0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2017 2001-2017
Druh Nálezy podle období
0-19001901-19501951-20002001-2017
Walckenaeria kochi (O. P.-Cambridge, 1872) Téměř ohrožený 6x 165x 12x

Walckenaeria kochi (O. P.-Cambridge, 1872)

České jménopavučenka Kochova
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy183 nálezů, 49 kvadrátů
První nález 1941, F. Miller, Miller 1941
Poslední nález 2016 , Aleš Jelínek
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S, Kz.
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška200-900

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (85 použitých nálezů)
Walckenaeria kochi (O. P.-Cambridge, 1872) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past12570266
Prosev614016
Individuální sběr1503
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (77 použitých nálezů)
Walckenaeria kochi (O. P.-Cambridge, 1872) LCSamciSamiceMláďataNálezy
rašeliniště1442025
mokré louky7021027
ostřicové porosty stojatých vod12303
Močály8408
Stojaté a pomalu tekoucí vody1001
bylinné porosty břehů8404
ruderály1001
výsadby jehličnanů1001
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod2002
bažinné olšiny1403
haldy a výsypky0011
Louky0001
 SamciSamiceMláďataNálezy