0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2017 2001-2017
Druh Nálezy podle období
0-19001901-19501951-20002001-2017
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 18x 8x 238x 28x

Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802)

České jménošestiočka rudá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy292 nálezů, 58 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2015 , Milan Řezáč
Areál rozšířeníEuropean (Gr.) (Af.
Fytogeografická oblastThermo, (Meso)
Původnost stanovišťclimax, (artificial)
Vlhkost stanovišťvery dry, dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišť(open, semi-open), partly shaded, shaded
Hojnost výskytuscarce probably
Nadm. výška200-500-700

Literatura

Méně známé druhy pavouků – Frontinellina frutetorum; Pirata von Noldenteich; Křižák Neoscona adianta za humny!; Ještě Porrhomma; Jak je to s původem křižáka Argiope bruennichi v Česku?; Rytířský souboj; Arachnologická exkurze – jižní Morava 2015; Ocenění arachnologové; Aktualizace rolí v České arachnologické společnosti; Konference; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizace 2014

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (101 použitých nálezů)
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr911322
Zemní past5029665
Prosev0303
fp31004
is2204
?2103
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (79 použitých nálezů)
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) ESSamciSamiceMláďataNálezy
skalní stepi na jiných horninách1101
dubohabřiny1711112
výsadby listnáčů2201
Lesy2002
reliktní bory na skalách1001
A1211000201
horská vřesoviště2001
kamenité suti nižších poloh2205
kamenolomy1101
travnaté stepi5407
Lesní okraje2102
suťové a roklinové lesy3205
slaniska0301
Přirozené lesy0101
skalní stepi na vápenci4507
ovocné sady bez bylinné vegetace0101
interiéry budov0101
Acidofilní bory1001
ruderály0101
výsadby jehličnanů2204
bučiny nižších poloh2103
lesostepní doubravy107014
suché křoviny3004
horské bučiny0101
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
 SamciSamiceMláďataNálezy