0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2018 2001-2018
Species Records by time
Eutichuridae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 Almost threatened 6x 16x
Cheiracanthium effossum Herman, 1879 Endangered 2x 2x
Cheiracanthium elegans Thorell, 1875 Strongly endangered 8x 2x
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) Not endangered 2x 8x 192x 27x
Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 Not endangered 8x
Cheiracanthium montanum L. Koch, 1877 Strongly endangered 19x
Cheiracanthium oncognathum Thorell, 1871 Endangered 2x 7x 13x 2x
Cheiracanthium pennyi O. P.-Cambridge, 1873 Strongly endangered 2x 1x
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) Not endangered 2x 6x 15x
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) Almost threatened 68x 6x

Bibliography

 © Ota Zimmermann
V letech 2008 a 2010 bylo sledováno společenstvo pavouků (Araneae) sprašové stráně za hřbitovem v katastru obce Brozany nad Ohří (číslo faunistického čtverce 5550, 50°27´43˝N, 14°07´48˝E, 170 m n. m., Obr. 2). Tato lokalita je charakterizovaná jako v rámci Čech unikátní kavylová step na černozemní půdě na sprašové návěji (Řezáč 2009) s typickými xerotermo- filními rostlinnými druhy (Astragalus exscapus, Adonis vernalis, Verbascum phoeniceum, Stipa capillata aj.). Již po několik let je známá výskytem sklípkánků (Atypus sp.). Jejich nory s charakteristickými trubicovitými pavučinovými vyústěními (punčoškami, Obr. 3) zde objevil při botanickém průzkumu lokality Jan Novák a později pravidelně pozoroval Pavel Moravec (in verb.). Dosud nebyl k dispozici žádný dokladový vzorek, avšak Řezáč (2009) předpokládal podle charakteru lokality výskyt sklípkánka pontického, Atypus muralis Bertkau, 1890 (Obr. 4).

Gallery

Cheiracanthium campestre
Cheiracanthium effossum
Cheiracanthium elegans
Cheiracanthium erraticum
Cheiracanthium mildei
Cheiracanthium montanum
Cheiracanthium oncognathum
Cheiracanthium pennyi
Cheiracanthium punctorium
Cheiracanthium virescens

