Kvadráty: 6468
  Nálezy podle období
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) Není ohrožený 1x 1x
Atypidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Atypus muralis (Bertkau, 1890) Silně ohrožený 2x 2x
Eresidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Eresus kollari (Rossi, 1846) Ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Alopecosa solitaria (Herman, 1879) Silně ohrožený 1x 1x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 1x 1x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) Ohrožený 2x 2x
Salticus scenicus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Neottiura suaveolens (Simon, 1879) Ohrožený 1x 1x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Xysticus striatipes L. Koch, 1870 Ohrožený 2x 2x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (12 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 1 1 0 1
Eresus kollari (Rossi, 1846) 1 0 0 1
Alopecosa solitaria (Herman, 1879) 0 1 0 1
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 1 0 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 1 1 1
Neottiura suaveolens (Simon, 1879) 0 1 0 1
Xysticus striatipes L. Koch, 1870 0 2 0 2
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 5 5 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (12 použitých nálezů)
travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 1 1 0 1
Eresus kollari (Rossi, 1846) 1 0 0 1
Alopecosa solitaria (Herman, 1879) 0 1 0 1
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 5 5 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 1 1 1
Xysticus striatipes L. Koch, 1870 0 2 0 2
kamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) 1 0 0 1
suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Neottiura suaveolens (Simon, 1879) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019