0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2018 2001-2018
Druh Nálezy podle období
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 Ohrožený 4x 121x 61x

Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897

České jménobrabenčík stepní
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy186 nálezů, 18 kvadrátů
První nález 1940, F. Miller, Miller 1947
Poslední nález 2014 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - E-T, ME [Pan.]
Fytogeografická oblastThermo
Původnost stanovišťclimax
Vlhkost stanovišťvery dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskyturare
Nadm. výška200-500

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (39 použitých nálezů)
Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 VUSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past2829323
Individuální sběr5218
Prosev2002
fp2304
?1102
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (49 použitých nálezů)
Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 VUSamciSamiceMláďataNálezy
pískovny1601
lesostepní doubravy1102
Xerotermní travinobylinná společenstva3216211
travnaté stepi15918
skalní stepi na vápenci2227326
dubohabřiny1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2018