0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2018 2001-2018
Druh Nálezy podle období
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona alpicola Kulczyński, 1882 Není ohrožený 4x 2x 130x 2x
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 Téměř ohrožený 4x 92x 14x
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 Není ohrožený 6x 14x 134x 7x
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 Není ohrožený 4x 169x 20x
Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802) Silně ohrožený 4x 5x 4x 4x
Clubiona diversa O. P.-Cambridge, 1862 Téměř ohrožený 4x 159x 25x
Clubiona frutetorum L. Koch, 1867 Téměř ohrožený 4x 12x 31x 5x
Clubiona genevensis L. Koch, 1866 Kriticky ohrožený 28x
Clubiona germanica Thorell, 1871 Ohrožený 2x 15x 69x
Clubiona juvenis Simon, 1878 Kriticky ohrožený 12x 5x
Clubiona kulczynskii Lessert, 1905 Ohrožený 4x 48x 1x
Clubiona leucaspis Simon, 1932 Ohrožený 1x 2x
Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený 2x 8x 693x 27x
Clubiona marmorata L. Koch, 1866 Ohrožený 2x 2x 39x 4x
Clubiona neglecta O. P.-Cambridge, 1862 Není ohrožený 8x 11x 256x 30x
Clubiona norvegica Strand, 1900 Kriticky ohrožený 10x
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 24x 253x 21x
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený 4x 2x 303x 24x
Clubiona pseudoneglecta Wunderlich, 1994 Kriticky ohrožený 2x
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 Není ohrožený 4x 6x 732x 35x
Clubiona saxatilis L. Koch, 1866 Silně ohrožený 2x 6x 1x
Clubiona similis L. Koch, 1867 Kriticky ohrožený 3x 6x 2x
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 Není ohrožený 4x 427x 10x
Clubiona subsultans Thorell, 1875 Téměř ohrožený 12x 19x 158x 10x
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 Téměř ohrožený 2x 88x 10x
Clubiona terrestris Westring, 1851 Není ohrožený 4x 7x 519x 42x
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený 6x 16x 192x 24x

Literatura

 © Ota Zimmermann
Pavouci České republiky; Velké dobrodružství: Physocyclus globosus (Taczanowski, 1874) zavlečen do Evropy; Revize třesavek Pholcus phalangioides v Národním muzeu; Pavouci v hledáčku šotoušů* – Holocnemus pluchei na „hlaváku“; Slíďák tatarský (Lycosa singoriensis) na Šumavě!; Zajímavý nález dvou druhů rodu Acantholycosa na jedné mýtině; Do třetice Araneus saevus, aneb jak je to s historicky druhým nálezem křižáka stromového u nás; Pardosa maisa – slíďák slaništní?; Rodinná dovolená v Beskydech; Spojení arachnologie a kultury; Významné nálezy pavouků z ČR III./ Remarkable records of spiders from Czech Republic III.; Hrabalky (Pompilidae) rodu Anoplius – specialisté na lov pavouků; Překvapení pod mikroskopem; 30th European Congress of Arachnology; 115. arachnologický seminář Brno 2017; Šplh po vlákně; Arachnologický spravodaj; Česká bibliografie 2017; Britská bibliografie – The Newsletter 139; Pokyny pro autory

 © Ondřej Machač

Pavouci České republiky; Zavlečenci; Méně známé druhy pavouků Nuctenea silvicultrix; Nová pravidelná rubrika "Významné nálezy pavouků v ČR"; Významné nálezy pavouků z ČR I./Remarkable records of spiders from Czech Republic I.; Nález pavučenky Diplocephalus dentatus Tullgren, 1955; Poznámka k výskytu zápředníka Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802); Klíšťata - neobvyklá kořist pavouků; Kořist larev hrabalek; Přírodní rozmanitost Vysočiny - výzva ke spolupráci; Zoodny České Budějovice 2016; Arachnologická exkurze 2016: Údolí Jihlavy a Oslavy; Česká bibliografie 2016; Britská bibliografie - The Newsletter 135; Pokyny pro autory © Ota Zimmermann
Méně známé druhy pavouků – Frontinellina frutetorum; Pirata von Noldenteich; Křižák Neoscona adianta za humny!; Ještě Porrhomma; Jak je to s původem křižáka Argiope bruennichi v Česku?; Rytířský souboj; Arachnologická exkurze – jižní Morava 2015; Ocenění arachnologové; Aktualizace rolí v České arachnologické společnosti; Konference; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizace 2014

Fotografie

Clubiona alpicola
Clubiona brevipes
Clubiona comta
Clubiona corticalis
Clubiona diversa
Clubiona germanica
Clubiona juvenis
Clubiona leucaspis
Clubiona lutescens
Clubiona neglecta
Clubiona norvegica
Clubiona phragmitis
Clubiona reclusa
Clubiona similis
Clubiona stagnatilis
Clubiona subsultans
Clubiona subtilis
Clubiona terrestris
Clubiona trivialis

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (2011 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona alpicola Kulczyński, 1882 68 80 2 55
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 6 3 0 9
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 8 5 2 15
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 15 13 5 29
Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Clubiona diversa O. P.-Cambridge, 1862 16 13 0 24
Clubiona frutetorum L. Koch, 1867 0 2 1 3
Clubiona genevensis L. Koch, 1866 4 3 0 6
Clubiona germanica Thorell, 1871 2 1 0 5
Clubiona juvenis Simon, 1878 1 0 0 1
Clubiona kulczynskii Lessert, 1905 7 9 0 12
Clubiona lutescens Westring, 1851 47 47 64 89
Clubiona marmorata L. Koch, 1866 2 0 0 2
Clubiona neglecta O. P.-Cambridge, 1862 31 18 30 44
Clubiona norvegica Strand, 1900 5 4 0 5
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 17 9 2 28
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 13 4 8 14
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 77 90 6 114
Clubiona saxatilis L. Koch, 1866 0 1 0 1
Clubiona similis L. Koch, 1867 0 1 0 2
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 4 11 1 14
Clubiona subsultans Thorell, 1875 4 17 0 21
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 7 8 1 13
Clubiona terrestris Westring, 1851 125 88 9 169
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 4 10 0 12
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona alpicola Kulczyński, 1882 3 9 0 8
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 5 8 0 12
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 1 13 0 13
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 2 6 0 6
Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802) 1 3 6 3
Clubiona diversa O. P.-Cambridge, 1862 5 19 0 17
Clubiona frutetorum L. Koch, 1867 1 3 0 4
Clubiona genevensis L. Koch, 1866 1 0 0 1
Clubiona germanica Thorell, 1871 3 9 0 8
Clubiona juvenis Simon, 1878 6 11 0 7
Clubiona kulczynskii Lessert, 1905 2 0 0 2
Clubiona lutescens Westring, 1851 28 85 0 78
Clubiona marmorata L. Koch, 1866 0 8 0 5
Clubiona neglecta O. P.-Cambridge, 1862 11 24 0 29
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 12 27 0 28
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 50 74 1 59
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 30 393 0 77
Clubiona similis L. Koch, 1867 1 2 0 2
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 18 146 1 59
Clubiona subsultans Thorell, 1875 5 13 0 16
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 4 1 0 5
Clubiona terrestris Westring, 1851 11 16 0 22
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 14 14 0 17
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 3 3 0 6
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 1 0 1
Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Clubiona diversa O. P.-Cambridge, 1862 1 0 0 9
Clubiona frutetorum L. Koch, 1867 8 2 0 5
Clubiona germanica Thorell, 1871 5 4 0 7
Clubiona juvenis Simon, 1878 1 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 38 89 0 81
Clubiona marmorata L. Koch, 1866 1 0 0 1
Clubiona neglecta O. P.-Cambridge, 1862 6 13 0 18
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 5 10 1 11
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 32 37 0 31
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 54 131 3 89
Clubiona saxatilis L. Koch, 1866 3 0 0 2
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 56 166 1 85
Clubiona subsultans Thorell, 1875 1 5 0 2
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 2 2 0 3
Clubiona terrestris Westring, 1851 4 4 0 8
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 11 7 0 14
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 3 5 0 7
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 8 0 8
Clubiona diversa O. P.-Cambridge, 1862 6 5 0 12
Clubiona lutescens Westring, 1851 13 22 0 24
Clubiona neglecta O. P.-Cambridge, 1862 2 4 0 5
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 2 1 0 3
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 12 13 0 14
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 3 9 0 11
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 15 16 0 18
Clubiona subsultans Thorell, 1875 8 7 0 13
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 7 5 0 10
Clubiona terrestris Westring, 1851 8 21 0 27
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 5 3 0 5
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 1 5 0 6
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 6 14 0 7
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 5 0 5
Clubiona frutetorum L. Koch, 1867 10 31 0 4
Clubiona leucaspis Simon, 1932 1 2 0 3
Clubiona lutescens Westring, 1851 9 16 7 15
Clubiona marmorata L. Koch, 1866 1 9 1 7
Clubiona neglecta O. P.-Cambridge, 1862 4 6 0 9
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 11 14 2 21
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 10 12 0 7
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 4 6 3 9
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 9 23 0 14
Clubiona subsultans Thorell, 1875 4 3 0 7
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 1 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 2 2 0 3
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 18 21 4 23
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 4 16 0 13
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 2 1 0 3
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 9 14 0 21
Clubiona diversa O. P.-Cambridge, 1862 0 2 0 2
Clubiona juvenis Simon, 1878 0 1 0 1
Clubiona kulczynskii Lessert, 1905 1 0 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 4 0 4
Clubiona marmorata L. Koch, 1866 0 1 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 7 3 0 2
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 3 0 0 3
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 0 4 0 4
Clubiona subsultans Thorell, 1875 0 5 0 4
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 0 2 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 3 9 0 11
Žlutá miskaSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona diversa O. P.-Cambridge, 1862 5 0 0 5
Clubiona frutetorum L. Koch, 1867 1 1 0 2
Clubiona juvenis Simon, 1878 1 0 0 1
Clubiona neglecta O. P.-Cambridge, 1862 5 3 0 7
Clubiona subsultans Thorell, 1875 1 0 0 1
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 1 4 0 5
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 2 0 0 2
isSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 2 12 10 10
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 0 49 0 8
Clubiona subsultans Thorell, 1875 0 1 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 0 0 1
Nárazová pastSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 5 1 0 4
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 4 0 5
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1 4 0 5
?SamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona alpicola Kulczyński, 1882 0 2 0 1
Clubiona kulczynskii Lessert, 1905 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 2 2 0 3
Clubiona neglecta O. P.-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 1 0 0 1
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 0 8 0 5
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 1 0 1
raSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 10 0 0 7
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 4 5 0 2
sfSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 1 0 1
Clubiona subsultans Thorell, 1875 3 3 2 5
fpSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 2 0 0 2
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 2 0 3
Potrava rákosníkůSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 1 2 0 2
Clubiona diversa O. P.-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 0 1 0 1
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 0 1 0 1
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona subsultans Thorell, 1875 0 1 0 1
paSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (1884 použitých nálezů)
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 1 0 1
Clubiona diversa O. P.-Cambridge, 1862 1 0 0 1
Clubiona juvenis Simon, 1878 1 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 17 41 0 28
Clubiona neglecta O. P.-Cambridge, 1862 2 2 0 4
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1 2 0 2
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 28 48 0 29
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 31 131 3 40
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 33 131 1 50
Clubiona subsultans Thorell, 1875 2 1 0 3
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 3 0 0 2
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 4 3 4 5
rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona alpicola Kulczyński, 1882 1 0 0 1
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 1 0 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 1 0 1
Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 2
Clubiona diversa O. P.-Cambridge, 1862 8 5 0 8
Clubiona germanica Thorell, 1871 1 3 0 2
Clubiona kulczynskii Lessert, 1905 6 5 0 9
Clubiona lutescens Westring, 1851 3 6 0 5
Clubiona neglecta O. P.-Cambridge, 1862 4 0 0 2
Clubiona norvegica Strand, 1900 5 4 0 5
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1 4 0 2
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 8 8 0 10
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 33 69 1 41
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 7 28 0 18
Clubiona subsultans Thorell, 1875 3 6 0 7
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 6 5 0 10
Clubiona terrestris Westring, 1851 2 0 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 33 32 1 31
mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona diversa O. P.-Cambridge, 1862 1 1 0 6
Clubiona frutetorum L. Koch, 1867 0 1 0 1
Clubiona germanica Thorell, 1871 0 0 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 11 15 0 20
Clubiona neglecta O. P.-Cambridge, 1862 1 3 0 4
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 9 3 0 7
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 11 50 1 41
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 18 67 1 49
Clubiona subsultans Thorell, 1875 1 1 0 3
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 4 1 0 4
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 1 0 2
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 0 1 0 2
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 2 1 0 3
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 7 17 0 22
Clubiona diversa O. P.-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 2 7 0 7
Clubiona neglecta O. P.-Cambridge, 1862 1 2 0 2
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 5 8 0 12
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 8 18 0 21
Clubiona subsultans Thorell, 1875 0 7 0 3
Clubiona terrestris Westring, 1851 15 9 0 21
výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 1 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 2 1 0 3
Clubiona diversa O. P.-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Clubiona kulczynskii Lessert, 1905 1 0 0 2
Clubiona lutescens Westring, 1851 7 6 0 9
Clubiona neglecta O. P.-Cambridge, 1862 1 0 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 0 3 0 1
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 10 59 1 14
Clubiona similis L. Koch, 1867 0 0 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 5 5 1 2
Clubiona subsultans Thorell, 1875 4 11 0 9
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 0 1 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 26 17 0 27
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 4 1 0 8
rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 1 2 0 2
Clubiona diversa O. P.-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Clubiona juvenis Simon, 1878 4 7 0 5
Clubiona lutescens Westring, 1851 3 11 0 10
Clubiona marmorata L. Koch, 1866 0 1 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 20 38 0 34
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 3 11 0 8
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 4 5 0 5
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 0 3 0 3
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 1 2 0 3
dubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 1 0 0 1
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 5 4 0 7
