0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2018 2001-2018
Druh Nálezy podle období
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený 24x 12x 470x 36x
Metellina merianae (Scopoli, 1763) Není ohrožený 14x 20x 321x 30x
Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 22x 1134x 64x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (865 použitých nálezů)
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 182 161 9 106
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 2 2 0 4
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 608 775 288 252
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 39 29 1 50
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 28 70 34 71
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 110 161 4 94
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 8 10 1 19
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 8 15 24 33
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 139 91 428 86
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 20 22 1 12
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 4 4 16 8
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 111 150 116 55
isSamciSamiceMláďataNálezy
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 2 2 0 2
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 12 40 5 15
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 26 62 4 16
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 4 7 0 8
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 2 7 8 11
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 2 3 1 6
?SamciSamiceMláďataNálezy
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 4 2 0 5
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 2 3 0 4
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 0 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 1 1 0 2
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 2 0 2
raSamciSamiceMláďataNálezy
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 2 0 2
fpSamciSamiceMláďataNálezy
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (754 použitých nálezů)
mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 11 13 1 13
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 1 1 0 2
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 51 46 2 20
výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 25 29 0 9
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 1 5 2 7
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 8 15 18 18
bažinné olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 7 2 0 7
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 4 1 2
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 48 73 6 24
suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 5 2 0 6
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 3 5 7 13
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 83 9 3 14
rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 20 11 0 12
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 11 17 13 19
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 8 4 0 4
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 1 2 1 3
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 21 41 3 23
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 4 3 0 6
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 4 4 17 8
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 27 25 3 16
dubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 6 11 3 10
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 23 18 12 20
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 13 3 0 9
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 18 14 0 19
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 3 1 4
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 61 94 6 23
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 11 9 1 11
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 1 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 28 33 3 15
interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 13 40 3 14
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 4 9 3 8
kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 4 5 11 17
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 4 1 0 5
ovocné sady bez bylinné vegetaceSamciSamiceMláďataNálezy
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 1 1 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 28 48 9 20
travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 2 0 0 3
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 1 2 0 2
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 43 42 0 16
bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 3 3 0 3
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 3 4 2 6
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 8 14 0 12
suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 2 6 0 4
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 31 69 38 15
bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 12 7 1 10
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 133 15 0 8
horské bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 31 42 0 8
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 1 4 0 4
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 8 3
reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 2 2 4
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 3 2 11 10
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 0 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 10 14 6 12
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 6 5 0 4
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 21 10 7 10
osluněné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 1 0 2
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 1 6 10 8
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 3 12 0 3
kamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 3 4 0 2
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 5 0 3
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 38 71 19 8
jeskyněSamciSamiceMláďataNálezy
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 8 21 8 12
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 6 3 0 3
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 12 17 34 8
luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 1 2 3
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 21 48 6 8
pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 17 19 0 5
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 4 11 7 6
Kultury listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 3 3 1 6
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 44 68 0 4
haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 13 42 221 10
údolní jasanoolšové luhySamciSamiceMláďataNálezy
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 4 2 0 3
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 1 1 2 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 8 12 44 6
ruderálySamciSamiceMláďataNálezy
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 1 1 2
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 14 54 0 8
skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 2 1 0 3
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 2 6 0 5
podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 5 7 0 4
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 14 17 17 5
lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 4 3 0 4
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 0 2 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 7 10 0 4
ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 1 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 7 10 2 7
rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 10 13 0 6
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 0 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 1 1 2
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 4 7 1 2
lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 6 3 0 4
rašelinné borySamciSamiceMláďataNálezy
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 0 0 3
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 2 0 2
horská vřesovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 6 5 1 4
0000000SamciSamiceMláďataNálezy
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 1 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 2 2 0 3
Skalní a suťové biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 2 2 4 4
Lesní cestaSamciSamiceMláďataNálezy
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 7 6 0 4
horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 1 8 0 3
suché lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 6 2 0 3
skály a sutě v horáchSamciSamiceMláďataNálezy
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 3 0 2
pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 3 4 0 2
alpínské trávníkySamciSamiceMláďataNálezy
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 2 1 0 2
úhorySamciSamiceMláďataNálezy
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 1 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 4 10 0 1
štěrkové břehy řekSamciSamiceMláďataNálezy
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 0 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
2121110SamciSamiceMláďataNálezy
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 1 2 0 1
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pozemní komunikaceSamciSamiceMláďataNálezy
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 17 1
městské parkySamciSamiceMláďataNálezy
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 8 10 0 1
Horské biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 1 0 1
stinné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 1 0 0 1
mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
vlhké lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
zahradySamciSamiceMláďataNálezy
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
kosodřevinaSamciSamiceMláďataNálezy
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 1 0 1
pískovnySamciSamiceMláďataNálezy
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 0 0 1
A711120SamciSamiceMláďataNálezy
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 2 0 0 1
A711400SamciSamiceMláďataNálezy
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 1 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2018