0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2017 2001-2017
Druh Nálezy podle období
0-19001901-19501951-20002001-2017
Micaria aenea Thorell, 1871 Silně ohrožený 10x
Micaria albovittata (Lucas, 1846) Nezvěstný 6x
Micaria dives (Lucas, 1846) Silně ohrožený 7x 20x 12x
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) Ohrožený 2x 32x 30x
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 8x 9x 296x 30x
Micaria guttulata (C. L. Koch, 1839) Silně ohrožený 5x 20x 5x
Micaria lenzi Bösenberg, 1899 Kriticky ohrožený 4x
Micaria nivosa L. Koch, 1866 Ohrožený 14x 36x
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) Není ohrožený 6x 6x 501x 33x
Micaria silesiaca L. Koch, 1875 Ohrožený 2x 16x 2x
Micaria sociabilis Kulczyński, 1897 Kriticky ohrožený 2x 8x
Micaria subopaca Westring, 1861 Ohrožený 2x 2x 51x 13x

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (469 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria aenea Thorell, 1871 2 3 0 4
Micaria albovittata (Lucas, 1846) 1 0 0 1
Micaria dives (Lucas, 1846) 1 1 0 2
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 2 4 0 6
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 141 156 6 132
Micaria lenzi Bösenberg, 1899 2 0 0 1
Micaria nivosa L. Koch, 1866 0 1 70 7
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 192 134 4 203
Micaria silesiaca L. Koch, 1875 5 0 0 5
Micaria subopaca Westring, 1861 13 4 0 10
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria dives (Lucas, 1846) 1 4 0 5
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 4 4 2 8
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 2 8 0 9
Micaria guttulata (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Micaria nivosa L. Koch, 1866 0 1 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 6 13 0 17
Micaria silesiaca L. Koch, 1875 0 1 0 1
Micaria sociabilis Kulczyński, 1897 3 3 0 5
Micaria subopaca Westring, 1861 4 4 1 8
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 3 9 3 10
Micaria subopaca Westring, 1861 2 3 0 4
fpSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria lenzi Bösenberg, 1899 1 0 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 2 7 2 6
Žlutá miskaSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 1 4 0 5
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria sociabilis Kulczyński, 1897 0 0 0 4
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 7 0 4 2
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 2 0 2
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
Micaria subopaca Westring, 1861 0 1 0 1
?SamciSamiceMláďataNálezy
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 1 0 2
isSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
paSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
Nárazová pastSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria subopaca Westring, 1861 1 0 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (433 použitých nálezů)
travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria albovittata (Lucas, 1846) 0 1 0 1
Micaria dives (Lucas, 1846) 2 6 0 5
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 1 1 1 3
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 14 40 3 23
Micaria guttulata (C. L. Koch, 1839) 0 7 0 2
Micaria nivosa L. Koch, 1866 0 1 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 3 4 0 8
Micaria subopaca Westring, 1861 0 1 0 1
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 1 3 0 3
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 22 32 1 32
výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 42 34 5 32
Micaria subopaca Westring, 1861 1 0 0 1
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria albovittata (Lucas, 1846) 1 3 0 2
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 7 1 2 3
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 13 4 0 11
Micaria guttulata (C. L. Koch, 1839) 2 3 0 2
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 8 3 0 8
Micaria silesiaca L. Koch, 1875 3 0 0 3
skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 4 25 3 20
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 2 0 2
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria aenea Thorell, 1871 1 2 0 2
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 0 0 0 1
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 1 7 0 12
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 1 0 7
širokolisté horské nivySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 26 28 0 22
rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria aenea Thorell, 1871 2 1 0 3
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 8 6 0 14
Micaria silesiaca L. Koch, 1875 2 1 0 2
Micaria subopaca Westring, 1861 0 1 0 1
lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 19 47 0 12
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 7 0 0 6
dubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 6 3 0 7
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 4 3 0 6
Micaria subopaca Westring, 1861 2 1 0 3
mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 5 2 0 10
Micaria subopaca Westring, 1861 2 0 0 2
pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 0 3 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 10 6 0 10
kamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 4 6 0 5
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 3 1 0 4
reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 1 1 2 2
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 5 7 0 7
ruderálySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 4 3 0 7
Micaria subopaca Westring, 1861 2 0 0 1
suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 0 1 0 1
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 12 1 0 6
Micaria nivosa L. Koch, 1866 0 0 0 1
horská vřesovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria dives (Lucas, 1846) 1 0 0 1
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 11 2 0 4
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 5 2 0 3
mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 7 3 0 5
Micaria subopaca Westring, 1861 8 0 0 2
městské parkySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria sociabilis Kulczyński, 1897 1 0 0 4
Micaria subopaca Westring, 1861 3 0 0 2
pískovnySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria dives (Lucas, 1846) 0 1 0 1
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 2 0 1 1
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Micaria guttulata (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 22 5 0 4
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 1 0 2
Micaria subopaca Westring, 1861 0 1 0 1
údolní jasanoolšové luhySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
Micaria subopaca Westring, 1861 2 3 0 4
písčinySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria dives (Lucas, 1846) 0 3 0 3
Micaria lenzi Bösenberg, 1899 2 0 0 1
Micaria silesiaca L. Koch, 1875 0 1 0 1
ovocné sady bez bylinné vegetaceSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 6 0 1 5
kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 3 2 0 4
luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 4 0 4
haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 0 0 3
rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 3 1 3
suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 1 3 0 3
osluněné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 6 2 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 2 0 2
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 2 1 0 2
bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
Micaria subopaca Westring, 1861 1 1 0 1
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria lenzi Bösenberg, 1899 1 0 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 3 1 2
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
úhorySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 0 1 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 2 0 0 2
slaniskaSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 2 0 2
lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 1 0 2
A121100SamciSamiceMláďataNálezy
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
Micaria subopaca Westring, 1861 0 1 0 1
obilná poleSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 2 0 2
Kultury listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 5 4 0 1
horské bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 1 0 1
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria subopaca Westring, 1861 0 1 0 1
skály a sutě v horáchSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
ostatní poleSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 2 0 1
pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 0 2 0 1
ParkySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria subopaca Westring, 1861 0 1 0 1
viniceSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
suché lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Micaria sociabilis Kulczyński, 1897 0 0 0 1
rašelinné borySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
Ovocné sady a vinohradySamciSamiceMláďataNálezy
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy