0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2017 2001-2017
Druh Nálezy podle období
0-19001901-19501951-20002001-2017
Atypus affinis (Eichwald, 1830) Téměř ohrožený 6x 259x 34x
Atypus muralis (Bertkau, 1890) Silně ohrožený 2x 10x 88x 23x
Atypus piceus (Sulzer, 1776) Ohrožený 7x 155x 31x

Literatura

Pavouci České republiky; Nový druh třesavky pro území České republiky, aneb další synantrop za dveřmi (nebo před?); Zajímavý nález tropické maloočky v Hranicích na Moravě; Katalogy pavouků a evidence prvonálezů; Snovačka půdní (Steatoda triangulosa) ve volné přírodě v ČR; Poznámka k výskytu listovníků Philodromus margaritatus a P. fuscomarginatusNová lokalita sklípkánka hnědého (Atypus affinis); Zoologické dny Brno 2017; Česko-britský arachnologický seminář v Praze; Exkurze Mohelenský mlýn 2017; Arachnologická exkurze Mostecko 2017; Přírodovědecký spolek Arachne; Obsah původního Arachnologického spravodaje v minulosti; Čestní členové České arachnologické společnosti; Arachnologická knihovna Jiřího Bauma; Česká bibliografie 2017; Britská bibliografie – The Newsletter 138; Inventarizace 2016; Pokyny pro autory

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (225 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Atypus affinis (Eichwald, 1830) 148 2 1 71
Atypus muralis (Bertkau, 1890) 26 1 3 22
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 103 1 1 28
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Atypus affinis (Eichwald, 1830) 1 11 17 39
Atypus muralis (Bertkau, 1890) 3 6 0 16
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 7 23 7 37
isSamciSamiceMláďataNálezy
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 2 5 2 8
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Atypus muralis (Bertkau, 1890) 0 2 0 2
?SamciSamiceMláďataNálezy
Atypus affinis (Eichwald, 1830) 0 1 0 1
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Atypus affinis (Eichwald, 1830) 0 4 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (142 použitých nálezů)
lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Atypus affinis (Eichwald, 1830) 45 3 0 15
Atypus muralis (Bertkau, 1890) 4 0 0 4
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 54 4 1 13
skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Atypus affinis (Eichwald, 1830) 3 0 0 3
Atypus muralis (Bertkau, 1890) 16 3 0 13
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 18 1 0 3
travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Atypus affinis (Eichwald, 1830) 18 0 0 8
Atypus muralis (Bertkau, 1890) 4 12 3 8
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 3 1 0 2
dubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Atypus affinis (Eichwald, 1830) 10 1 0 11
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 8 2 0 5
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Atypus affinis (Eichwald, 1830) 22 2 1 13
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 2 0 0 1
reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Atypus affinis (Eichwald, 1830) 29 2 0 10
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 1 0 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Atypus affinis (Eichwald, 1830) 3 0 0 3
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 1 1 0 3
horská vřesovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Atypus affinis (Eichwald, 1830) 4 1 5 4
výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 6 0 0 3
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Atypus affinis (Eichwald, 1830) 1 0 0 1
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 0 6 0 2
suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Atypus affinis (Eichwald, 1830) 0 5 0 2
kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Atypus affinis (Eichwald, 1830) 2 0 0 2
pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 0 2 0 2
suché lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 8 0 0 2
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Atypus muralis (Bertkau, 1890) 1 0 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Atypus muralis (Bertkau, 1890) 1 1 0 1
Kultury listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Atypus affinis (Eichwald, 1830) 0 1 0 1
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 1 0 0 1
osluněné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Atypus affinis (Eichwald, 1830) 1 0 0 1
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 0 1 0 1
suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 0 0 2 1
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Atypus affinis (Eichwald, 1830) 2 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy