0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2018 2001-2018
Druh Nálezy podle období
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Arctosa alpigena lamperti Dahl, 1908 Silně ohrožený 74x
Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) Kriticky ohrožený 12x 6x 31x 16x
Arctosa figurata (Simon, 1876) Ohrožený 301x 17x
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) Ohrožený 10x 9x 148x 28x
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) Ohrožený 2x 210x 32x
Arctosa maculata (Hahn, 1822) Silně ohrožený 8x 3x 25x 7x
Arctosa perita (Latreille, 1799) Silně ohrožený 2x 21x 28x

Literatura

 © Ota Zimmermann

Stejně jako ornitologové volí ptáka roku, tak i my arachnologové jsme se rozhodli pro každý rok určit svého favorita. Naší ankety se zúčastňují kolegové téměř ze všech zemí Evropské unie. Vybíráme proto ze seznamu druhů, které se ve všech těchto státech vyskytují. Zatímco na území České republiky byla zaznamenána bezmála tisícovka druhů pavouků, těch společných s ostatními členskými státy EU je pouze 99. Letos odevzdalo nejvíce evropských arachnologů svůj hlas slíďákovi břehovému, který se tak stal pavoukem roku 2007.

Slíďák břehový [Arctosa cinerea (Fabricius, 1777)], s délkou těla až 17 mm, je hned po slíďákovi tatarském (Lycosa singoriensis) naším největším zástupcem čeledi slíďákovitých (Lycosidae). Nestaví sítě, ale při lovu kořisti volně pobíhá po zemi. Vyznačuje se kontrastním zbarvením vyvinutým zvláště výrazně u samců. Pokud však nehnutě sedí na písku nebo štěrku, toto zbarvení působí jako dokonalá kamufláž. Jednotlivé populace se vzájemně liší poměrem velikosti světlých a tmavých skvrn v závislosti na barvě substrátu na jejich stanovišti.Fotografie

Arctosa alpigena lamperti
Arctosa cinerea
Arctosa figurata
Arctosa leopardus
Arctosa lutetiana
Arctosa maculata
Arctosa perita

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (464 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa alpigena lamperti Dahl, 1908 75 24 1 28
Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) 3 2 0 3
Arctosa figurata (Simon, 1876) 205 65 20 121
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 100 41 26 61
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 455 119 10 102
Arctosa maculata (Hahn, 1822) 1 4 1 2
Arctosa perita (Latreille, 1799) 52 9 3 27
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa alpigena lamperti Dahl, 1908 6 7 2 9
Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) 4 13 0 13
Arctosa figurata (Simon, 1876) 10 14 2 19
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 13 17 2 23
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 10 17 4 17
Arctosa maculata (Hahn, 1822) 5 6 3 8
Arctosa perita (Latreille, 1799) 3 7 1 7
fpSamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 6 6 7 5
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa figurata (Simon, 1876) 0 0 1 3
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 1 1 0 2
isSamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) 1 1 0 1
Arctosa maculata (Hahn, 1822) 0 2 2 3
Žlutá miskaSamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Arctosa perita (Latreille, 1799) 1 1 0 2
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) 0 0 0 2
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
?SamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Arctosa maculata (Hahn, 1822) 0 1 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 0 0 1 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) 0 0 3 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (371 použitých nálezů)
lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa figurata (Simon, 1876) 37 14 6 31
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 185 34 10 39
skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa figurata (Simon, 1876) 44 17 2 31
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 58 18 3 13
rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa alpigena lamperti Dahl, 1908 80 31 3 36
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 1 1 0 4
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 0 1 0 1
travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa figurata (Simon, 1876) 35 13 9 22
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 8 3 0 5
mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 58 25 13 26
pískovnySamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) 3 2 0 6
Arctosa figurata (Simon, 1876) 1 0 0 1
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Arctosa perita (Latreille, 1799) 2 2 0 3
výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa figurata (Simon, 1876) 10 4 1 4
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 37 6 0 7
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa figurata (Simon, 1876) 0 0 1 1
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 32 6 1 9
reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa figurata (Simon, 1876) 13 6 1 8
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 1 0 0 1
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 14 13 3 9
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa figurata (Simon, 1876) 11 1 0 5
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 4 1 0 4
suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa figurata (Simon, 1876) 2 0 0 1
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 85 51 0 7
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) 0 0 0 2
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 2 1 0 2
Arctosa maculata (Hahn, 1822) 3 5 4 4
dubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa figurata (Simon, 1876) 4 1 0 3
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 10 1 0 4
štěrkové břehy řekSamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) 2 1 0 2
Arctosa maculata (Hahn, 1822) 3 1 0 5
písčinySamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa perita (Latreille, 1799) 3 4 3 6
lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 5 0 7 6
horská vřesovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa figurata (Simon, 1876) 5 2 0 5
PískovnaSamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) 2 21 50 2
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 1 1 3 1
Arctosa perita (Latreille, 1799) 0 0 1 1
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa figurata (Simon, 1876) 3 1 0 4
rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 2 0 0 4
slaniskaSamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 5 8 6 4
kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 14 6 0 4
bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 1 2 0 4
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa figurata (Simon, 1876) 9 3 1 4
haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) 0 1 0 1
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Arctosa perita (Latreille, 1799) 0 1 0 1
suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa figurata (Simon, 1876) 3 2 0 1
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 1 0 0 1
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa figurata (Simon, 1876) 2 0 0 1
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 0 1 0 1
kamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa figurata (Simon, 1876) 5 0 0 1
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 12 1 0 1
suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa figurata (Simon, 1876) 0 2 0 2
písčité břehySamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) 0 0 3 2
pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa figurata (Simon, 1876) 0 1 0 1
Arctosa lutetiana (Simon, 1876) 0 0 2 1
pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa figurata (Simon, 1876) 1 0 0 1
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 0 0 1 1
osluněné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa figurata (Simon, 1876) 15 5 1 2
ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 2 0 0 2
obilná poleSamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
městské parkySamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
úhorySamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa figurata (Simon, 1876) 1 0 0 1
bahnité břehySamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
rašelinné borySamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa alpigena lamperti Dahl, 1908 1 0 0 1
Štěrkové laviceSamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) 0 0 0 1
vrbové křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa maculata (Hahn, 1822) 0 4 0 1
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 0 0 1 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2018