0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2018 2001-2018
Druh Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený 12x 19x 1172x 64x
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) Není ohrožený 4x 241x 5x
Neriene furtiva (O. P.-Cambridge, 1871) Nezvěstný 3x 2x
Neriene montana (Clerck, 1757) Není ohrožený 22x 10x 282x 17x
Neriene peltata (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 14x 279x 11x
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) Není ohrožený 6x 16x 237x 13x

Literatura

 © Ondřej Machač

Poznámka k novému názvosloví některých našich příčnatek; Icius subinermis (Simon, 1937) v Brně; Krušné hory a skákavka Sibianor larae; Několik poznámek k rodu Sibianor Logunov, 2001; Plachetnatka trávomilná (Neriene furtiva O. P.-Cambridge, 1871) zpátky v české arachnofauně; Nález Araneus saevus; Každá vzácná věc je předem podezřelá – je to A. saevus?;  Pátranie po znakoch; Pavouci v bytech aneb jak na Psilochorus simoni; Kdo nám žije v ZOO; Výzva: PP Velický hliník; Na vánočním stromečku; Blanokrídli parazitoidi pavúkov zo skupiny Polysphincta group v Strednej Európe; Prof. RNDr. Jan Buchar, DrSc. (1932–2015); V pondělí na fakultě; Zpověď studenta; 29. evropský arachnologický kongres; 114. seminář České arachnologické společnosti; Česká bibliografie 2015; Britská bibliografie – The Newsletter 133 a 134; Nové knihyFotografie

Neriene clathrata
Neriene emphana
Neriene montana
Neriene peltata
Neriene radiata

