0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2017 2001-2017
Druh Nálezy podle období
0-19001901-19501951-20002001-2017
Holocnemus pluchei (Scopoli, 1763) Není ohrožený 3x

Holocnemus pluchei (Scopoli, 1763)

České jménotřesavka jižní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy3 nálezů, 1 kvadrátů
První nález 2009, K. Maršík, viz Pavouk 2011 (č. 31)
Poslední nález 2014 , Radek Šich
Areál rozšířeníMediterranean, introduced elsewhere
Původnost stanovišťartificial
Hojnost výskyturare

Literatura

Pavouci České republiky; Kamenožrout zelený; Hahnia microphthalma; Palliduphantes ericaeus (Blackwall, 1853) (Araneae:Linyphiidae) - nový druh pro Českou republiku; Holocnemus pluchei (Scopoli, 1763) a Uloborus plumipes (Lucas, 1846) v Brně; Beskydské tajemství – Ischyropsalis manicata; Méně známé druhy pavouků – Cozyptila blackwalli; Determinace samců Argenna patula a Argenna subnigra; Nález vzácné snovačky Theridion boesenbergi Strand, 1904 na okraji PP Plziny u Bechyně; Nález sklípkánka v bučině; Manuál k nálezové databázi České arachnologické společnosti; Sezónní adaptabilita?; Preparace, mikroskopování a fotografování drobných objektů; Zoodny Ostrava 2014; Arachnologická exkurze – Lednicko 2014; Druhá arachnologická exkurze – Beskydy 2014; K významnému životnímu jubileu Jaromíra Hajera; Česká bibliografie; Inventarizace 2013; Britská bibliografie – The Newsletter 128 a 129; Zajímaví pavouci Peru v obrazech

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (3 použitých nálezů)
Holocnemus pluchei (Scopoli, 1763) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Fotografie0101
Individuální sběr1022
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (3 použitých nálezů)
Holocnemus pluchei (Scopoli, 1763) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Interiéry budov0101
interiéry budov1022
 SamciSamiceMláďataNálezy