0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2017 2001-2017
Species Records by time
0-19001901-19501951-20002001-2017
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 Almost threatened 6x 15x
Cheiracanthium effossum Herman, 1879 Endangered 2x 2x
Cheiracanthium elegans Thorell, 1875 Strongly endangered 8x 2x
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) Not endangered 2x 8x 192x 27x
Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 Not endangered 8x
Cheiracanthium montanum L. Koch, 1877 Strongly endangered 19x
Cheiracanthium oncognathum Thorell, 1871 Endangered 2x 7x 13x 2x
Cheiracanthium pennyi O. P.-Cambridge, 1873 Strongly endangered 2x 1x
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) Not endangered 2x 6x 15x
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) Almost threatened 68x 6x

Bibliography

V letech 2008 a 2010 bylo sledováno společenstvo pavouků (Araneae) sprašové stráně za hřbitovem v katastru obce Brozany nad Ohří (číslo faunistického čtverce 5550, 50°27´43˝N, 14°07´48˝E, 170 m n. m., Obr. 2). Tato lokalita je charakterizovaná jako v rámci Čech unikátní kavylová step na černozemní půdě na sprašové návěji (Řezáč 2009) s typickými xerotermo- filními rostlinnými druhy (Astragalus exscapus, Adonis vernalis, Verbascum phoeniceum, Stipa capillata aj.). Již po několik let je známá výskytem sklípkánků (Atypus sp.). Jejich nory s charakteristickými trubicovitými pavučinovými vyústěními (punčoškami, Obr. 3) zde objevil při botanickém průzkumu lokality Jan Novák a později pravidelně pozoroval Pavel Moravec (in verb.). Dosud nebyl k dispozici žádný dokladový vzorek, avšak Řezáč (2009) předpokládal podle charakteru lokality výskyt sklípkánka pontického, Atypus muralis Bertkau, 1890 (Obr. 4).

