0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2017 2001-2017
Druh Nálezy podle období
0-19001901-19501951-20002001-2017
Atypus affinis (Eichwald, 1830) Téměř ohrožený 6x 259x 34x
Atypus muralis (Bertkau, 1890) Silně ohrožený 2x 10x 88x 23x
Atypus piceus (Sulzer, 1776) Ohrožený 7x 155x 31x

Literatura

 © Ondřej Machač
Pavouci České republiky; Nový druh třesavky pro území České republiky, aneb další synantrop za dveřmi (nebo před?); Zajímavý nález tropické maloočky v Hranicích na Moravě; Katalogy pavouků a evidence prvonálezů; Snovačka půdní (Steatoda triangulosa) ve volné přírodě v ČR; Poznámka k výskytu listovníků Philodromus margaritatus a P. fuscomarginatusNová lokalita sklípkánka hnědého (Atypus affinis); Zoologické dny Brno 2017; Česko-britský arachnologický seminář v Praze; Exkurze Mohelenský mlýn 2017; Arachnologická exkurze Mostecko 2017; Přírodovědecký spolek Arachne; Obsah původního Arachnologického spravodaje v minulosti; Čestní členové České arachnologické společnosti; Arachnologická knihovna Jiřího Bauma; Česká bibliografie 2017; Britská bibliografie – The Newsletter 138; Inventarizace 2016; Pokyny pro autory

Fotografie

Atypus affinis - © Rudolf MacekAtypus affinis - © Rudolf MacekAtypus affinis - © Rudolf MacekAtypus affinis - © Rudolf MacekAtypus affinis - © Rudolf MacekAtypus affinis - © Rudolf MacekAtypus affinis - © Rudolf MacekAtypus affinis - © Rudolf MacekAtypus affinis - © Rudolf MacekAtypus affinis - © Rudolf MacekAtypus affinis - © Rudolf MacekAtypus affinis - © Rudolf MacekAtypus affinis - © Rudolf MacekAtypus affinis - © Rudolf MacekAtypus affinis - © Rudolf MacekAtypus affinis - © Rudolf MacekAtypus affinis - © Rudolf MacekAtypus affinis - © Rudolf MacekAtypus affinis - © Rudolf MacekAtypus affinis - © Rudolf MacekAtypus affinis - © Rudolf MacekAtypus affinis - © Rudolf MacekAtypus affinis - © Rudolf MacekAtypus affinis - © Rudolf MacekAtypus muralis - © Radek ŠichAtypus muralis - © Radek ŠichAtypus muralis - © Rudolf MacekAtypus muralis - © Rudolf MacekAtypus muralis - © Rudolf MacekAtypus muralis - © Rudolf MacekAtypus muralis - © Rudolf MacekAtypus muralis - © Rudolf MacekAtypus muralis - © Rudolf MacekAtypus muralis - © Rudolf MacekAtypus muralis - © Rudolf MacekAtypus muralis - © Rudolf MacekAtypus muralis - © Rudolf MacekAtypus muralis - © Rudolf MacekAtypus muralis - © Rudolf MacekAtypus muralis - © Rudolf MacekAtypus muralis - © Rudolf MacekAtypus muralis - © Rudolf MacekAtypus muralis - © Rudolf MacekAtypus muralis - © Rudolf MacekAtypus muralis - lapací trubice © Radek ŠichAtypus piceus - © Rudolf MacekAtypus piceus - © Rudolf MacekAtypus piceus - © Rudolf MacekAtypus piceus - © Rudolf MacekAtypus piceus - © Rudolf MacekAtypus piceus - © Rudolf MacekAtypus piceus - © Rudolf MacekAtypus piceus - © Rudolf MacekAtypus piceus - © Radek ŠichAtypus piceus - lapací trubice © Radek ŠichAtypus piceus - detail snovacích bradavek © Radek ŠichAtypus piceus - juvenilní jedinec © Radek ŠichAtypus piceus - lapací trubice © Radek Šich

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (225 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Atypus affinis (Eichwald, 1830) 148 2 1 71
Atypus muralis (Bertkau, 1890) 26 1 3 22
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 103 1 1 28
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Atypus affinis (Eichwald, 1830) 1 11 17 39
Atypus muralis (Bertkau, 1890) 3 6 0 16
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 7 23 7 37
isSamciSamiceMláďataNálezy
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 2 5 2 8
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Atypus muralis (Bertkau, 1890) 0 2 0 2
?SamciSamiceMláďataNálezy
Atypus affinis (Eichwald, 1830) 0 1 0 1
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Atypus affinis (Eichwald, 1830) 0 4 0 1

Dle biotopu (142 použitých nálezů)
lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Atypus affinis (Eichwald, 1830) 45 3 0 15
Atypus muralis (Bertkau, 1890) 4 0 0 4
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 54 4 1 13
skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Atypus affinis (Eichwald, 1830) 3 0 0 3
Atypus muralis (Bertkau, 1890) 16 3 0 13
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 18 1 0 3
travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Atypus affinis (Eichwald, 1830) 18 0 0 8
Atypus muralis (Bertkau, 1890) 4 12 3 8
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 3 1 0 2
dubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Atypus affinis (Eichwald, 1830) 10 1 0 11
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 8 2 0 5
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Atypus affinis (Eichwald, 1830) 22 2 1 13
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 2 0 0 1
reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Atypus affinis (Eichwald, 1830) 29 2 0 10
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 1 0 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Atypus affinis (Eichwald, 1830) 3 0 0 3
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 1 1 0 3
horská vřesovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Atypus affinis (Eichwald, 1830) 4 1 5 4
výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 6 0 0 3
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Atypus affinis (Eichwald, 1830) 1 0 0 1
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 0 6 0 2
suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Atypus affinis (Eichwald, 1830) 0 5 0 2
kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Atypus affinis (Eichwald, 1830) 2 0 0 2
pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 0 2 0 2
suché lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 8 0 0 2
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Atypus muralis (Bertkau, 1890) 1 0 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Atypus muralis (Bertkau, 1890) 1 1 0 1
Kultury listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Atypus affinis (Eichwald, 1830) 0 1 0 1
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 1 0 0 1
osluněné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Atypus affinis (Eichwald, 1830) 1 0 0 1
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 0 1 0 1
suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 0 0 2 1
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Atypus affinis (Eichwald, 1830) 2 0 0 1