0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2018 2001-2018
Druh Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Panamomops affinis Miller & Kratochvíl, 1939 Ohrožený 2x 91x 14x
Panamomops fagei Miller & Kratochvíl, 1939 Ohrožený 4x 52x 2x
Panamomops inconspicuus (Miller & Valešová, 1964) Silně ohrožený 117x 5x
Panamomops latifrons Miller, 1959 Nezvěstný 14x
Panamomops mengei Simon, 1926 Není ohrožený 276x 5x
Panamomops sulcifrons (Wider, 1834) Ohrožený 2x 2x 12x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (261 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Panamomops affinis Miller & Kratochvíl, 1939 24 4 0 24
Panamomops fagei Miller & Kratochvíl, 1939 4 0 0 4
Panamomops inconspicuus (Miller & Valešová, 1964) 172 43 7 50
Panamomops latifrons Miller, 1959 0 0 0 1
Panamomops mengei Simon, 1926 82 31 0 65
Panamomops sulcifrons (Wider, 1834) 5 0 0 5
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Panamomops fagei Miller & Kratochvíl, 1939 9 10 0 9
Panamomops mengei Simon, 1926 40 61 0 65
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Panamomops affinis Miller & Kratochvíl, 1939 10 32 0 15
Panamomops fagei Miller & Kratochvíl, 1939 7 11 0 5
Panamomops inconspicuus (Miller & Valešová, 1964) 1 0 0 1
Panamomops mengei Simon, 1926 1 5 0 4
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Panamomops affinis Miller & Kratochvíl, 1939 6 13 0 6
Panamomops inconspicuus (Miller & Valešová, 1964) 6 6 0 4
Panamomops sulcifrons (Wider, 1834) 0 1 0 1
?SamciSamiceMláďataNálezy
Panamomops fagei Miller & Kratochvíl, 1939 0 1 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Panamomops fagei Miller & Kratochvíl, 1939 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (247 použitých nálezů)
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Panamomops mengei Simon, 1926 57 56 0 72
výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Panamomops fagei Miller & Kratochvíl, 1939 12 10 0 12
Panamomops inconspicuus (Miller & Valešová, 1964) 2 0 0 1
Panamomops mengei Simon, 1926 15 12 0 18
Panamomops sulcifrons (Wider, 1834) 1 0 0 1
dubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Panamomops affinis Miller & Kratochvíl, 1939 11 3 0 7
Panamomops fagei Miller & Kratochvíl, 1939 6 4 0 4
Panamomops latifrons Miller, 1959 31 47 0 5
Panamomops mengei Simon, 1926 6 1 0 3
travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Panamomops inconspicuus (Miller & Valešová, 1964) 64 20 7 18
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Panamomops mengei Simon, 1926 17 10 0 16
horská vřesovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Panamomops inconspicuus (Miller & Valešová, 1964) 59 15 0 16
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Panamomops affinis Miller & Kratochvíl, 1939 12 6 0 10
Panamomops mengei Simon, 1926 0 1 0 1
skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Panamomops affinis Miller & Kratochvíl, 1939 3 0 0 1
Panamomops fagei Miller & Kratochvíl, 1939 0 0 0 1
Panamomops inconspicuus (Miller & Valešová, 1964) 9 7 0 9
bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Panamomops fagei Miller & Kratochvíl, 1939 3 1 0 2
Panamomops mengei Simon, 1926 6 7 0 7
lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Panamomops affinis Miller & Kratochvíl, 1939 8 11 0 5
Panamomops mengei Simon, 1926 6 0 0 4
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Panamomops inconspicuus (Miller & Valešová, 1964) 20 4 0 4
Panamomops mengei Simon, 1926 4 0 0 2
suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Panamomops affinis Miller & Kratochvíl, 1939 0 1 0 1
Panamomops inconspicuus (Miller & Valešová, 1964) 22 2 0 4
reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Panamomops mengei Simon, 1926 1 5 0 4
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Panamomops inconspicuus (Miller & Valešová, 1964) 2 0 0 1
Panamomops sulcifrons (Wider, 1834) 1 0 0 1
osluněné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Panamomops affinis Miller & Kratochvíl, 1939 1 3 0 2
Kultury listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Panamomops mengei Simon, 1926 9 8 0 2
lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Panamomops latifrons Miller, 1959 0 0 0 1
Panamomops mengei Simon, 1926 1 2 0 1
horské bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Panamomops fagei Miller & Kratochvíl, 1939 2 8 0 2
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Panamomops sulcifrons (Wider, 1834) 3 0 0 1
úhorySamciSamiceMláďataNálezy
Panamomops sulcifrons (Wider, 1834) 0 0 0 1
údolní jasanoolšové luhySamciSamiceMláďataNálezy
Panamomops affinis Miller & Kratochvíl, 1939 0 1 0 1
pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Panamomops inconspicuus (Miller & Valešová, 1964) 1 0 0 1
ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Panamomops fagei Miller & Kratochvíl, 1939 0 1 0 1
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Panamomops mengei Simon, 1926 0 1 0 1
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Panamomops inconspicuus (Miller & Valešová, 1964) 0 1 0 1
podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Panamomops affinis Miller & Kratochvíl, 1939 1 2 0 1
mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Panamomops sulcifrons (Wider, 1834) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2018