0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2018 2001-2018
Druh Nálezy podle období
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 402x 39x
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 8x 7x 254x 80x
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) Silně ohrožený 3x 70x 47x
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 4x 4x 462x 122x
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) Ohrožený 4x 220x 36x
Drassyllus vinealis (Kulczyński, 1897) Kriticky ohrožený 8x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (795 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 381 76 3 183
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 183 93 0 120
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 26 9 0 24
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 485 138 6 268
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 375 90 0 93
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 40 12 0 14
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 3 15 2 17
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 4 0 0 3
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 6 8 0 13
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 3 10 0 9
fpSamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 144 37 0 12
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 27 5 0 5
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 49 16 0 12
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 11 9 0 2
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 5 3 0 2
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 5 1 0 2
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 1 3 0 3
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
?SamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 3 0 2
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Žlutá miskaSamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
raSamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
isSamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (641 použitých nálezů)
travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 1 2 2 2
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 63 41 0 32
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 20 9 0 14
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 25 13 0 25
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 37 12 0 19
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 5 5 0 2
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 18 16 0 16
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 2 2 0 3
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 38 10 0 17
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 26 3 0 4
Drassyllus vinealis (Kulczyński, 1897) 5 4 0 3
mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 82 9 0 33
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 21 2 0 10
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 0 1 0 1
skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 14 2 0 14
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 10 8 0 9
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 7 8 0 11
lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 6 7 0 7
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 4 0 0 3
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 102 43 0 19
rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 48 12 0 21
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 5 1 0 5
dubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 8 1 0 2
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 9 2 0 4
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 31 20 0 17
mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 18 0 0 9
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 15 3 1 13
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 130 33 0 16
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 8 3 0 5
haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 0 0 0 5
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 1 0 0 3
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 2 2 0 4
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 8
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 3 5 0 5
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 21 5 0 13
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 0 1 0 3
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 0 0 1
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 3 0 0 6
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 1 3 0 4
slaniskaSamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 19 11 0 5
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 26 5 0 4
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 39 10 0 4
A121100SamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 9 0 0 5
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 2 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 25 8 0 7
kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 3 1 0 2
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 23 3 0 10
lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 16 5 0 8
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 6 0 0 4
rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 32 6 0 10
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 1
ovocné sady bez bylinné vegetaceSamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 8 2 0 6
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 5 0 0 4
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 11 2 4 9
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 2 4 0 3
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 6 4 0 6
obilná poleSamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 12 4 0 6
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 6 1 1 4
okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 11 4 0 3
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 23 19 0 6
suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 2 0 0 3
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 1 1 0 3
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 1 1 0 2
pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 1 0 2 2
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 4 2 0 6
kamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 2 9 0 5
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 1 1 0 2
horská vřesovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 0 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 7 0 0 6
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 0 1 0 1
úhorySamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 1 3 0 4
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 2 1 0 2
údolní jasanoolšové luhySamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 31 2 0 5
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 1 1 0 2
ruderálySamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 4 1 0 3
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 2 4 0 3
rašelinné borySamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 1 0 0 2
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 5 0 0 4
bažinné olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 14 1 0 6
ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 9 1 0 6
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 8 1 0 5
výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 5 1 0 5
vrbové křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 25 5 0 5
pískovnySamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 2 1 0 2
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 2 1 0 2
suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 6 0 0 3
suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 4 2 0 3
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 3 5 0 1
bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 5 0 0 1
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 4 0 0 3
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 3 0 1
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 8 0 0 3
bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 5 3 0 3
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 7 1 0 4
pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 3 1 0 3
osluněné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 1 1 0 2
reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 1 4 0 3
Kultury listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 5 1 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 2 2 0 1
Těžební jámySamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Polní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 10 2 0 1
Lesní cestaSamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 2 0 0 1
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 0 0 0 1
širokolisté horské nivySamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
skalní stepi na jiných hornináchSamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2018