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 4 9 6 6
Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Clubiona diversa O. P.-Cambridge, 1862 1 1 0 2
Clubiona germanica Thorell, 1871 2 1 0 3
Clubiona lutescens Westring, 1851 3 10 0 6
Clubiona marmorata L. Koch, 1866 1 1 1 3
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 7 6 0 9
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 2 1 0 3
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 1 1 0 2
Clubiona terrestris Westring, 1851 20 14 0 28
bažinné olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 1 0 0 1
Clubiona diversa O. P.-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Clubiona germanica Thorell, 1871 1 2 0 2
Clubiona lutescens Westring, 1851 20 18 0 31
Clubiona neglecta O. P.-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 3 0 3
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 1 0 0 1
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 0 14 0 5
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 2 0 2
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 0 2 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 4 3 0 5
travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona alpicola Kulczyński, 1882 0 1 0 1
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 6 2 0 2
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 3 0 3
Clubiona diversa O. P.-Cambridge, 1862 1 1 0 2
Clubiona genevensis L. Koch, 1866 0 1 0 1
Clubiona germanica Thorell, 1871 1 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 3 0 3
Clubiona marmorata L. Koch, 1866 1 0 0 1
Clubiona neglecta O. P.-Cambridge, 1862 8 8 0 16
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 0 2 0 1
Clubiona saxatilis L. Koch, 1866 2 0 0 1
Clubiona similis L. Koch, 1867 1 1 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 4 4 0 6
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 3 4 0 5
bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 8 14 7 18
Clubiona neglecta O. P.-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 8 7 0 7
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 25 30 0 16
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 1 0 2
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 3 0 3
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 3 0 2
Clubiona frutetorum L. Koch, 1867 0 1 0 1
Clubiona genevensis L. Koch, 1866 4 4 0 2
Clubiona germanica Thorell, 1871 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 1 0 2
Clubiona neglecta O. P.-Cambridge, 1862 18 25 1 18
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 3 3 1 3
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 1 0 0 1
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 1 1 0 2
Clubiona similis L. Koch, 1867 0 1 0 1
Clubiona subsultans Thorell, 1875 1 1 0 1
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 1 5 1 5
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 1 0 2
ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona diversa O. P.-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 4 0 4
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 18 15 1 13
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 3 4 0 7
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 7 27 0 13
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 1 2 0 3
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 0 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 1 1 0 2
bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 1 0 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 1 5 0 5
Clubiona diversa O. P.-Cambridge, 1862 1 1 0 2
Clubiona frutetorum L. Koch, 1867 5 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 3 5 0 4
Clubiona marmorata L. Koch, 1866 0 1 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 1 4 0 1
Clubiona subsultans Thorell, 1875 0 1 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 17 20 0 24
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 1 1 0 2
údolní jasanoolšové luhySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 4 13 0 11
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 1 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 1 1 0 2
Clubiona germanica Thorell, 1871 3 1 0 3
Clubiona lutescens Westring, 1851 3 9 0 9
Clubiona neglecta O. P.-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 8 3 0 5
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 2 2 0 4
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 0 2 0 2
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 1 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 2 2 0 4
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 1 0 0 1
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 1 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 1 0 1
Clubiona germanica Thorell, 1871 1 2 0 2
Clubiona lutescens Westring, 1851 5 10 0 10
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 2 2 0 4
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 2 7 0 5
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 9 19 0 13
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 4 0 3
Clubiona subsultans Thorell, 1875 0 1 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 1 0 2
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona diversa O. P.-Cambridge, 1862 0 0 0 5
Clubiona lutescens Westring, 1851 9 11 0 9
Clubiona neglecta O. P.-Cambridge, 1862 0 2 0 3
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 2 1 0 2
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 0 1 0 1
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 7 41 0 18
Clubiona saxatilis L. Koch, 1866 1 0 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 1 5 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 0 1 0 2
luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 1 2 0 3
Clubiona germanica Thorell, 1871 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 4 17 0 10
Clubiona neglecta O. P.-Cambridge, 1862 1 1 0 2
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 2 3 0 3
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 7 80 0 9
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 3 38 0 10
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 3 2 0 2
lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 3 2 0 5
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 2 3 0 4
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 3 1 0 4
Clubiona diversa O. P.-Cambridge, 1862 0 2 0 2
Clubiona frutetorum L. Koch, 1867 0 1 0 1
Clubiona genevensis L. Koch, 1866 2 3 0 4
Clubiona leucaspis Simon, 1932 0 1 0 1
Clubiona marmorata L. Koch, 1866 0 4 0 2
Clubiona neglecta O. P.-Cambridge, 1862 1 3 0 4
Clubiona subsultans Thorell, 1875 0 1 0 1
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 0 1 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 4 10 0 9
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 1 4 0 4
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 1 2 0 3
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 1 0 1
Clubiona diversa O. P.-Cambridge, 1862 1 0 0 1
Clubiona germanica Thorell, 1871 0 0 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 7 0 8
Clubiona marmorata L. Koch, 1866 0 1 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 3 5 0 4
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 2 0 0 2
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 0 6 0 2
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 2 0 2
Clubiona terrestris Westring, 1851 3 2 0 7
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 0 1 0 1
skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 0 1 0 1
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 1 0 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 2 1 0 3
Clubiona diversa O. P.-Cambridge, 1862 5 17 0 16
Clubiona genevensis L. Koch, 1866 3 0 0 3
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Clubiona marmorata L. Koch, 1866 0 1 0 1
Clubiona neglecta O. P.-Cambridge, 1862 3 8 0 7
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 2 0 0 1
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 0 2 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 1 0 0 1
pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 1 0 1
Clubiona diversa O. P.-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Clubiona kulczynskii Lessert, 1905 3 5 0 6
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 4 0 3
Clubiona neglecta O. P.-Cambridge, 1862 0 1 0 2
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 6 18 0 14
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 1 5 0 2
Clubiona subsultans Thorell, 1875 1 2 0 3
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 1 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 0 0 1
kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona alpicola Kulczyński, 1882 27 38 2 21
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 1 0 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 1 0 1
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 1 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 2 0 3
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 2 2 0 3
Kultury listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 0 2 0 2
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 5 13 0 4
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 1 0 0 1
Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Clubiona frutetorum L. Koch, 1867 10 28 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Clubiona marmorata L. Koch, 1866 1 5 0 4
Clubiona neglecta O. P.-Cambridge, 1862 1 0 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 2 1 0 2
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 1 1 0 1
Clubiona subsultans Thorell, 1875 0 1 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 5 4 0 5
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 1 1 0 1
alpínské trávníkySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona alpicola Kulczyński, 1882 27 21 0 17
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 1 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 3 0 1
Clubiona diversa O. P.-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 3 5 0 4
suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 1 0 1
Clubiona frutetorum L. Koch, 1867 1 1 0 2
Clubiona germanica Thorell, 1871 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 4 7 0 9
Clubiona neglecta O. P.-Cambridge, 1862 1 0 0 3
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1 0 0 2
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 1 2 1 3
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 0 0 2
horská vřesovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona diversa O. P.-Cambridge, 1862 4 1 0 4
Clubiona germanica Thorell, 1871 0 1 0 1
Clubiona kulczynskii Lessert, 1905 1 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 2 3 0 2
Clubiona neglecta O. P.-Cambridge, 1862 5 2 0 3
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 2 18 0 4
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 1 5 0 3
Clubiona subsultans Thorell, 1875 1 0 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 0 4 0 4
suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 0 0 1
Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 3 0 0 3
Clubiona neglecta O. P.-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Clubiona subsultans Thorell, 1875 0 3 0 2
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 1 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 9 4 0 11
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 1 1 0 1
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 1 1 0 2
Clubiona neglecta O. P.-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Clubiona subsultans Thorell, 1875 4 4 2 7
Clubiona terrestris Westring, 1851 9 7 0 11
lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 0 1 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 1 0 2
Clubiona lutescens Westring, 1851 4 5 0 7
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 14 6 0 6
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 4 0 4
haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 0 0 1
Clubiona diversa O. P.-Cambridge, 1862 0 0 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 0 0 6
Clubiona neglecta O. P.-Cambridge, 1862 0 0 0 2
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 0 1 0 1
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 1 1 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 0 8 4
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 1 0 0 1
širokolisté horské nivySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona alpicola Kulczyński, 1882 13 25 0 16
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 1 0 0 1
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 1 2 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 2 2 0 3
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 5 2 0 5
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 6 9 0 4
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 1 1 0 2
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 4 5 0 2
podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 1 0 1
Clubiona kulczynskii Lessert, 1905 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 2 3 0 4
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 1 7 0 5
Clubiona subsultans Thorell, 1875 0 2 0 2
Clubiona terrestris Westring, 1851 2 0 0 2
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 1 0 0 1
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 3 0 3
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 1 0 1
Clubiona diversa O. P.-Cambridge, 1862 0 2 0 2
Clubiona marmorata L. Koch, 1866 1 0 0 1
Clubiona neglecta O. P.-Cambridge, 1862 0 5 0 4
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 2 12 0 4
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 0 0 2
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 0 0 1
Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 3 1 0 3
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 1 0 2
Clubiona terrestris Westring, 1851 3 2 0 6
ovocné sady bez bylinné vegetaceSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 1 0 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 4 0 0 2
Clubiona frutetorum L. Koch, 1867 1 0 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 3 0 3
Clubiona neglecta O. P.-Cambridge, 1862 2 1 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 3 2 2 4
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 1 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 1 0 1
horské bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 2 1 0 3
Clubiona saxatilis L. Koch, 1866 0 1 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 5 5 0 8
úhorySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona diversa O. P.-Cambridge, 1862 1 0 0 1
Clubiona germanica Thorell, 1871 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 2 0 2
Clubiona neglecta O. P.-Cambridge, 1862 1 2 0 2
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 0 2 0 2
Clubiona subsultans Thorell, 1875 0 1 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 0 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 1 2 0 2
mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 2 4 0 4
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 0 2 0 1
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 1 48 0 5
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 1 0 0 1
ruderálySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 2 2 0 4
Clubiona neglecta O. P.-Cambridge, 1862 1 0 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 3 0 0 2
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 1 0 0 1
Clubiona subsultans Thorell, 1875 0 1 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 0 0 2
městské parkySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 3 5 0 6
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 1 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 1 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 10 10 0 1
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 0 1 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 0 0 1
písčinySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 3 1 0 1
Clubiona genevensis L. Koch, 1866 1 0 0 1
Clubiona germanica Thorell, 1871 0 2 0 1
Clubiona leucaspis Simon, 1932 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Clubiona neglecta O. P.-Cambridge, 1862 0 3 0 2
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1 7 0 2
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 0 1 0 1
Clubiona subsultans Thorell, 1875 1 0 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 1 0 0 1
horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 1 0 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 1 0 0 3
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 1 0 0 1
Clubiona subsultans Thorell, 1875 1 1 0 2
A121100SamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona neglecta O. P.-Cambridge, 1862 1 0 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 4 3 0 7
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 1 0 1
kamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 0 1 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 1 0 0 1
Clubiona diversa O. P.-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 2 0 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 1 0 1
2121110SamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona subsultans Thorell, 1875 0 4 0 6
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 1 0 1
interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 2 0 2
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 2 3 0 5
osluněné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 1 0 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 1 2 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 0 0 1
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 0 1 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 5 0 3
pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona neglecta O. P.-Cambridge, 1862 8 8 0 2
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 1 1 0 1
Clubiona saxatilis L. Koch, 1866 0 1 0 1
Clubiona subsultans Thorell, 1875 1 0 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 3 2 0 2
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Clubiona subsultans Thorell, 1875 0 1 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 2 2 0 4
Lesní cestaSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 3 0 3
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 2 0 2
0000000SamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 4 0 0 2
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 2 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 1 0 1
bahnité břehySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 3 2 0 2
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 1 1 0 1
skály a sutě v horáchSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona alpicola Kulczyński, 1882 3 3 0 5
reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 0 1 0 1
Clubiona marmorata L. Koch, 1866 0 1 0 1
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 0 1 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 1 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 0 1 0 1
okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Clubiona neglecta O. P.-Cambridge, 1862 4 0 0 2
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 2 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 0 0 1
vrbové křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 1 0 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 0 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 3 3 0 1
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 1 0 0 1
obilná poleSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona neglecta O. P.-Cambridge, 1862 1 2 0 3
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 1 0 1
suché lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 1 0 0 1
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 1 0 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 1 0 0 1
Clubiona leucaspis Simon, 1932 1 0 0 1
pískovnySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona neglecta O. P.-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Clubiona subsultans Thorell, 1875 1 2 0 1
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 1 0 0 1
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 1 0 0 1
vřesoviště nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Clubiona neglecta O. P.-Cambridge, 1862 0 2 0 2
štěrkové břehy řekSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 0 0 1
Clubiona similis L. Koch, 1867 1 2 0 2
rašelinné borySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 2 1 0 2
suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 0 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Ovocné sady a vinohradySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 1 0 1
Clubiona diversa O. P.-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Obhospodařované pozemkySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 0 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1 0 0 1
kosodřevinaSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona trivialis C. L. Koch, 1843 2 1 0 2
suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 1 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1 2 0 1
Těžební jámySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 0 0 1
železniční náspySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona neglecta O. P.-Cambridge, 1862 1 0 0 1
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802) 1 1 6 1
Polní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 0 0 1
Pozemní komunikaceSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 1 1 0 1
Skalní a suťové biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona alpicola Kulczyński, 1882 0 1 0 1
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona diversa O. P.-Cambridge, 1862 1 0 0 1
písčité břehySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 1 1 0 1
výsadby listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Horské biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 0 1 0 1
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
vlhké doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2018