0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2017 2001-2017
Druh Nálezy podle období
0-19001901-19501951-20002001-2017
Dysdera cechica Řezáč, 2017 Není ohrožený
Dysdera crocata C. L. Koch, 1838 Není ohrožený 1x
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 18x 8x 238x 28x
Dysdera hungarica Kulczyński, 1897 Není ohrožený 4x 9x
Dysdera lantosquensis Simon, 1882 Není ohrožený 25x
Dysdera moravica Řezáč, 2014 Téměř ohrožený 18x 6x
Dysdera ninnii Canestrini, 1868

Literatura

Méně známé druhy pavouků – Frontinellina frutetorum; Pirata von Noldenteich; Křižák Neoscona adianta za humny!; Ještě Porrhomma; Jak je to s původem křižáka Argiope bruennichi v Česku?; Rytířský souboj; Arachnologická exkurze – jižní Morava 2015; Ocenění arachnologové; Aktualizace rolí v České arachnologické společnosti; Konference; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizace 2014

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (126 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 50 29 6 65
Dysdera hungarica Kulczyński, 1897 0 5 0 2
Dysdera lantosquensis Simon, 1882 13 22 5 18
Dysdera moravica Řezáč, 2014 1 0 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Dysdera crocata C. L. Koch, 1838 1 1 0 1
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 9 11 3 22
Dysdera hungarica Kulczyński, 1897 0 2 0 2
Dysdera lantosquensis Simon, 1882 0 1 0 1
isSamciSamiceMláďataNálezy
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 2 2 0 4
fpSamciSamiceMláďataNálezy
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 3 10 0 4
?SamciSamiceMláďataNálezy
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 2 1 0 3
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 0 3 0 3
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (85 použitých nálezů)
lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 10 7 0 14
Dysdera hungarica Kulczyński, 1897 0 1 0 1
dubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 17 11 1 12
Dysdera lantosquensis Simon, 1882 0 1 0 1
skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 4 5 0 7
Dysdera hungarica Kulczyński, 1897 0 1 0 1
travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 5 4 0 7
kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 2 2 0 5
suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 3 2 0 5
výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 2 2 0 4
suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 3 0 0 4
bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 2 1 0 3
interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Dysdera crocata C. L. Koch, 1838 1 1 0 1
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 2 1 0 2
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 2 0 0 2
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
ovocné sady bez bylinné vegetaceSamciSamiceMláďataNálezy
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
ruderálySamciSamiceMláďataNálezy
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
horské bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
kamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
výsadby listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 2 2 0 1
pískovnySamciSamiceMláďataNálezy
Dysdera hungarica Kulczyński, 1897 0 4 0 1
skalní stepi na jiných hornináchSamciSamiceMláďataNálezy
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Dysdera lantosquensis Simon, 1882 2 1 0 1
reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
horská vřesovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 2 0 0 1
A121100SamciSamiceMláďataNálezy
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
slaniskaSamciSamiceMláďataNálezy
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 0 3 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy