Dysdera ninnii Canestrini, 1868

PopisVzhledem ke změnám v taoxonomii byly všichni jedinci tohoto druhu přeřazeny k druhu Dysdera moravica Řezáč, 2014.