0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2018 2001-2018
Druh Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Porrhomma microphthalmum (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 15x 337x 50x

Porrhomma microphthalmum (O. P.-Cambridge, 1871)

České jménoplachetnatka drobnooká
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy402 nálezů, 88 kvadrátů
První nález 1940, F. Miller, Miller & Kratochvíl 1940a
Poslední nález 2016 , Vlastimil Růžička, Jan Dolanský
Areál rozšířeníEuropean - eM (U
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open, (partly shaded)
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška150-400-1500

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (185 použitých nálezů)
Porrhomma microphthalmum (O. P.-Cambridge, 1871) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past5193190116
Individuální sběr916020
Žlutá miska0303
Nárazová past0202
Eklektor2305
Prosev1203
Smyk913015
Sklepávání71009
fp1311011
sf1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (153 použitých nálezů)
Porrhomma microphthalmum (O. P.-Cambridge, 1871) ESSamciSamiceMláďataNálezy
bahnité břehy0101
slaniska0101
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1102
ostatní pole34301
Lesní okraje1203
lužní lesy nížin3517019
osluněné skály nižších poloh1405
pískovny3601
paseky1202
úhory2002
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
Horské biotopy0101
travnaté stepi613016
reliktní bory na skalách0101
obilná pole137015
výsadby jehličnanů1203
suché křoviny3104
kamenolomy0202
A1211001001
mokré louky2103
haldy a výsypky1108
údolní jasanoolšové luhy1411012
bylinné porosty břehů1001
horská vřesoviště1202
interiéry budov1001
Louky10305
rašeliniště1203
ovocné sady bez bylinné vegetace1203
Polní biotopy2303
kamenité suti nižších poloh1506
mezofilní louky2406
Kultury listnáčů8705
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1102
alpínské trávníky2103
Lesní cesta0101
Břehy tekoucích vod2001
lesostepní doubravy1102
Přirozené lesy0201
ruderály0101
Stojaté a pomalu tekoucí vody1001
Louky a pastviny0101
jeskyně0001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2018