0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2017 2001-2017
Druh Nálezy podle období
0-19001901-19501951-20002001-2017
Hilaira excisa (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 235x 5x

Hilaira excisa (O. P.-Cambridge, 1871)

České jménopavučenka močálová
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy240 nálezů, 53 kvadrátů
První nález 1952, J. Nosek, Nosek 1954
Poslední nález 2005
Areál rozšířeníEuropean - eM
Fytogeografická oblastMeso, Oreo
Původnost stanovišťclimax
Vlhkost stanovišťhumid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška300-1200

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (103 použitých nálezů)
Hilaira excisa (O. P.-Cambridge, 1871) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev71818
Individuální sběr6604
Zemní past16491086
Smyk2103
?0101
Sklepávání0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (104 použitých nálezů)
Hilaira excisa (O. P.-Cambridge, 1871) ESSamciSamiceMláďataNálezy
rašeliniště1920023
horské bučiny5303
kamenité suti nižších poloh0101
mokré louky910012
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1001
výsadby jehličnanů2204
podmáčené smrčiny5105
bučiny nižších poloh1001
Močály617110
bylinné porosty břehů1001
osluněné skály nižších poloh105012
bažinné olšiny10909
širokolisté horské nivy594014
mezofilní louky0101
ruderály0101
Břehy tekoucích vod4305
úhory0101
 SamciSamiceMláďataNálezy