0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2017 2001-2017
Druh Nálezy podle období
0-19001901-19501951-20002001-2017
Atypus affinis (Eichwald, 1830) Téměř ohrožený 6x 259x 34x

Atypus affinis (Eichwald, 1830)

České jménoSklípkánek hnědý
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy299 nálezů, 43 kvadrátů
První nález 1941, F. Miller, Miller 1941
Poslední nález 2015 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean - Me. (Af.
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška300-500

Literatura

Pavouci České republiky; Nový druh třesavky pro území České republiky, aneb další synantrop za dveřmi (nebo před?); Zajímavý nález tropické maloočky v Hranicích na Moravě; Katalogy pavouků a evidence prvonálezů; Snovačka půdní (Steatoda triangulosa) ve volné přírodě v ČR; Poznámka k výskytu listovníků Philodromus margaritatus a P. fuscomarginatusNová lokalita sklípkánka hnědého (Atypus affinis); Zoologické dny Brno 2017; Česko-britský arachnologický seminář v Praze; Exkurze Mohelenský mlýn 2017; Arachnologická exkurze Mostecko 2017; Přírodovědecký spolek Arachne; Obsah původního Arachnologického spravodaje v minulosti; Čestní členové České arachnologické společnosti; Arachnologická knihovna Jiřího Bauma; Česká bibliografie 2017; Britská bibliografie – The Newsletter 138; Inventarizace 2016; Pokyny pro autory

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (112 použitých nálezů)
Atypus affinis (Eichwald, 1830) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr1111739
Pozorování0401
Zemní past1482171
?0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (75 použitých nálezů)
Atypus affinis (Eichwald, 1830) LCSamciSamiceMláďataNálezy
dubohabřiny101011
suché doubravy0502
Lesní okraje3003
horská vřesoviště4154
osluněné skály nižších poloh1001
reliktní bory na skalách292010
lesostepní doubravy453015
Lesy2001
Acidofilní bory222113
kamenité suti nižších poloh2002
Xerotermní travinobylinná společenstva1001
travnaté stepi18008
Kultury listnáčů0101
skalní stepi na vápenci3003
 SamciSamiceMláďataNálezy