0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2018 2001-2018
Species Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Walckenaeria atrotibialis (O. P.-Cambridge, 1878) Not endangered 10x 1046x 47x

Walckenaeria atrotibialis (O. P.-Cambridge, 1878)

Czech namepavučenka prosedlaná
Threat levelNot endangered
Records1103 nálezů, 134 kvadrátů
First record 1933, F. Miller, Miller 1934a
Last record 2016 , Vlastimil Růžička
Distribution areaHolarctic, eM
Phytogeographic areaThermo, Meso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidity(very dry), dry, semi-humid, humid, (very humid)
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude200-500-1300

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (512 used records)
Walckenaeria atrotibialis (O. P.-Cambridge, 1878) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr611015
Zemní past4722900459
Prosev39013
Sklepávání0101
Eklektor1315015
fp4205
Smyk0303
sf0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (466 used records)
Walckenaeria atrotibialis (O. P.-Cambridge, 1878) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
rašeliniště2018021
bylinné porosty břehů5004
mezofilní louky5105
kosodřevina0101
travnaté stepi8208
osluněné skály nižších poloh1725013
Lesy6439061
kamenité suti nižších poloh143014
horské bučiny2407
lužní lesy nížin7206
kamenolomy1001
Horské biotopy0101
mokré louky148013
ostřicové porosty stojatých vod13503
rašelinné bory1304
dubohabřiny4625033
Xerotermní travinobylinná společenstva8209
horské smrčiny0104
výsadby jehličnanů4334055
bažinné olšiny128014
bučiny nižších poloh128014
Lesní okraje8609
lesostepní doubravy2310017
haldy a výsypky0044
Přirozené lesy129012
údolní jasanoolšové luhy8309
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod2102
Louky55010
horská vřesoviště1303
Ovocné sady a vinohrady1001
obilná pole0101
suché křoviny84011
Kultury listnáčů5407
podmáčené smrčiny2609
ruderály12406
paseky138013
ovocné sady bez bylinné vegetace6305
reliktní bory na skalách3404
Acidofilní bory1414011
úhory2002
Močály8705
luční ostřicové mokřady1101
suťové a roklinové lesy4205
Břehy tekoucích vod5809
Lesy vyšších poloh a strmých svahů7206
vrbové křoviny1101
suché lesní lemy1102
21211103905
Stojaté a pomalu tekoucí vody1001
písčiny1101
skalní stepi na vápenci2103
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2018