0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2017 2001-2017
Druh Nálezy podle období
0-19001901-19501951-20002001-2017
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Není ohrožený 2x 23x 409x 73x

Phlegra fasciata (Hahn, 1826)

České jménoskákavka stužkovitá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy507 nálezů, 104 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2015 , Tomáš Hamřík
Areál rozšířeníHolarctic
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery dry, dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-500

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (209 použitých nálezů)
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past1066334148
Fotografie1001
Žlutá miska4206
Individuální sběr2215434
Smyk2044
Prosev0236
fp9118
Sklepávání0101
?1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (165 použitých nálezů)
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) ESSamciSamiceMláďataNálezy
pastviny99111
okraje silnic3718
mezofilní louky1032
Xerotermní travinobylinná společenstva146216
travnaté stepi1617427
skalní stepi na vápenci1418433
horská vřesoviště4303
Louky1001
Lesní okraje2206
paseky0101
haldy a výsypky0204
vinice1001
osluněné skály nižších poloh1001
písčiny0112
Obhospodařované pozemky0101
kamenolomy5002
slaniska5103
ruderály2002
Acidofilní bory0011
ovocné sady bez bylinné vegetace0101
suché křoviny2303
mokré louky0001
Přirozené lesy1001
dubohabřiny0101
výsadby jehličnanů4205
reliktní bory na skalách1001
lesostepní doubravy309323
suché doubravy1213
Louky a pastviny1001
 SamciSamiceMláďataNálezy