0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2017 2001-2017
Druh Nálezy podle období
0-19001901-19501951-20002001-2017
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 10x 4x 242x 136x
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 32x 30x 1537x 225x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (1099 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 1475 624 43 195
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 3576 1078 997 649
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 27 34 3 32
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 122 125 41 168
isSamciSamiceMláďataNálezy
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 14 16 0 20
fpSamciSamiceMláďataNálezy
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 2 1 0 2
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 4 4 2 7
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 12 8 2 7
?SamciSamiceMláďataNálezy
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 5 5 0 5
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 1 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 3 1 0 5
Žlutá miskaSamciSamiceMláďataNálezy
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 3 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 20 4 0 4
raSamciSamiceMláďataNálezy
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 0 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (752 použitých nálezů)
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 2 0 0 2
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 429 53 15 52
travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 6 0 0 3
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 271 41 7 49
pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 208 40 26 47
haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 126 176 32 16
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 301 417 811 29
kamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 17 15 0 13
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 130 32 29 26
dubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 422 73 2 38
osluněné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 6 1 0 2
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 144 48 3 34
výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 33 17 9 31
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 25 35 1 32
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 349 76 3 30
kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 150 40 0 29
rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 87 44 4 25
pískovnySamciSamiceMláďataNálezy
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 22 12 0 14
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 46 7 2 11
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 38 10 0 7
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 21 6 2 15
reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 124 42 6 21
horská vřesovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 138 32 1 21
bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 58 16 4 20
lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 5 0 0 5
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 18 10 0 15
rašelinné borySamciSamiceMláďataNálezy
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 20 4 5 14
horské bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 42 7 12 13
okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 63 48 12 9
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 2 3 0 2
ruderálySamciSamiceMláďataNálezy
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 5 5 0 5
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 3 2 0 5
mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 30 6 0 9
písčinySamciSamiceMláďataNálezy
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 2 6 1 2
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 10 4 0 5
suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 11 0 0 6
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 3 3 0 6
úhorySamciSamiceMláďataNálezy
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 15 0 0 3
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 4 0 0 3
suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 12 10 0 3
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 4 0 0 3
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 181 13 0 6
pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 2 2 1 4
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Lesní cestaSamciSamiceMláďataNálezy
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 2 2 1 5
A121100SamciSamiceMláďataNálezy
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 10 12 0 5
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 2 1 0 2
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 2 2 0 3
skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 3 0 0 3
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 1 0 2
širokolisté horské nivySamciSamiceMláďataNálezy
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 3 2 0 4
ovocné sady bez bylinné vegetaceSamciSamiceMláďataNálezy
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 3 0 0 3
horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 0 1 4
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 1 1 0 2
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 2 0 0 2
bažinné olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 5 2 1 3
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 2 4 0 3
údolní jasanoolšové luhySamciSamiceMláďataNálezy
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 10 2 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 1 0 2
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 0 0 1
městské parkySamciSamiceMláďataNálezy
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 1 1 0 2
Skalní a suťové biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 2 0 2
mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 0 0 2
Kultury listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 1 0 1
podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 0 1
slaniskaSamciSamiceMláďataNálezy
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
alpínské trávníkySamciSamiceMláďataNálezy
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 0 1
rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 1 1
Polní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Horské biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 1 0 1
obilná poleSamciSamiceMláďataNálezy
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 0 2 0 1
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Těžební jámySamciSamiceMláďataNálezy
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy