0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2017 2001-2017
Druh Nálezy podle období
0-19001901-19501951-20002001-2017
Gnaphosa montana (L. Koch, 1866) Ohrožený 2x 90x 7x

Gnaphosa montana (L. Koch, 1866)

České jménoskálovka podkorní
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy99 nálezů, 31 kvadrátů
První nález 1935, J. Kratochvíl, Miller 1939
Poslední nález 2012 , Jiří Řehounek
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S
Fytogeografická oblastOreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid, humid
StratumGround layer, Tree trunks
Osvětlení stanovišťpartly shaded
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška500-1200

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (46 použitých nálezů)
Gnaphosa montana (L. Koch, 1866) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past3410934
Individuální sběr210011
Prosev1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (38 použitých nálezů)
Gnaphosa montana (L. Koch, 1866) VUSamciSamiceMláďataNálezy
suťové a roklinové lesy0101
výsadby listnáčů1001
kamenité suti nižších poloh2204
Lesy1102
rašeliniště1205
dubohabřiny2001
paseky8609
výsadby jehličnanů134912
osluněné skály nižších poloh0101
bučiny nižších poloh1001
alpínské trávníky1001
 SamciSamiceMláďataNálezy