0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2017 2001-2017
Druh Nálezy podle období
0-19001901-19501951-20002001-2017
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 12x 6x 541x 26x

Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802)

České jménolistovník obecný
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy585 nálezů, 110 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2015 , Ota Zimmermann
Areál rozšířeníHolarctic - eM
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumHerb layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-500-900

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (260 použitých nálezů)
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Fotografie1001
Individuální sběr2445254
Zemní past436412
Smyk1455152
Eklektor0202
Sklepávání981452128
is3306
sf1314
?1201
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (235 použitých nálezů)
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Interiéry budov1001
bylinné porosty břehů1603
dubohabřiny2304
vřesoviště nižších poloh0101
mezofilní louky4615
Lesní okraje914011
okraje silnic0101
interiéry budov1102
kosodřevina0101
Xerotermní travinobylinná společenstva9908
mokré louky3608
Močály1907
Louky a pastviny2203
Ovocné sady a vinohrady1001
travnaté stepi2909
suché křoviny1505
kamenolomy2403
osluněné skály nižších poloh1102
horské bučiny1303
ruderály0202
Louky3304
úhory2607
Břehy tekoucích vod0202
A1211007376070
ovocné sady bez bylinné vegetace1127025
skalní stepi na vápenci0402
Lesy0101
reliktní bory na skalách2501
pískovny0212
Stojaté a pomalu tekoucí vody0302
haldy a výsypky4244
Pozemní komunikace1001
lesostepní doubravy2203
písčiny2504
výsadby jehličnanů0414
Polní biotopy0101
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0101
rašeliniště0504
horská vřesoviště1102
bažinné olšiny0101
podmáčené smrčiny0101
Acidofilní bory0302
bučiny nižších poloh0101
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1314
suché lesní lemy0201
údolní jasanoolšové luhy2204
Přirozené lesy1101
 SamciSamiceMláďataNálezy