0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2017 2001-2017
Druh Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2017
Trichoncus affinis Kulczyński, 1894 Ohrožený 26x 5x
Trichoncus auritus (L. Koch, 1869) Ohrožený 4x 110x 12x
Trichoncus hackmani Millidge, 1955 Silně ohrožený 2x 8x 1x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (60 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Trichoncus affinis Kulczyński, 1894 23 9 0 3
Trichoncus auritus (L. Koch, 1869) 43 3 0 26
Trichoncus hackmani Millidge, 1955 1 1 0 2
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Trichoncus affinis Kulczyński, 1894 3 9 0 3
Trichoncus auritus (L. Koch, 1869) 6 17 0 16
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Trichoncus affinis Kulczyński, 1894 3 1 0 1
Trichoncus auritus (L. Koch, 1869) 3 12 0 7
isSamciSamiceMláďataNálezy
Trichoncus affinis Kulczyński, 1894 0 1 0 1
fpSamciSamiceMláďataNálezy
Trichoncus auritus (L. Koch, 1869) 1 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (63 použitých nálezů)
skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Trichoncus auritus (L. Koch, 1869) 9 18 0 16
Trichoncus hackmani Millidge, 1955 1 1 0 2
travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Trichoncus auritus (L. Koch, 1869) 9 5 0 11
osluněné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Trichoncus affinis Kulczyński, 1894 3 9 0 3
Trichoncus auritus (L. Koch, 1869) 5 3 0 3
lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Trichoncus auritus (L. Koch, 1869) 7 0 0 6
Kultury listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Trichoncus affinis Kulczyński, 1894 6 10 0 6
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Trichoncus auritus (L. Koch, 1869) 0 1 0 2
Trichoncus hackmani Millidge, 1955 0 0 0 1
kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Trichoncus auritus (L. Koch, 1869) 2 0 0 2
dubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Trichoncus auritus (L. Koch, 1869) 2 0 0 2
suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Trichoncus auritus (L. Koch, 1869) 13 0 0 2
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Trichoncus auritus (L. Koch, 1869) 1 0 0 1
horská vřesovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Trichoncus auritus (L. Koch, 1869) 1 0 0 1
kamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Trichoncus auritus (L. Koch, 1869) 0 1 0 1
suché lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Trichoncus affinis Kulczyński, 1894 3 1 0 1
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Trichoncus auritus (L. Koch, 1869) 0 2 0 1
pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Trichoncus auritus (L. Koch, 1869) 1 0 0 1
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Trichoncus affinis Kulczyński, 1894 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2018