0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2018 2001-2018
Druh Nálezy podle období
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Gnaphosa badia (L. Koch, 1866) Silně ohrožený 32x
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) Ohrožený 2x 4x 203x 6x
Gnaphosa inconspecta Simon, 1878 Kriticky ohrožený 2x 1x
Gnaphosa lapponum (L. Koch, 1866) Ohrožený 68x
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 10x 25x 187x 51x
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) Téměř ohrožený 6x 9x 205x 24x
Gnaphosa microps Holm, 1939 Silně ohrožený 34x
Gnaphosa modestior Kulczyński, 1897 Kriticky ohrožený 1x
Gnaphosa montana (L. Koch, 1866) Ohrožený 2x 90x 7x
Gnaphosa nigerrima L. Koch, 1877 Silně ohrožený 4x 57x
Gnaphosa opaca Herman, 1879 Ohrožený 2x 5x 193x 35x

Literatura

 © Ota Zimmermann
Méně známé druhy pavouků – Frontinellina frutetorum; Pirata von Noldenteich; Křižák Neoscona adianta za humny!; Ještě Porrhomma; Jak je to s původem křižáka Argiope bruennichi v Česku?; Rytířský souboj; Arachnologická exkurze – jižní Morava 2015; Ocenění arachnologové; Aktualizace rolí v České arachnologické společnosti; Konference; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizace 2014

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (479 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Gnaphosa badia (L. Koch, 1866) 94 19 0 11
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) 165 62 5 88
Gnaphosa lapponum (L. Koch, 1866) 159 7 3 34
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 108 46 4 46
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) 92 77 13 73
Gnaphosa microps Holm, 1939 455 92 0 14
Gnaphosa montana (L. Koch, 1866) 34 10 9 34
Gnaphosa nigerrima L. Koch, 1877 27 17 0 20
Gnaphosa opaca Herman, 1879 55 27 8 39
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Gnaphosa badia (L. Koch, 1866) 0 4 0 3
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) 3 5 3 10
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 7 15 3 17
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) 3 8 0 12
Gnaphosa microps Holm, 1939 0 2 0 2
Gnaphosa modestior Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Gnaphosa montana (L. Koch, 1866) 2 10 0 11
Gnaphosa nigerrima L. Koch, 1877 7 4 0 4
Gnaphosa opaca Herman, 1879 6 15 0 13
fpSamciSamiceMláďataNálezy
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 9 1 1 10
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) 38 12 0 13
Gnaphosa opaca Herman, 1879 114 75 29 14
?SamciSamiceMláďataNálezy
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 2 4 0 3
Gnaphosa opaca Herman, 1879 1 2 0 2
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Gnaphosa microps Holm, 1939 0 1 0 1
Gnaphosa montana (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Gnaphosa nigerrima L. Koch, 1877 1 3 0 2
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 17 4 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (426 použitých nálezů)
skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 13 5 1 17
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) 58 22 13 41
Gnaphosa opaca Herman, 1879 123 81 32 29
travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 26 15 6 24
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) 37 14 0 26
Gnaphosa opaca Herman, 1879 35 28 3 26
rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Gnaphosa badia (L. Koch, 1866) 92 19 0 9
Gnaphosa lapponum (L. Koch, 1866) 10 0 0 5
Gnaphosa microps Holm, 1939 455 95 0 17
Gnaphosa montana (L. Koch, 1866) 1 2 0 5
Gnaphosa nigerrima L. Koch, 1877 13 15 0 15
alpínské trávníkySamciSamiceMláďataNálezy
Gnaphosa lapponum (L. Koch, 1866) 149 7 3 29
Gnaphosa montana (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) 48 24 0 17
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 2 0 0 2
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) 6 8 0 8
dubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) 22 6 0 17
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 2 0 0 1
Gnaphosa montana (L. Koch, 1866) 2 0 0 1
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) 33 11 5 15
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) 3 2 0 2
výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) 6 2 0 3
Gnaphosa montana (L. Koch, 1866) 13 4 9 12
kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) 21 6 0 8
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) 2 1 0 2
Gnaphosa montana (L. Koch, 1866) 2 2 0 4
pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) 4 2 0 3
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Gnaphosa montana (L. Koch, 1866) 8 6 0 9
osluněné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) 10 2 1 6
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) 2 0 0 1
Gnaphosa montana (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Gnaphosa opaca Herman, 1879 5 1 0 2
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) 12 5 0 9
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) 1 2 0 2
Gnaphosa opaca Herman, 1879 5 3 2 4
mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Gnaphosa nigerrima L. Koch, 1877 6 5 0 6
suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) 5 1 0 4
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) 3 0 0 1
Gnaphosa montana (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) 1 2 0 3
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) 1 1 0 2
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) 1 1 0 2
Gnaphosa montana (L. Koch, 1866) 1 1 0 2
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) 0 1 3 3
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
kamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 4 2 1 3
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Gnaphosa badia (L. Koch, 1866) 0 2 0 2
Skalní a suťové biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Gnaphosa badia (L. Koch, 1866) 2 1 0 2
údolní jasanoolšové luhySamciSamiceMláďataNálezy
Gnaphosa nigerrima L. Koch, 1877 3 1 0 1
bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Gnaphosa montana (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Gnaphosa badia (L. Koch, 1866) 0 2 0 1
okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
horská vřesovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Gnaphosa nigerrima L. Koch, 1877 9 0 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Gnaphosa badia (L. Koch, 1866) 0 0 0 1
skalní stepi na jiných hornináchSamciSamiceMláďataNálezy
Gnaphosa opaca Herman, 1879 0 1 0 1
horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Gnaphosa badia (L. Koch, 1866) 1 1 0 1
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Gnaphosa modestior Kulczyński, 1897 0 1 0 1
luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Gnaphosa nigerrima L. Koch, 1877 2 0 0 1
výsadby listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Gnaphosa montana (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) 1 0 0 1
pískovnySamciSamiceMláďataNálezy
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) 1 2 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2018