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 35 21 0 30
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 7 6 0 5
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 41 50 0 36
travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 4 5 0 7
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 67 15 0 19
horské bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Micrargus apertus (O. P.-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Micrargus georgescuae Millidge, 1976 1 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 19 46 0 24
bažinné olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 19 12 0 26
horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 49 21 0 25
suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Micrargus apertus (O. P.-Cambridge, 1871) 2 3 0 2
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 14 19 0 22
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 11 24 0 20
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 3 0 0 2
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 12 2 0 13
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 21 3 0 8
podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 19 21 0 18
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 0 1 0 1
haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 1 0 12
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 0 0 0 5
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 13 3 0 12
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 24 2 0 4
mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 9 13 0 14
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 4 2 0 1
ruderálySamciSamiceMláďataNálezy
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 7 1 0 9
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 14 2 0 6
pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 23 10 0 14
reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Micrargus georgescuae Millidge, 1976 1 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 17 4 0 12
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 0 1 0 1
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 10 13 0 11
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 3 0 0 2
širokolisté horské nivySamciSamiceMláďataNálezy
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 12 9 0 13
Kultury listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Micrargus georgescuae Millidge, 1976 0 1 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 11 7 0 8
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 2 0 0 2
ovocné sady bez bylinné vegetaceSamciSamiceMláďataNálezy
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 4 0 5
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 23 6 0 6
rašelinné borySamciSamiceMláďataNálezy
Micrargus georgescuae Millidge, 1976 5 2 0 5
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 4 0 0 5
2121110SamciSamiceMláďataNálezy
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 23 5 0 10
luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 15 11 0 9
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 5 11 0 9
lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 4 4 0 8
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 1 0 0 1
suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 8 2 0 7
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 16 3 0 2
údolní jasanoolšové luhySamciSamiceMláďataNálezy
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 12 6 0 9
horská vřesovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 6 4 0 7
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 0 1 0 1
rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 7 3 0 7
jeskyněSamciSamiceMláďataNálezy
Micrargus apertus (O. P.-Cambridge, 1871) 2 1 0 2
Micrargus georgescuae Millidge, 1976 1 1 0 2
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 6 3 0 3
ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 8 6 0 6
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 1 0 0 1
skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 5 2 0 6
bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 5 0 4
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 3 1 0 1
okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 1 0 1
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 32 7 0 4
obilná poleSamciSamiceMláďataNálezy
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 24 0 0 4
úhorySamciSamiceMláďataNálezy
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 1 0 2
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 6 2 0 2
Skalní a suťové biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 4 2 0 4
skály a sutě v horáchSamciSamiceMláďataNálezy
Micrargus apertus (O. P.-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Micrargus georgescuae Millidge, 1976 2 1 0 2
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Lesní cestaSamciSamiceMláďataNálezy
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 3 0 0 3
pískovnySamciSamiceMláďataNálezy
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 3 0 2
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 0 1 0 1
Horské biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Micrargus georgescuae Millidge, 1976 1 0 0 1
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 0 2 0 2
pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 5 0 3
alpínské trávníkySamciSamiceMláďataNálezy
Micrargus apertus (O. P.-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 0 0 1
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 1 0 0 1
suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 4 0 0 2
Polní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 3 1 0 2
A121100SamciSamiceMláďataNálezy
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 1 1 0 1
0000000SamciSamiceMláďataNálezy
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 2 0 1
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 4 0 0 1
vrbové křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
kamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
písčinySamciSamiceMláďataNálezy
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 0 2 0 1
bahnité břehySamciSamiceMláďataNálezy
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 5 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy