0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2015 2001-2015
Species Records by time
0-19001901-19501951-20002001-2015
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Not endangered 723x 212x

Argiope bruennichi (Scopoli, 1772)

Czech namekřižák pruhovaný
Threat levelNot endangered
Records935 nálezů, 256 kvadrátů
First record 1952, P. Starý, Miller 1971
Last record 2016 , P. Konrád
DescriptionKrásný pavouk ze středozemí, který se v posledních desetiletích úžasně rychle rozšířil na našem území. Samice je nápadná, žlutě a černě pruhovaná, jako sršeň. Samec je mnohem menší, nenápadný. Vyskytuje se na otevřených stanovištích, často hodně ovlivněných činností člověka – kolem cest, na okrajích zástavby, opuštěných plochách, na sušších loukách atp. Staví si sítě nízko nad zemí, takže se do nich chytají hlavně sarančata. V síti je někdy pruh klikaté, bílé pavučiny – stabilimentum. Na podzim samice utká velký kokon, do kterého uloží až několik set vajíček.
Distribution areaPalaearctic - Transp. (Af.
Phytogeographic areaThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Humidityvery dry, dry, semi-humid, humid
StratumHerb layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open
Hojnost výskytuabundant
Altitude200-400-900

Bibliography

 © Ota Zimmermann
Méně známé druhy pavouků – Frontinellina frutetorum; Pirata von Noldenteich; Křižák Neoscona adianta za humny!; Ještě Porrhomma; Jak je to s původem křižáka Argiope bruennichi v Česku?; Rytířský souboj; Arachnologická exkurze – jižní Morava 2015; Ocenění arachnologové; Aktualizace rolí v České arachnologické společnosti; Konference; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizace 2014

Gallery

Argiope bruennichi - foto: Petr Zeman © Petr DolejšArgiope bruennichi - foto: Petr Zeman © Petr DolejšArgiope bruennichi - foto: Petr Zeman © Petr DolejšArgiope bruennichi - foto: Petr Zeman © Petr DolejšArgiope bruennichi - foto: Petr Zeman © Petr DolejšArgiope bruennichi - foto: Petr Zeman © Petr DolejšArgiope bruennichi - samice © Radek ŠichArgiope bruennichi - juvenil © Radek ŠichArgiope bruennichi - © Rudolf MacekArgiope bruennichi - © Rudolf MacekArgiope bruennichi - © Rudolf MacekArgiope bruennichi - © Rudolf MacekArgiope bruennichi - © Rudolf MacekArgiope bruennichi - © Rudolf MacekArgiope bruennichi - © Rudolf MacekArgiope bruennichi - © Rudolf MacekArgiope bruennichi - © Rudolf MacekArgiope bruennichi - © Rudolf MacekArgiope bruennichi - © Rudolf MacekArgiope bruennichi - © Rudolf MacekArgiope bruennichi - © Rudolf MacekArgiope bruennichi - © Rudolf MacekArgiope bruennichi - © Rudolf MacekArgiope bruennichi - © Rudolf MacekArgiope bruennichi - © Rudolf MacekArgiope bruennichi - © Rudolf Macek

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (135 used records)
Individuální sběrMalesFemalesJuvenilesRecords
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 5 43 9 42
FotografieMalesFemalesJuvenilesRecords
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 42 0 39
SmykMalesFemalesJuvenilesRecords
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 12 17 19 26
isMalesFemalesJuvenilesRecords
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 17 0 15
PozorováníMalesFemalesJuvenilesRecords
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 7 0 7
Zemní pastMalesFemalesJuvenilesRecords
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 1 2 0 3
ProsevMalesFemalesJuvenilesRecords
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 2 2
SklepáváníMalesFemalesJuvenilesRecords
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 3 1

By biotope (226 used records)
ruderályMalesFemalesJuvenilesRecords
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 2 40 2 38
LoukyMalesFemalesJuvenilesRecords
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 3 68 3 33
mokré loukyMalesFemalesJuvenilesRecords
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 1 40 2 22
obilná poleMalesFemalesJuvenilesRecords
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 14 0 17
Xerotermní travinobylinná společenstvaMalesFemalesJuvenilesRecords
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 20 131 3 16
MočályMalesFemalesJuvenilesRecords
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 8 21 1 14
travnaté stepiMalesFemalesJuvenilesRecords
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 5 11 7 13
pastvinyMalesFemalesJuvenilesRecords
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 9 0 8
Louky a pastvinyMalesFemalesJuvenilesRecords
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 14 5 6
pasekyMalesFemalesJuvenilesRecords
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 2 0 5
ostřicové porosty stojatých vodMalesFemalesJuvenilesRecords
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 1 5
rákosiny a orobincové porosty stojatých vodMalesFemalesJuvenilesRecords
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 2 0 4
kamenolomyMalesFemalesJuvenilesRecords
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 2 0 7 4
rašeliništěMalesFemalesJuvenilesRecords
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 22 0 4
Lesní okrajeMalesFemalesJuvenilesRecords
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 3
Obhospodařované pozemkyMalesFemalesJuvenilesRecords
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 7 0 3
mezofilní loukyMalesFemalesJuvenilesRecords
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 2 1 0 3
Břehy tekoucích vodMalesFemalesJuvenilesRecords
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 1 4 0 3
ovocné sady bez bylinné vegetaceMalesFemalesJuvenilesRecords
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 1 0 0 2
viniceMalesFemalesJuvenilesRecords
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 2
okraje silnicMalesFemalesJuvenilesRecords
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 2
skalní stepi na vápenciMalesFemalesJuvenilesRecords
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 2
zahradyMalesFemalesJuvenilesRecords
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 2 1 2
Ovocné sady a vinohradyMalesFemalesJuvenilesRecords
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 2
vnější stěny budovMalesFemalesJuvenilesRecords
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 2 0 2
Polní biotopyMalesFemalesJuvenilesRecords
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
luční ostřicové mokřadyMalesFemalesJuvenilesRecords
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 1 1
výsadby jehličnanůMalesFemalesJuvenilesRecords
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
vřesoviště nižších polohMalesFemalesJuvenilesRecords
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 1 0 0 1
suché loukyMalesFemalesJuvenilesRecords
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 1 1
Vlhké loukyMalesFemalesJuvenilesRecords
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 1 1
písčinyMalesFemalesJuvenilesRecords
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
Louky a pastvinyMalesFemalesJuvenilesRecords
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
reliktní bory na skaláchMalesFemalesJuvenilesRecords
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 1 0 0 1
Stojaté a pomalu tekoucí vodyMalesFemalesJuvenilesRecords
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
úhoryMalesFemalesJuvenilesRecords
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 1 1 0 1