0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2015 2001-2015
Species Records by time
0-19001901-19501951-20002001-2015
Zora spinimana (Sundevall, 1833) Not endangered 24x 23x 2295x 119x

Zora spinimana (Sundevall, 1833)

Czech namezora obecná
Threat levelNot endangered
Records2461 nálezů, 254 kvadrátů
First record 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record 2016 , Radek Šich
Distribution areaPalaearctic - Transp.
Phytogeographic areaThermo, Meso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Humidityvery dry, dry, semi-humid, humid, very humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude200-600-900

Gallery

Zora spinimana - © Radek ŠichZora spinimana - © Rudolf MacekZora spinimana - © Rudolf MacekZora spinimana - © Rudolf MacekZora spinimana - © Rudolf MacekZora spinimana - © Rudolf MacekZora spinimana - © Rudolf MacekZora spinimana - © Rudolf MacekZora spinimana - © Rudolf MacekZora spinimana - © Rudolf MacekZora spinimana - © Rudolf MacekZora spinimana - © Rudolf MacekZora spinimana - © Rudolf MacekZora spinimana - © Rudolf MacekZora spinimana - © Rudolf Macek

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (1038 used records)
Zemní pastMalesFemalesJuvenilesRecords
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 696 291 139 592
Individuální sběrMalesFemalesJuvenilesRecords
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 54 115 60 136
EklektorMalesFemalesJuvenilesRecords
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 67 72 86 135
ProsevMalesFemalesJuvenilesRecords
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 56 78 70 111
fpMalesFemalesJuvenilesRecords
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 48 14 2 25
SmykMalesFemalesJuvenilesRecords
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 8 22 8 24
SklepáváníMalesFemalesJuvenilesRecords
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 3 10 3 8
isMalesFemalesJuvenilesRecords
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 2 1 4
PozorováníMalesFemalesJuvenilesRecords
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 6 2
?MalesFemalesJuvenilesRecords
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1

By biotope (1012 used records)
LesyMalesFemalesJuvenilesRecords
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 106 104 73 193
výsadby jehličnanůMalesFemalesJuvenilesRecords
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 108 51 36 99
rašeliništěMalesFemalesJuvenilesRecords
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 81 55 17 86
mokré loukyMalesFemalesJuvenilesRecords
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 97 39 18 64
MočályMalesFemalesJuvenilesRecords
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 42 64 47 52
dubohabřinyMalesFemalesJuvenilesRecords
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 49 19 15 46
travnaté stepiMalesFemalesJuvenilesRecords
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 10 22 39 33
Lesní okrajeMalesFemalesJuvenilesRecords
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 16 14 2 27
rákosiny a orobincové porosty stojatých vodMalesFemalesJuvenilesRecords
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 24 15 9 26
údolní jasanoolšové luhyMalesFemalesJuvenilesRecords
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 45 14 2 23
osluněné skály nižších polohMalesFemalesJuvenilesRecords
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 33 9 2 22
bažinné olšinyMalesFemalesJuvenilesRecords
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 20 5 2 21
ostřicové porosty stojatých vodMalesFemalesJuvenilesRecords
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 29 18 17 20
luční ostřicové mokřadyMalesFemalesJuvenilesRecords
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 29 17 3 19
horská vřesovištěMalesFemalesJuvenilesRecords
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 12 7 1 16
rašelinné boryMalesFemalesJuvenilesRecords
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 10 3 2 16
pasekyMalesFemalesJuvenilesRecords
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 9 8 0 14
suché křovinyMalesFemalesJuvenilesRecords
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 13 1 1 14
lesostepní doubravyMalesFemalesJuvenilesRecords
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 8 8 0 13
bučiny nižších polohMalesFemalesJuvenilesRecords
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 11 6 0 13
Xerotermní travinobylinná společenstvaMalesFemalesJuvenilesRecords
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 12 4 3 12
bylinné porosty břehůMalesFemalesJuvenilesRecords
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 5 4 6 12
Kultury listnáčůMalesFemalesJuvenilesRecords
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 37 32 2 11
reliktní bory na skaláchMalesFemalesJuvenilesRecords
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 5 7 3 11
kamenité suti nižších polohMalesFemalesJuvenilesRecords
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 9 3 1 11
Acidofilní boryMalesFemalesJuvenilesRecords
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 11 8 2 10
Břehy tekoucích vodMalesFemalesJuvenilesRecords
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 5 3 3 9
Přirozené lesyMalesFemalesJuvenilesRecords
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 2 3 3 9
ruderályMalesFemalesJuvenilesRecords
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 4 5 2 9
kamenolomyMalesFemalesJuvenilesRecords
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 6 0 4 7
podmáčené smrčinyMalesFemalesJuvenilesRecords
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 6 6 0 7
mezofilní loukyMalesFemalesJuvenilesRecords
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 5 6 1 6
lužní lesy nížinMalesFemalesJuvenilesRecords
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 3 5 1 6
skalní stepi na vápenciMalesFemalesJuvenilesRecords
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 6 1 0 6
LoukyMalesFemalesJuvenilesRecords
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 2 4 1 6
haldy a výsypkyMalesFemalesJuvenilesRecords
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 0 6
ovocné sady bez bylinné vegetaceMalesFemalesJuvenilesRecords
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 4 2 0 5
Lesy vyšších poloh a strmých svahůMalesFemalesJuvenilesRecords
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 3 2 0 5
písčinyMalesFemalesJuvenilesRecords
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 8 0 0 5
okraje silnicMalesFemalesJuvenilesRecords
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 2 2 1 5
pískovnyMalesFemalesJuvenilesRecords
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 5 3 0 5
obilná poleMalesFemalesJuvenilesRecords
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 2 1 0 4
suťové a roklinové lesyMalesFemalesJuvenilesRecords
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 3 0 4
Louky a pastvinyMalesFemalesJuvenilesRecords
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 2 4 1 4
Stojaté a pomalu tekoucí vodyMalesFemalesJuvenilesRecords
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 2 1 0 3
slaniskaMalesFemalesJuvenilesRecords
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 5 4 0 3
horské smrčinyMalesFemalesJuvenilesRecords
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 2 1 0 2
horské bučinyMalesFemalesJuvenilesRecords
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 1 1 2
kosodřevinaMalesFemalesJuvenilesRecords
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 1 0 2
0000000MalesFemalesJuvenilesRecords
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 2 2 2
Kulturní lesyMalesFemalesJuvenilesRecords
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 6 1
alpínské trávníkyMalesFemalesJuvenilesRecords
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
výsadby listnáčůMalesFemalesJuvenilesRecords
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
úhoryMalesFemalesJuvenilesRecords
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Lesní cestaMalesFemalesJuvenilesRecords
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
pastvinyMalesFemalesJuvenilesRecords
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1