0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2017 2001-2017
Druh Nálezy podle období
0-19001901-19501951-20002001-2017
Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872) Není ohrožený 4x 69x 27x

Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872)

České jménoplachetnatka kavernová
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy100 nálezů, 30 kvadrátů
První nález 1940, F. Miller, Miller 1958b
Poslední nález 2016 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean - eM
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška200-500-700

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (53 použitých nálezů)
Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev4404
Individuální sběr1101
Zemní past576047
Eklektor1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (32 použitých nálezů)
Centromerus cavernarum (L. Koch, 1872) ESSamciSamiceMláďataNálezy
suťové a roklinové lesy1001
kamenité suti nižších poloh6105
dubohabřiny1001
osluněné skály nižších poloh3003
jeskyně0101
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1102
výsadby jehličnanů6005
Přirozené lesy2102
bučiny nižších poloh105010
21211102002
 SamciSamiceMláďataNálezy