0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2018 2001-2018
Druh Nálezy podle období
Zodariidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 2x 2x 315x 81x
Zodarion italicum (Canestrini, 1868) Není ohrožený 4x 11x
Zodarion ohridense Wunderlich, 1973
Zodarion rubidum Simon, 1914 Není ohrožený 42x 41x

Literatura

 © Ota Zimmermann
Pavouci České republiky; Skálovka Hermanova Zelotes hermani (Chyzer, 1897) – nový druh v ČR; Erigone cristatopalpus Simon, 1884; Mravčík ohridský (Zodarion ohridense Wunderlich, 1973) (Araneae: Zodariidae) – nový druh pro Českou republiku; Něco málo ze ZOO Praha: Modisimus culicinus (Simon, 1893); Kamenožrout zelený III; Významné nálezy pavouků z ČR II./ Remarkable records of spiders from Czech Republic II.; Skákavka ryšavonohá Ballus rufipes (Simon, 1868) (Araneae: Salticidae) – nový druh pro Slovenskou republiku; Inventarizace 2015; Co se skrývá v kokonech?; 114. seminář České arachnologické společnosti – Olomouc; 20th International Congress of Arachnology; Kroniky; Sedmdesáté narozeniny Antonína Kůrky; Bucharova mísa plná pavouků; Náš táta pavouk; Česká arachnologická bibliografie; Britská bibliografie – The Newsletter 136 a 137; Nové knihy;

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (252 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 499 177 637 163
Zodarion italicum (Canestrini, 1868) 68 62 0 10
Zodarion rubidum Simon, 1914 72 37 0 31
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 8 10 4 20
Zodarion italicum (Canestrini, 1868) 1 0 0 1
Zodarion rubidum Simon, 1914 0 5 37 9
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 3 1 5 5
Zodarion italicum (Canestrini, 1868) 0 1 0 1
Zodarion rubidum Simon, 1914 0 3 5 5
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Zodarion rubidum Simon, 1914 7 8 0 4
fpSamciSamiceMláďataNálezy
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 1 1 0 2
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Zodarion italicum (Canestrini, 1868) 6 3 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (162 použitých nálezů)
lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 67 15 12 23
skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 18 12 20 18
dubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 26 7 4 17
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 75 7 1 14
travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 6 1 0 6
Zodarion rubidum Simon, 1914 3 7 4 8
kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 9 6 2 12
osluněné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 6 4 3 8
výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 3 4 0 5
haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 0 0 589 4
Zodarion rubidum Simon, 1914 0 1 0 1
okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 41 14 5 3
Zodarion rubidum Simon, 1914 10 0 0 2
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 3 4 3 4
Zodarion rubidum Simon, 1914 2 0 0 1
rašelinné borySamciSamiceMláďataNálezy
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 4 1 0 4
železniční náspySamciSamiceMláďataNálezy
Zodarion rubidum Simon, 1914 1 0 35 4
písčinySamciSamiceMláďataNálezy
Zodarion rubidum Simon, 1914 0 1 0 3
reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 5 2 0 3
Kultury listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 55 11 0 2
suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 3 0 0 2
kamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Zodarion rubidum Simon, 1914 0 2 0 2
pískovnySamciSamiceMláďataNálezy
Zodarion rubidum Simon, 1914 8 5 0 2
pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 3 0 0 2
ruderálySamciSamiceMláďataNálezy
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 2 0 0 1
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 4 1 0 1
bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
ostatní poleSamciSamiceMláďataNálezy
Zodarion rubidum Simon, 1914 1 0 0 1
bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Zodarion rubidum Simon, 1914 0 0 0 1
zahradySamciSamiceMláďataNálezy
Zodarion rubidum Simon, 1914 2 3 0 1
suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 3 1 0 1
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Zodarion rubidum Simon, 1914 5 5 0 1
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
horská vřesovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
0000000SamciSamiceMláďataNálezy
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2018