0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2017 2001-2017
Druh Nálezy podle období
0-19001901-19501951-20002001-2017
Trochosa robusta (Simon, 1876) Téměř ohrožený 16x 13x 569x 57x

Trochosa robusta (Simon, 1876)

České jménoslíďák dutinkový
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy655 nálezů, 54 kvadrátů
První nález 1889, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2016 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean - eM (U
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška200-500

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (297 použitých nálezů)
Trochosa robusta (Simon, 1876) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr1739048
Zemní past26118647244
Smyk1001
Sklepávání0101
is0101
Prosev0101
?0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (249 použitých nálezů)
Trochosa robusta (Simon, 1876) LCSamciSamiceMláďataNálezy
haldy a výsypky0201
pískovny2201
kamenolomy615116
Xerotermní travinobylinná společenstva2412012
travnaté stepi4648452
osluněné skály nižších poloh1203
skalní stepi na vápenci106702794
kamenité suti nižších poloh1012015
Skalní a suťové biotopy0101
ovocné sady bez bylinné vegetace0101
pastviny1001
suché křoviny2002
Lesní okraje2002
Lesní cesta1001
mezofilní louky6124
lesostepní doubravy1414015
dubohabřiny1012
výsadby jehličnanů0011
písčiny4103
Louky a pastviny33181120
suché doubravy2102
 SamciSamiceMláďataNálezy