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (166 used records)
Individuální sběrMalesFemalesJuvenilesRecords
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 3 1 2 2
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 21 60 15 39
Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 3 3 1 4
Cheiracanthium montanum L. Koch, 1877 0 5 0 4
Cheiracanthium oncognathum Thorell, 1871 0 2 0 2
Cheiracanthium pennyi O. P.-Cambridge, 1873 1 0 0 1
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 5 8 0 7
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) 0 5 0 5
Zemní pastMalesFemalesJuvenilesRecords
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 4 6 0 8
Cheiracanthium elegans Thorell, 1875 1 0 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 4 1 2 7
Cheiracanthium montanum L. Koch, 1877 2 0 0 2
Cheiracanthium oncognathum Thorell, 1871 2 2 0 4
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) 11 26 0 17
SmykMalesFemalesJuvenilesRecords
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 2 1 0 2
Cheiracanthium elegans Thorell, 1875 1 0 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 15 23 3 33
Cheiracanthium montanum L. Koch, 1877 0 1 0 1
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
isMalesFemalesJuvenilesRecords
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 13 1 8
PozorováníMalesFemalesJuvenilesRecords
Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 2 0 0 3
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 0 2 0 2
Žlutá miskaMalesFemalesJuvenilesRecords
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 1 1 0 2
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 1 0 0 1
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
SklepáváníMalesFemalesJuvenilesRecords
Cheiracanthium elegans Thorell, 1875 1 0 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 7 9 0 2
?MalesFemalesJuvenilesRecords
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Cheiracanthium oncognathum Thorell, 1871 1 0 0 1
FotografieMalesFemalesJuvenilesRecords
Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 1 0 0 1
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 0 1 0 1
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (137 used records)
Xerotermní travinobylinná společenstvaMalesFemalesJuvenilesRecords
Cheiracanthium effossum Herman, 1879 1 0 0 1
Cheiracanthium elegans Thorell, 1875 1 0 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 3 3 0 3
Cheiracanthium pennyi O. P.-Cambridge, 1873 2 0 0 1
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 0 1 0 1
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) 12 24 3 8
rašeliništěMalesFemalesJuvenilesRecords
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 8 5 0 10
skalní stepi na vápenciMalesFemalesJuvenilesRecords
Cheiracanthium elegans Thorell, 1875 0 0 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 0 1 2
Cheiracanthium montanum L. Koch, 1877 2 4 0 3
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) 0 4 0 4
travnaté stepiMalesFemalesJuvenilesRecords
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 1 0 1 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 2 7 0 3
Cheiracanthium montanum L. Koch, 1877 0 1 0 1
Cheiracanthium oncognathum Thorell, 1871 2 1 0 3
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
mokré loukyMalesFemalesJuvenilesRecords
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 3 4 0 7
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 0 1 0 1
pískovnyMalesFemalesJuvenilesRecords
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 2 2 1 2
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 4 5 0 3
LoukyMalesFemalesJuvenilesRecords
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 6 11 4 5
Louky a pastvinyMalesFemalesJuvenilesRecords
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 2 0 3
Cheiracanthium montanum L. Koch, 1877 0 1 0 1
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
pasekyMalesFemalesJuvenilesRecords
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 2 4 1 5
písčinyMalesFemalesJuvenilesRecords
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Cheiracanthium montanum L. Koch, 1877 0 3 0 2
Cheiracanthium oncognathum Thorell, 1871 0 1 0 1
okraje silnicMalesFemalesJuvenilesRecords
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 2 0 0 1
Cheiracanthium elegans Thorell, 1875 1 0 0 1
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 0 1 0 1
horská vřesovištěMalesFemalesJuvenilesRecords
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) 1 2 0 2
0000000MalesFemalesJuvenilesRecords
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 2 0 3
lesostepní doubravyMalesFemalesJuvenilesRecords
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Cheiracanthium montanum L. Koch, 1877 2 0 0 2
kamenolomyMalesFemalesJuvenilesRecords
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 2 3 2
Cheiracanthium oncognathum Thorell, 1871 0 1 0 1
pastvinyMalesFemalesJuvenilesRecords
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) 0 2 0 2
MočályMalesFemalesJuvenilesRecords
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 3 0 2
suché křovinyMalesFemalesJuvenilesRecords
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
ostřicové porosty stojatých vodMalesFemalesJuvenilesRecords
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 3 0 2
Urbánní biotopyMalesFemalesJuvenilesRecords
Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 1 1 0 2
Přirozené lesyMalesFemalesJuvenilesRecords
Cheiracanthium oncognathum Thorell, 1871 0 1 0 1
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
vnější stěny budovMalesFemalesJuvenilesRecords
Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 1 1 0 2
rákosiny a orobincové porosty stojatých vodMalesFemalesJuvenilesRecords
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 3 6 0 2
mezofilní loukyMalesFemalesJuvenilesRecords
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 7 2 2
bylinné porosty břehůMalesFemalesJuvenilesRecords
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 0 1 2
suché doubravyMalesFemalesJuvenilesRecords
Cheiracanthium elegans Thorell, 1875 1 0 0 1
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
horské bučinyMalesFemalesJuvenilesRecords
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Břehy tekoucích vodMalesFemalesJuvenilesRecords
Cheiracanthium montanum L. Koch, 1877 0 1 0 1
výsadby jehličnanůMalesFemalesJuvenilesRecords
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Kultury listnáčůMalesFemalesJuvenilesRecords
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 6 8 0 1
LesyMalesFemalesJuvenilesRecords
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
suché lesní lemyMalesFemalesJuvenilesRecords
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Polní mezeMalesFemalesJuvenilesRecords
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 0 1 0 1
bažinné olšinyMalesFemalesJuvenilesRecords
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 6 3 1
haldy a výsypkyMalesFemalesJuvenilesRecords
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 1 1 0 1
Ovocné sady a vinohradyMalesFemalesJuvenilesRecords
Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 1 0 0 1
interiéry budovMalesFemalesJuvenilesRecords
Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 0 0 1 1
vřesoviště nižších polohMalesFemalesJuvenilesRecords
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 1 0 0 1
luční ostřicové mokřadyMalesFemalesJuvenilesRecords
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 0 1 0 1
reliktní bory na skaláchMalesFemalesJuvenilesRecords
Cheiracanthium oncognathum Thorell, 1871 0 1 0 1
suché loukyMalesFemalesJuvenilesRecords
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 0 1 0 1
zahradyMalesFemalesJuvenilesRecords
Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 0 0 0 1
ruderályMalesFemalesJuvenilesRecords
Cheiracanthium pennyi O. P.-Cambridge, 1873 1 0 0 1
Interiéry budovMalesFemalesJuvenilesRecords
Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 1 0 0 1
Louky a pastvinyMalesFemalesJuvenilesRecords
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 0 3 1
kosodřevinaMalesFemalesJuvenilesRecords
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
dubohabřinyMalesFemalesJuvenilesRecords
Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
viniceMalesFemalesJuvenilesRecords
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 0 1 0 1
Stojaté a pomalu tekoucí vodyMalesFemalesJuvenilesRecords
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
 MalesFemalesJuvenilesRecords