0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2015 2001-2015
Druh Nálezy podle období
0-19001901-19501951-20002001-2015
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) Není ohrožený 17x 618x 14x

Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844)

České jménoplachetnatka zrníčková
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy649 nálezů, 114 kvadrátů
První nález 1934, F. Miller, Miller 1935b
Poslední nález 2011
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, (disturbed)
Vlhkost stanovišťsemi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-800

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (298 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 383 171 4 233
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 15 22 0 30
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 15 24 0 14
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 4 7 0 11
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 2 7 0 9
fpSamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 2 0 0 1

Dle biotopu (287 použitých nálezů)
výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 46 50 0 39
suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 61 15 0 25
rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 34 14 0 20
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 57 18 0 18
mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 19 11 0 17
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 9 5 0 13
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 19 9 0 12
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 11 4 0 10
dubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 6 4 0 9
pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 9 5 0 9
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 9 3 0 8
travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 3 4 1 8
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 5 6 0 8
ovocné sady bez bylinné vegetaceSamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 12 9 0 7
bažinné olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 3 4 0 6
bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 18 10 0 6
rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 2 5 0 6
lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 9 3 0 6
kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 7 3 0 6
luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 15 5 0 5
horská vřesovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 3 3 0 5
horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 3 2 0 4
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 1 4 0 3
bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 5 2 0 3
podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 2 3 0 3
rašelinné borySamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 3 2 0 3
mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 13 13 0 3
ruderálySamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 9 5 0 3
osluněné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 1 1 0 2
haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 0 0 0 2
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 4 0 0 2
reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 2 0 0 2
údolní jasanoolšové luhySamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 2 1 0 2
městské parkySamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 1 0 0 1
obilná poleSamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 0 1 0 1
písčinySamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 0 1 0 1
alpínské trávníkySamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 1 0 0 1
Kultury listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 1 0 0 1
úhorySamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 1 0 0 1
ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 0 1 0 1
kamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 1 0 0 1
suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 0 1 0 1
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 0 1 0 1
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 0 1 0 1
železniční náspySamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 1 0 0 1