0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2018 2001-2018
Species Records by time
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Tetragnatha extensa (Linné, 1758) Not endangered 24x 7x 508x 34x

Tetragnatha extensa (Linné, 1758)

Czech namečelistnatka rákosní
Threat levelNot endangered
Records573 nálezů, 134 kvadrátů
First record 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record 2016 , Vlastimil Růžička
Distribution areaHolarctic, Af.
Phytogeographic area(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidityhumid, very humid
StratumHerb layer
Osvětlení stanovišťsemi-open
Hojnost výskytuabundant
Altitude200-600-900

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (224 used records)
Tetragnatha extensa (Linné, 1758) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr43751964
Smyk17418268134
Prosev1377
Sklepávání761711
Zemní past5046
ra1102
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (200 used records)
Tetragnatha extensa (Linné, 1758) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
bylinné porosty břehů332649
rašeliniště26281327
ostřicové porosty stojatých vod881210
bučiny nižších poloh0011
horská vřesoviště61104
mokré louky63651131
Močály30453243
skalní stepi na vápenci1001
úhory1001
suché lesní lemy0011
Louky75317
kosodřevina0071
Xerotermní travinobylinná společenstva1201
bažinné olšiny5075
rašelinné bory1412
luční ostřicové mokřady1245
Stojaté a pomalu tekoucí vody1213010
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod4607
dubohabřiny0101
kamenolomy1101
Louky a pastviny0101
písčiny0101
lužní lesy nížin1001
Břehy tekoucích vod919310
paseky2001
výsadby jehličnanů0101
suťové a roklinové lesy1001
Lesy3101
údolní jasanoolšové luhy6704
alpínské trávníky1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2018