0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2017 2001-2017
Druh Nálezy podle období
0-19001901-19501951-20002001-2017
Sitticus atricapillus (Simon, 1882) Kriticky ohrožený 3x
Sitticus caricis (Westring, 1861) Ohrožený 2x 3x 91x 8x
Sitticus distinguendus (Simon, 1868) Silně ohrožený 10x 11x
Sitticus dzieduszyckii (L. Koch, 1870) Silně ohrožený 2x 12x 3x
Sitticus floricola (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený 4x 6x 286x 14x
Sitticus penicillatus (Simon, 1875) Silně ohrožený 2x 45x 28x
Sitticus rupicola (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený 2x 46x 2x
Sitticus saltator (O. P.-Cambridge, 1868) Ohrožený 11x 21x 6x
Sitticus saxicola (C. L. Koch, 1846) Ohrožený 2x 24x 20x
Sitticus terebratus (Clerck, 1757) Ohrožený 6x 2x 10x
Sitticus zimmermanni (Simon, 1877) Kriticky ohrožený 4x 3x

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (298 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Sitticus atricapillus (Simon, 1882) 1 1 1 1
Sitticus caricis (Westring, 1861) 5 15 2 13
Sitticus distinguendus (Simon, 1868) 0 1 0 1
Sitticus dzieduszyckii (L. Koch, 1870) 4 7 0 5
Sitticus floricola (C. L. Koch, 1837) 45 324 20 61
Sitticus penicillatus (Simon, 1875) 7 3 2 8
Sitticus rupicola (C. L. Koch, 1837) 1 2 0 3
Sitticus saltator (O. P.-Cambridge, 1868) 4 3 0 6
Sitticus saxicola (C. L. Koch, 1846) 3 1 0 4
Sitticus terebratus (Clerck, 1757) 6 10 4 5
Sitticus zimmermanni (Simon, 1877) 4 2 0 4
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Sitticus caricis (Westring, 1861) 17 16 0 15
Sitticus distinguendus (Simon, 1868) 1 2 5 6
Sitticus floricola (C. L. Koch, 1837) 6 8 0 10
Sitticus penicillatus (Simon, 1875) 26 23 8 19
Sitticus rupicola (C. L. Koch, 1837) 31 9 0 19
Sitticus saltator (O. P.-Cambridge, 1868) 18 3 0 7
Sitticus saxicola (C. L. Koch, 1846) 2 2 0 4
Sitticus zimmermanni (Simon, 1877) 2 0 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Sitticus caricis (Westring, 1861) 4 4 0 6
Sitticus distinguendus (Simon, 1868) 2 1 0 3
Sitticus dzieduszyckii (L. Koch, 1870) 1 0 0 1
Sitticus floricola (C. L. Koch, 1837) 62 102 0 57
Sitticus penicillatus (Simon, 1875) 1 0 0 1
Sitticus saxicola (C. L. Koch, 1846) 1 1 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Sitticus caricis (Westring, 1861) 13 11 0 11
Sitticus floricola (C. L. Koch, 1837) 2 6 0 5
Sitticus rupicola (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Sitticus saxicola (C. L. Koch, 1846) 2 0 0 2
?SamciSamiceMláďataNálezy
Sitticus floricola (C. L. Koch, 1837) 1 3 0 3
Sitticus penicillatus (Simon, 1875) 0 1 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Sitticus floricola (C. L. Koch, 1837) 2 2 3 3
Sitticus saxicola (C. L. Koch, 1846) 1 0 0 1
Žlutá miskaSamciSamiceMláďataNálezy
Sitticus distinguendus (Simon, 1868) 1 3 0 3
Sitticus penicillatus (Simon, 1875) 1 0 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Sitticus penicillatus (Simon, 1875) 1 0 0 1
Sitticus saltator (O. P.-Cambridge, 1868) 1 0 0 1
Sitticus saxicola (C. L. Koch, 1846) 0 1 0 1
isSamciSamiceMláďataNálezy
Sitticus caricis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Sitticus saxicola (C. L. Koch, 1846) 1 0 0 1
raSamciSamiceMláďataNálezy
Sitticus caricis (Westring, 1861) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (249 použitých nálezů)
mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Sitticus caricis (Westring, 1861) 13 11 1 10
Sitticus floricola (C. L. Koch, 1837) 17 70 0 31
Sitticus saxicola (C. L. Koch, 1846) 1 2 0 2
rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Sitticus caricis (Westring, 1861) 16 19 1 19
Sitticus floricola (C. L. Koch, 1837) 7 23 1 15
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Sitticus caricis (Westring, 1861) 2 2 0 3
Sitticus floricola (C. L. Koch, 1837) 39 142 15 20
ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Sitticus caricis (Westring, 1861) 3 1 0 2
Sitticus floricola (C. L. Koch, 1837) 16 30 0 18
širokolisté horské nivySamciSamiceMláďataNálezy
Sitticus rupicola (C. L. Koch, 1837) 30 9 0 18
luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Sitticus caricis (Westring, 1861) 0 3 0 3
Sitticus floricola (C. L. Koch, 1837) 4 92 4 10
písčinySamciSamiceMláďataNálezy
Sitticus distinguendus (Simon, 1868) 0 1 0 1
Sitticus dzieduszyckii (L. Koch, 1870) 0 2 0 1
Sitticus saltator (O. P.-Cambridge, 1868) 4 3 0 5
Sitticus zimmermanni (Simon, 1877) 5 0 0 4
rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Sitticus floricola (C. L. Koch, 1837) 8 38 1 9
údolní jasanoolšové luhySamciSamiceMláďataNálezy
Sitticus floricola (C. L. Koch, 1837) 13 1 0 7
skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Sitticus dzieduszyckii (L. Koch, 1870) 2 0 0 1
Sitticus penicillatus (Simon, 1875) 6 0 0 3
Sitticus saltator (O. P.-Cambridge, 1868) 2 1 0 3
pískovnySamciSamiceMláďataNálezy
Sitticus dzieduszyckii (L. Koch, 1870) 1 0 0 1
Sitticus saltator (O. P.-Cambridge, 1868) 16 3 0 6
travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Sitticus dzieduszyckii (L. Koch, 1870) 2 3 0 1
Sitticus penicillatus (Simon, 1875) 2 5 0 5
Sitticus saltator (O. P.-Cambridge, 1868) 1 2 0 1
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Sitticus caricis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Sitticus floricola (C. L. Koch, 1837) 2 3 0 4
skály a sutě v horáchSamciSamiceMláďataNálezy
Sitticus atricapillus (Simon, 1882) 1 1 1 1
Sitticus rupicola (C. L. Koch, 1837) 2 1 0 3
Sitticus saxicola (C. L. Koch, 1846) 0 1 0 1
vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Sitticus terebratus (Clerck, 1757) 3 9 4 4
pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Sitticus saxicola (C. L. Koch, 1846) 4 0 0 4
bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Sitticus caricis (Westring, 1861) 1 1 0 1
Sitticus floricola (C. L. Koch, 1837) 2 1 0 3
kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Sitticus rupicola (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Sitticus terebratus (Clerck, 1757) 3 1 0 1
Sitticus zimmermanni (Simon, 1877) 1 2 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Sitticus floricola (C. L. Koch, 1837) 1 2 0 2
bažinné olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Sitticus floricola (C. L. Koch, 1837) 2 5 0 2
osluněné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Sitticus penicillatus (Simon, 1875) 1 1 0 2
výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Sitticus caricis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Sitticus floricola (C. L. Koch, 1837) 1 1 0 1
kamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Sitticus penicillatus (Simon, 1875) 2 0 2 2
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Sitticus floricola (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
ruderálySamciSamiceMláďataNálezy
Sitticus floricola (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Kultury listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Sitticus floricola (C. L. Koch, 1837) 1 2 0 1
reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Sitticus dzieduszyckii (L. Koch, 1870) 1 0 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Sitticus floricola (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Sitticus rupicola (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Sitticus dzieduszyckii (L. Koch, 1870) 1 1 0 1
Smrkové monokulturySamciSamiceMláďataNálezy
Sitticus saxicola (C. L. Koch, 1846) 0 1 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Sitticus saxicola (C. L. Koch, 1846) 1 0 0 1
dubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Sitticus penicillatus (Simon, 1875) 0 1 0 1
viniceSamciSamiceMláďataNálezy
Sitticus dzieduszyckii (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Sitticus floricola (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Ovocné sady a vinohradySamciSamiceMláďataNálezy
Sitticus penicillatus (Simon, 1875) 1 2 0 1
kamenité břehy potokůSamciSamiceMláďataNálezy
Sitticus saxicola (C. L. Koch, 1846) 0 1 0 1
bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Sitticus saxicola (C. L. Koch, 1846) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy