0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2015 2001-2015
Druh Nálezy podle období
0-19001901-19501951-20002001-2015
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený 2x 7x 711x 59x

Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870

České jménočelistnatka stromová
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy779 nálezů, 174 kvadrátů
První nález 1875, C. Fickert, Fickert 1875
Poslední nález 2015 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp., eM
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumShrub layer, Canopies
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-700-900

Literatura

 © Ota Zimmermann
Pavouci České republiky; Méně známé druhy pavouků – Tibellus macellus; Problematika druhů Gnaphosa alpica a G. modestior; Zajímavý nález; Webová aplikace pro hodnocení ekologických a fenologických údajů u pavouků ČR; Nález Dolomedes plantarius v NPR Velký a Malý Tisý; Nová lokalita plachetnatky Piniphantes pinicola; Nová lokalita sekáče Trogulus closanicus; Rozhovor s Jurou Králem k jeho padesátinám; Vlastíkovi Růžičkovi k jeho šedesátinám; RNDr. Zdeněk Majkus CSc. – jubilující haldový expert; K 80. narodeninám nestora slovenskej arachnológie, Mgr. Jaroslava Svatoňa; 112. seminář České arachnologické společnosti; Noví členové ČAS; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizační zprávy členů ČAS za roky 2009–2012; Nové knihy

 © Ota Zimmermann
Méně známé druhy pavouků – Frontinellina frutetorum; Pirata von Noldenteich; Křižák Neoscona adianta za humny!; Ještě Porrhomma; Jak je to s původem křižáka Argiope bruennichi v Česku?; Rytířský souboj; Arachnologická exkurze – jižní Morava 2015; Ocenění arachnologové; Aktualizace rolí v České arachnologické společnosti; Konference; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizace 2014

Fotografie

Tetragnatha pinicola - © Rudolf MacekTetragnatha pinicola - © Rudolf MacekTetragnatha pinicola - © Rudolf MacekTetragnatha pinicola - © Rudolf MacekTetragnatha pinicola - © Rudolf MacekTetragnatha pinicola - © Rudolf MacekTetragnatha pinicola - © Rudolf MacekTetragnatha pinicola - © Rudolf MacekTetragnatha pinicola - © Rudolf MacekTetragnatha pinicola - © Rudolf MacekTetragnatha pinicola - © Rudolf MacekTetragnatha pinicola - © Rudolf MacekTetragnatha pinicola - © Rudolf MacekTetragnatha pinicola - © Rudolf MacekTetragnatha pinicola - © Rudolf MacekTetragnatha pinicola - © Rudolf MacekTetragnatha pinicola - © Rudolf Macek

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (315 použitých nálezů)
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 76 107 97 133
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 28 37 22 61
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 17 56 135 59
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 3 6 47 34
isSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 5 11 5 12
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 2 10 9
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 1 4 4
?SamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 2 1 0 2
sfSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 1 1

Dle biotopu (290 použitých nálezů)
výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 6 6 22 23
travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 11 14 14 22
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 5 10 39 19
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 28 19
rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 9 17 4 17
mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 7 15 3 14
luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 13 10 9 12
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 12 10
kamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 6 9 9 9
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 7 14 1 8
dubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 2 0 26 8
suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 4 7 0 7
bažinné olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 3 5 2 7
ovocné sady bez bylinné vegetaceSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 2 7 0 7
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 4 4 3 6
Kultury listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 3 4 59 5
horské bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 3 1 1 5
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 6 2 0 5
pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 21 2 5
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 2 5 1 5
reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 0 8 4
haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 1 29 4
suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 0 5 4
A121100SamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 2 2 0 4
horská vřesovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 4 3 1 3
skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 3 4 0 3
pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 3 2 3
pískovnySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 2 6 0 3
osluněné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 2 1 1 3
písčinySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 2 1 0 3
bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 2 3 0 3
ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 2 0 3
údolní jasanoolšové luhySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 3 1 0 3
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 2 1 0 3
ruderálySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 5 1 3
podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 2 0 2
rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 2 0 2
alpínské trávníkySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 0 0 2
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 5 6 11 2
obilná poleSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 2 0 1 2
úhorySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 2 1 0 2
Těžební jámySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 3 0 2
lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 1 0 2
okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 0 0 1
suché lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 0 1
bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 0 0 1
Lesní cestaSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 3 0 1
2121110SamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 2 0 1
kosodřevinaSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 2 1
městské parkySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 0 1
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 2 0 1
mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 0 3 1
Polní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 0 1
Ovocné sady a vinohradySamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 1 0 1
výsadby listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 0 1