0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2018 2001-2018
Druh Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 Není ohrožený 4x 160x 12x

Porrhomma pallidum Jackson, 1913

České jménoplachetnatka roklinová
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy176 nálezů, 45 kvadrátů
První nález 1949, F. Miller, Miller 1951
Poslední nález 2009 , Roman Mlejnek
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp., eM
Fytogeografická oblastMeso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-500-1300

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (91 použitých nálezů)
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr510011
Zemní past3535061
Prosev416013
Eklektor1505
Smyk0201
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (66 použitých nálezů)
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 ESSamciSamiceMláďataNálezy
výsadby jehličnanů7409
kamenité suti nižších poloh4609
Lesy2103
bučiny nižších poloh0202
osluněné skály nižších poloh5604
bažinné olšiny0101
Skalní a suťové biotopy0101
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1001
jeskyně1001
suťové a roklinové lesy31108
ovocné sady bez bylinné vegetace0202
podmáčené smrčiny0403
horské smrčiny1102
travnaté stepi0101
horské bučiny0001
212111014010
rašeliniště2003
lužní lesy nížin0002
údolní jasanoolšové luhy0401
alpínské trávníky1001
interiéry budov0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2018