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (167 used records)
Individuální sběrMalesFemalesJuvenilesRecords
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 4 1 2 3
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 21 60 15 39
Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 3 3 1 4
Cheiracanthium montanum L. Koch, 1877 0 5 0 4
Cheiracanthium oncognathum Thorell, 1871 0 2 0 2
Cheiracanthium pennyi O. P.-Cambridge, 1873 1 0 0 1
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 5 8 0 7
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) 0 5 0 5
Zemní pastMalesFemalesJuvenilesRecords
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 4 6 0 8
Cheiracanthium elegans Thorell, 1875 1 0 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 4 1 2 7
Cheiracanthium montanum L. Koch, 1877 2 0 0 2
Cheiracanthium oncognathum Thorell, 1871 2 2 0 4
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) 11 26 0 17
SmykMalesFemalesJuvenilesRecords
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 2 1 0 2
Cheiracanthium elegans Thorell, 1875 1 0 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 15 23 3 33
Cheiracanthium montanum L. Koch, 1877 0 1 0 1
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
isMalesFemalesJuvenilesRecords
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 13 1 8
PozorováníMalesFemalesJuvenilesRecords
Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 2 0 0 3
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 0 2 0 2
Žlutá miskaMalesFemalesJuvenilesRecords
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 1 1 0 2
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 1 0 0 1
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
SklepáváníMalesFemalesJuvenilesRecords
Cheiracanthium elegans Thorell, 1875 1 0 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 7 9 0 2
?MalesFemalesJuvenilesRecords
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Cheiracanthium oncognathum Thorell, 1871 1 0 0 1
FotografieMalesFemalesJuvenilesRecords
Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 1 0 0 1
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 0 1 0 1
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (138 used records)
Xerotermní travinobylinná společenstvaMalesFemalesJuvenilesRecords
Cheiracanthium effossum Herman, 1879 1 0 0 1
Cheiracanthium elegans Thorell, 1875 1 0 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 3 3 0 3
Cheiracanthium pennyi O. P.-Cambridge, 1873 2 0 0 1
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 0 1 0 1
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) 12 24 3 8
skalní stepi na vápenciMalesFemalesJuvenilesRecords
Cheiracanthium elegans Thorell, 1875 0 0 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 0 1 2
Cheiracanthium montanum L. Koch, 1877 2 4 0 3
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) 0 4 0 4
rašeliništěMalesFemalesJuvenilesRecords
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 8 5 0 10
travnaté stepiMalesFemalesJuvenilesRecords
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 1 0 1 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 2 7 0 3
Cheiracanthium montanum L. Koch, 1877 0 1 0 1
Cheiracanthium oncognathum Thorell, 1871 2 1 0 3
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
mokré loukyMalesFemalesJuvenilesRecords
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 3 4 0 7
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 0 1 0 1
pískovnyMalesFemalesJuvenilesRecords
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 2 2 1 2
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 4 5 0 3
LoukyMalesFemalesJuvenilesRecords
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 6 11 4 5
pasekyMalesFemalesJuvenilesRecords
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 2 4 1 5
Louky a pastvinyMalesFemalesJuvenilesRecords
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 2 0 3
Cheiracanthium montanum L. Koch, 1877 0 1 0 1
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
písčinyMalesFemalesJuvenilesRecords
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Cheiracanthium montanum L. Koch, 1877 0 3 0 2
Cheiracanthium oncognathum Thorell, 1871 0 1 0 1
horská vřesovištěMalesFemalesJuvenilesRecords
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) 1 2 0 2
lesostepní doubravyMalesFemalesJuvenilesRecords
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Cheiracanthium montanum L. Koch, 1877 2 0 0 2
kamenolomyMalesFemalesJuvenilesRecords
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 2 3 2
Cheiracanthium oncognathum Thorell, 1871 0 1 0 1
okraje silnicMalesFemalesJuvenilesRecords
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 2 0 0 1
Cheiracanthium elegans Thorell, 1875 1 0 0 1
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 0 1 0 1
0000000MalesFemalesJuvenilesRecords
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 2 0 3
Urbánní biotopyMalesFemalesJuvenilesRecords
Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 1 1 0 2
MočályMalesFemalesJuvenilesRecords
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 3 0 2
Přirozené lesyMalesFemalesJuvenilesRecords
Cheiracanthium oncognathum Thorell, 1871 0 1 0 1
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
rákosiny a orobincové porosty stojatých vodMalesFemalesJuvenilesRecords
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 3 6 0 2
pastvinyMalesFemalesJuvenilesRecords
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) 0 2 0 2
suché křovinyMalesFemalesJuvenilesRecords
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
ostřicové porosty stojatých vodMalesFemalesJuvenilesRecords
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 3 0 2
mezofilní loukyMalesFemalesJuvenilesRecords
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 7 2 2
bylinné porosty břehůMalesFemalesJuvenilesRecords
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 0 1 2
vnější stěny budovMalesFemalesJuvenilesRecords
Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 1 1 0 2
suché doubravyMalesFemalesJuvenilesRecords
Cheiracanthium elegans Thorell, 1875 1 0 0 1
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
dubohabřinyMalesFemalesJuvenilesRecords
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
zahradyMalesFemalesJuvenilesRecords
Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 0 0 0 1
horské bučinyMalesFemalesJuvenilesRecords
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Břehy tekoucích vodMalesFemalesJuvenilesRecords
Cheiracanthium montanum L. Koch, 1877 0 1 0 1
výsadby jehličnanůMalesFemalesJuvenilesRecords
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Interiéry budovMalesFemalesJuvenilesRecords
Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 1 0 0 1
LesyMalesFemalesJuvenilesRecords
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Kultury listnáčůMalesFemalesJuvenilesRecords
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 6 8 0 1
suché lesní lemyMalesFemalesJuvenilesRecords
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Louky a pastvinyMalesFemalesJuvenilesRecords
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 0 3 1
bažinné olšinyMalesFemalesJuvenilesRecords
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 6 3 1
reliktní bory na skaláchMalesFemalesJuvenilesRecords
Cheiracanthium oncognathum Thorell, 1871 0 1 0 1
vřesoviště nižších polohMalesFemalesJuvenilesRecords
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 1 0 0 1
Ovocné sady a vinohradyMalesFemalesJuvenilesRecords
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 1 0 0 1
haldy a výsypkyMalesFemalesJuvenilesRecords
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 1 1 0 1
RuderályMalesFemalesJuvenilesRecords
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 1 0 0 1
viniceMalesFemalesJuvenilesRecords
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 0 1 0 1
kosodřevinaMalesFemalesJuvenilesRecords
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
interiéry budovMalesFemalesJuvenilesRecords
Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 0 0 1 1
Stojaté a pomalu tekoucí vodyMalesFemalesJuvenilesRecords
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
ruderályMalesFemalesJuvenilesRecords
Cheiracanthium pennyi O. P.-Cambridge, 1873 1 0 0 1
luční ostřicové mokřadyMalesFemalesJuvenilesRecords
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 0 1 0 1
Polní mezeMalesFemalesJuvenilesRecords
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 0 1 0 1
suché loukyMalesFemalesJuvenilesRecords
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 0 1 0 1
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2018