0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2015 2001-2015
Druh Nálezy podle období
0-19001901-19501951-20002001-2015
Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený 2x 8x 693x 21x

Clubiona lutescens Westring, 1851

České jménozápředník žlutý
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy724 nálezů, 150 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2013 , Stanislav Rada
Areál rozšířeníHolarctic, eM
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, (disturbed)
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid, humid
StratumGround layer, Herb layer, Shrub layer, Tree trunks
Osvětlení stanovišť(open), semi-open, partly shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-600-800

Literatura

 © Ota Zimmermann
Méně známé druhy pavouků – Frontinellina frutetorum; Pirata von Noldenteich; Křižák Neoscona adianta za humny!; Ještě Porrhomma; Jak je to s původem křižáka Argiope bruennichi v Česku?; Rytířský souboj; Arachnologická exkurze – jižní Morava 2015; Ocenění arachnologové; Aktualizace rolí v České arachnologické společnosti; Konference; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizace 2014

Fotografie

Clubiona lutescens - © Rudolf MacekClubiona lutescens - © Rudolf MacekClubiona lutescens - © Rudolf MacekClubiona lutescens - © Rudolf MacekClubiona lutescens - © Rudolf MacekClubiona lutescens - © Rudolf MacekClubiona lutescens - © Rudolf MacekClubiona lutescens - © Rudolf MacekClubiona lutescens - © Rudolf MacekClubiona lutescens - © Rudolf MacekClubiona lutescens - © Rudolf MacekClubiona lutescens - © Rudolf MacekClubiona lutescens - © Rudolf MacekClubiona lutescens - © Rudolf MacekClubiona lutescens - © Rudolf Macek

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (306 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 46 47 64 88
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 38 89 0 81
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 28 85 0 78
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 13 22 0 24
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 9 16 7 15
isSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 2 12 10 10
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 4 0 4
?SamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 2 2 0 3
fpSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 2 0 0 2
raSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1

Dle biotopu (268 použitých nálezů)
bažinné olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 20 18 0 31
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 17 41 0 28
mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 11 15 0 20
bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 8 14 7 18
luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 4 17 0 10
rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 3 11 0 10
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 5 10 0 10
údolní jasanoolšové luhySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 3 9 0 9
suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 4 7 0 9
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 9 11 0 9
výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 7 6 0 9
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 7 0 8
lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 4 5 0 7
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 2 7 0 7
haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 0 0 6
dubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 3 10 0 6
rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 3 6 0 5
mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 2 4 0 4
podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 2 3 0 4
ruderálySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 2 2 0 4
bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 3 5 0 4
ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 4 0 4
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 3 1 0 3
suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 3 0 0 3
Lesní cestaSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 3 0 3
pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 4 0 3
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 2 2 0 3
ovocné sady bez bylinné vegetaceSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 3 0 3
travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 3 0 3
úhorySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 2 0 2
horská vřesovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 2 3 0 2
bahnité břehySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 3 2 0 2
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 1 0 2
interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 2 0 2
štěrkové břehy řekSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 0 0 1
městské parkySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
vrbové křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 0 0 1
horské bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Obhospodařované pozemkySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 0 0 1
suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 0 0 1
okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
kamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 2 0 0 1
písčinySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
vřesoviště nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Těžební jámySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 0 0 1
osluněné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 0 0 1
Kultury listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1