Nálezy podle období
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Talavera aequipes (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 7x 177x 29x 215x
Talavera aperta (Miller, 1971) Téměř ohrožený 24x 1x 25x
Talavera milleri (Brignoli, 1983) Silně ohrožený 9x 1x 10x
Talavera parvistyla Logunov & Kronestedt, 2003 Silně ohrožený 15x 1x 16x
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) Ohrožený 2x 77x 42x 121x
Talavera thorelli (Kulczyński, 1891) Kriticky ohrožený 11x 1x 12x

Fotografie

Talavera aequipes
Talavera aperta
Talavera petrensis


Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (186 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. P.-Cambridge, 1871) 49 21 3 60
Talavera aperta (Miller, 1971) 2 0 0 4
Talavera parvistyla Logunov & Kronestedt, 2003 5 5 0 8
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 44 19 0 57
Talavera thorelli (Kulczyński, 1891) 8 1 0 6
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. P.-Cambridge, 1871) 6 16 0 20
Talavera aperta (Miller, 1971) 2 0 0 2
Talavera milleri (Brignoli, 1983) 4 1 1 5
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 4 11 0 11
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. P.-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Talavera aperta (Miller, 1971) 0 1 0 1
Talavera parvistyla Logunov & Kronestedt, 2003 1 0 0 1
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 0 2 0 2
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. P.-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Talavera aperta (Miller, 1971) 5 2 0 3
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 1 0 1 1
Žlutá miskaSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. P.-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
fpSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. P.-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (128 použitých nálezů)
travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. P.-Cambridge, 1871) 12 8 0 18
Talavera aperta (Miller, 1971) 1 0 0 1
Talavera milleri (Brignoli, 1983) 3 0 0 3
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 2 0 0 3
skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. P.-Cambridge, 1871) 8 9 2 19
horská vřesovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. P.-Cambridge, 1871) 4 3 0 7
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 5 5 0 7
rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. P.-Cambridge, 1871) 2 2 0 3
Talavera aperta (Miller, 1971) 0 0 0 1
Talavera parvistyla Logunov & Kronestedt, 2003 2 4 0 4
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 0 5 0 1
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. P.-Cambridge, 1871) 9 5 0 8
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. P.-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Talavera aperta (Miller, 1971) 1 0 0 2
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 1 2 0 3
lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. P.-Cambridge, 1871) 5 3 0 6
mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Talavera parvistyla Logunov & Kronestedt, 2003 2 1 0 3
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
kamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. P.-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 3 0 0 3
haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. P.-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 3
pískovnySamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. P.-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 2 2 0 3
písčinySamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. P.-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 1 1 0 2
úhorySamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aperta (Miller, 1971) 4 2 0 2
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. P.-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. P.-Cambridge, 1871) 0 7 0 2
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aperta (Miller, 1971) 1 0 0 1
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aperta (Miller, 1971) 0 1 0 1
Talavera thorelli (Kulczyński, 1891) 1 0 0 1
osluněné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 4 0 0 2
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. P.-Cambridge, 1871) 3 0 0 2
Skalní a suťové biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. P.-Cambridge, 1871) 0 2 0 1
okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aperta (Miller, 1971) 1 0 0 1
kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
slaniskaSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. P.-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
dubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Rašeliniště a slatiništěSamciSamiceMláďataNálezy
Talavera parvistyla Logunov & Kronestedt, 2003 1 0 0 1
suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Talavera aequipes (O. P.-Cambridge, 1871) 3 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019