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (960 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 152 103 32 217
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 4 11 3 17
Neriene montana (Clerck, 1757) 9 6 2 15
Neriene peltata (Wider, 1834) 5 14 0 18
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 6 0 11
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 53 90 10 103
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 7 28 7 32
Neriene montana (Clerck, 1757) 10 34 13 45
Neriene peltata (Wider, 1834) 11 43 0 29
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 19 60 5 49
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 18 45 12 44
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 13 23 3 21
Neriene montana (Clerck, 1757) 4 6 2 10
Neriene peltata (Wider, 1834) 24 95 0 51
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 23 46 2 39
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 10 6 4 14
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 9 35 14 28
Neriene montana (Clerck, 1757) 3 14 16 20
Neriene peltata (Wider, 1834) 6 51 140 15
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 3 3 3 4
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 22 32 36 58
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 3 2 5
Neriene montana (Clerck, 1757) 4 8 6 8
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 12 32 16 43
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 1 1 1 2
Neriene montana (Clerck, 1757) 3 8 5 14
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 5 0 4
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 3 1 0 4
isSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 4 2 5 8
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 1 3 0 4
Neriene montana (Clerck, 1757) 1 0 1 2
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 6 0 4
fpSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 7 3 2 9
?SamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 3 0 3
Neriene montana (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 2 4 0 3
raSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Potrava rákosníkůSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
1SamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
sfSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (887 použitých nálezů)
výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 23 27 20 49
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 2 8 1 8
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 1 0 2
Neriene peltata (Wider, 1834) 4 19 0 8
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 5 8 7 11
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 25 29 26 56
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 5 4 4 9
Neriene montana (Clerck, 1757) 1 1 2 4
Neriene peltata (Wider, 1834) 5 6 0 5
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 2 0 2
rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 9 17 0 19
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 8 4 8
Neriene montana (Clerck, 1757) 2 3 0 2
Neriene peltata (Wider, 1834) 2 2 0 4
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 7 16 0 10
mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 18 19 16 34
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 3 0 2
Neriene montana (Clerck, 1757) 2 1 0 3
Neriene peltata (Wider, 1834) 3 0 0 1
údolní jasanoolšové luhySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 11 11 2 18
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 5 2 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 7 12 6 15
Neriene peltata (Wider, 1834) 1 13 20 2
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
dubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 20 14 6 20
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 1 9 3 6
Neriene montana (Clerck, 1757) 4 0 1 3
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 5 2 3
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 1 2 2 4
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 10 23 5 28
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 0 1 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 3 5 0 3
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 4 0 3
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 4 12 1 12
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 2 2 0 3
Neriene montana (Clerck, 1757) 4 5 5 8
Neriene peltata (Wider, 1834) 5 9 0 9
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 1 1 2
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 10 10 0 17
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 1 3 0 2
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Neriene peltata (Wider, 1834) 1 14 0 6
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 2 2 0 3
bažinné olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 11 6 0 12
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 2 0 2
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 6 0 4
Neriene peltata (Wider, 1834) 2 7 0 6
bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 4 2 0 5
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 3 5 1 7
Neriene peltata (Wider, 1834) 4 19 0 11
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 1 1 0 1
bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 8 6 4 14
Neriene montana (Clerck, 1757) 1 1 2 4
Neriene peltata (Wider, 1834) 2 2 0 3
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 1 2 0 1
rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 7 12 2 17
Neriene montana (Clerck, 1757) 3 1 0 3
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 1 0 0 1
suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 1 0 2
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 3 3 3 5
Neriene peltata (Wider, 1834) 8 27 89 11
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 2 0 1
lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 4 5 7 13
Neriene montana (Clerck, 1757) 3 3 1 6
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 7 6 2 9
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 3 0 0 3
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 1 11 2
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 7 0 4
kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 3 3 0 5
Neriene montana (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 5 0 4
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 7 12 0 8
Kultury listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 8 12 1 9
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 1 4 1 3
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Neriene peltata (Wider, 1834) 1 3 12 3
luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 8 5 1 10
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 0 2 2
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 3 0 2
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 2 0 1
suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 6 6 0 6
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 1 0 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 1 8 4 8
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 6 6 0 10
Neriene montana (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 1 5 0 4
osluněné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 3 0 3
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 5 5 0 6
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 4 0 3
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 4 0 3
horské bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 5 0 2
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 2 2 4
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 1 6 0 6
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 4 0 0 5
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 3 2 4
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 4 17 17 3
podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 3 3 0 5
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 1 5 0 4
Neriene peltata (Wider, 1834) 1 3 0 3
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 5 4 0 8
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 1 0 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 1 3 0 2
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 2 1 0 2
ovocné sady bez bylinné vegetaceSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 3 3 0 5
Neriene montana (Clerck, 1757) 1 8 0 7
ruderálySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 5 2 0 6
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 6 0 6
interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 2 7 2 11
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 4 1 1 5
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 2 6 0 4
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 12 0 2
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 4 15 0 12
reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 5 14 0 9
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 2 0 2
kamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 1 0 1 2
Neriene montana (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 3 3 0 4
Skalní a suťové biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 5 5 0 4
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 1 4 0 1
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 5 3 0 7
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 1 0 1
mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 3 4 1 5
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 3 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 0 1 1
horská vřesovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 2 0 3
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 3 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 2 0 3
pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 3 2 0 3
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 2 1 0 2
rašelinné borySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 0 0 2
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 0 0 4
Lesní cestaSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 2 0 0 2
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 10 0 3
písčinySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 4 0 4
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
0000000SamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 1 0 2
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 6 2 0 4
Neriene montana (Clerck, 1757) 1 2 0 1
pískovnySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 3 2 4
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 4 0 0 2
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 2 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 1 0 0 1
haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 0 0 3
suché lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 2 0 2
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
bahnité břehySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 2 0 2
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
úhorySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 1 2 0 2
pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 1 0 2
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 2 2 0 1
horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene peltata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 3 1 2
městské parkySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 2 0 2
vrbové křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
vlhké lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
štěrkové břehy řekSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 8 0 1
výsadby listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
obilná poleSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Pozemní komunikaceSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 3 1 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2018