0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2017 2001-2017
Druh Nálezy podle období
0-19001901-19501951-20002001-2017
Thyreosthenius biovatus (O. P.-Cambridge, 1875) Ohrožený 14x 1x
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) Není ohrožený 210x 12x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (100 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Thyreosthenius biovatus (O. P.-Cambridge, 1875) 0 3 0 3
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 31 21 11 31
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Thyreosthenius biovatus (O. P.-Cambridge, 1875) 0 8 0 2
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 20 85 0 31
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 8 77 0 22
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 6 9 0 7
isSamciSamiceMláďataNálezy
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 0 2 0 1
?SamciSamiceMláďataNálezy
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 1 3 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 0 1 0 1
fpSamciSamiceMláďataNálezy
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (92 použitých nálezů)
osluněné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 18 40 0 16
kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 13 5 0 9
horské bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Thyreosthenius biovatus (O. P.-Cambridge, 1875) 0 1 0 1
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 8 56 0 8
bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 0 11 0 6
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 4 2 0 5
výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 2 4 0 4
horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 0 4 0 4
pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Thyreosthenius biovatus (O. P.-Cambridge, 1875) 0 1 0 1
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 2 4 0 3
údolní jasanoolšové luhySamciSamiceMláďataNálezy
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 5 3 0 4
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 5 5 0 4
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 0 5 0 3
dubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 0 5 0 3
podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 0 2 0 2
rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 0 3 0 2
suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 0 3 0 2
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 0 2 0 2
bažinné olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 0 2 0 2
vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 1 0 0 1
interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 1 0 0 1
haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 0 0 11 1
jeskyněSamciSamiceMláďataNálezy
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 0 1 0 1
pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Thyreosthenius biovatus (O. P.-Cambridge, 1875) 0 1 0 1
travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 0 3 0 1
kosodřevinaSamciSamiceMláďataNálezy
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 1 0 0 1
ruderálySamciSamiceMláďataNálezy
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 0 4 0 1
skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 0 1 0 1
městské parkySamciSamiceMláďataNálezy
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 2 0 0 1
Skalní a suťové biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 2 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy