0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2018 2001-2018
Druh Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Centromerus leruthi Fage, 1933 Silně ohrožený 2x 12x

Centromerus leruthi Fage, 1933

České jménoplachetnatka Leruthova
Stupeň ohroženíSilně ohrožený
Nálezy14 nálezů, 6 kvadrátů
První nález 1940, F. Miller, Miller 1958b
Poslední nález 1995 , Antonín Roušar
Areál rozšířeníEuropean - ME
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskyturare
Nadm. výška200-500

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (6 použitých nálezů)
Centromerus leruthi Fage, 1933 ENSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past6006
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (5 použitých nálezů)
Centromerus leruthi Fage, 1933 ENSamciSamiceMláďataNálezy
Přirozené lesy1001
lesostepní doubravy1001
dubohabřiny0001
suťové a roklinové lesy1001
lužní lesy nížin2001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2018