0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2015 2001-2015
Druh Nálezy podle období
0-19001901-19501951-20002001-2015
Dolomedes plantarius (Clerck, 1757) Kriticky ohrožený 14x 2x

Dolomedes plantarius (Clerck, 1757)

České jménolovčík mokřadní
Stupeň ohroženíKriticky ohrožený
Nálezy16 nálezů, 6 kvadrátů
První nález 1958, F. Miller, Kůrka 2000a
Poslední nález 2013
Areál rozšířeníPalaearctic - E-A, eM [Boh.]
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax
Vlhkost stanovišťvery humid
Stratum(Ground layer)
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskytuvery rare
Nadm. výška300-400

Literatura

 © Ota Zimmermann
Pavouci České republiky; Méně známé druhy pavouků – Tibellus macellus; Problematika druhů Gnaphosa alpica a G. modestior; Zajímavý nález; Webová aplikace pro hodnocení ekologických a fenologických údajů u pavouků ČR; Nález Dolomedes plantarius v NPR Velký a Malý Tisý; Nová lokalita plachetnatky Piniphantes pinicola; Nová lokalita sekáče Trogulus closanicus; Rozhovor s Jurou Králem k jeho padesátinám; Vlastíkovi Růžičkovi k jeho šedesátinám; RNDr. Zdeněk Majkus CSc. – jubilující haldový expert; K 80. narodeninám nestora slovenskej arachnológie, Mgr. Jaroslava Svatoňa; 112. seminář České arachnologické společnosti; Noví členové ČAS; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizační zprávy členů ČAS za roky 2009–2012; Nové knihy

 © Ota Zimmermann
Pavouci České republiky; Skálovka Hermanova Zelotes hermani (Chyzer, 1897) – nový druh v ČR; Erigone cristatopalpus Simon, 1884; Mravčík ohridský (Zodarion ohridense Wunderlich, 1973) (Araneae: Zodariidae) – nový druh pro Českou republiku; Něco málo ze ZOO Praha: Modisimus culicinus (Simon, 1893); Kamenožrout zelený III; Významné nálezy pavouků z ČR II./ Remarkable records of spiders from Czech Republic II.; Skákavka ryšavonohá Ballus rufipes (Simon, 1868) (Araneae: Salticidae) – nový druh pro Slovenskou republiku; Inventarizace 2015; Co se skrývá v kokonech?; 114. seminář České arachnologické společnosti – Olomouc; 20th International Congress of Arachnology; Kroniky; Sedmdesáté narozeniny Antonína Kůrky; Bucharova mísa plná pavouků; Náš táta pavouk; Česká arachnologická bibliografie; Britská bibliografie – The Newsletter 136 a 137; Nové knihy;

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (3 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Dolomedes plantarius (Clerck, 1757) 1 2 0 3

Dle biotopu (6 použitých nálezů)
ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Dolomedes plantarius (Clerck, 1757) 20 4 3 3
Rostlinstvo vodní hladinySamciSamiceMláďataNálezy
Dolomedes plantarius (Clerck, 1757) 1 2 0 2
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Dolomedes plantarius (Clerck, 1757) 0 1 0 1