0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2015 2001-2015
Druh Nálezy podle období
0-19001901-19501951-20002001-2015
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 10x 25x 187x 37x

Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802)

České jménoskálovka velká
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy259 nálezů, 36 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2010
Areál rozšířeníPalaearctic - E-T
Fytogeografická oblastThermo
Původnost stanovišťclimax
Vlhkost stanovišťvery dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška200-500

Fotografie

Gnaphosa lucifuga - samice © Radek ŠichGnaphosa lucifuga -  © Rudolf MacekGnaphosa lucifuga -  © Rudolf MacekGnaphosa lucifuga -  © Rudolf MacekGnaphosa lucifuga -  © Rudolf MacekGnaphosa lucifuga -  © Rudolf MacekGnaphosa lucifuga -  © Rudolf Macek

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (63 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 41 15 4 33
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 7 15 3 17
fpSamciSamiceMláďataNálezy
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 9 1 1 10
?SamciSamiceMláďataNálezy
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 2 4 0 3

Dle biotopu (52 použitých nálezů)
travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 26 15 6 24
skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 13 5 1 17
kamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 4 2 1 3
osluněné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 2 0 0 2
dubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 2 0 0 1
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1