0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2015 2001-2015
Species Records by time
0-19001901-19501951-20002001-2015
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) Not endangered 2x 4x 199x 16x

Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843)

Czech namepokoutník tmavý
Threat levelNot endangered
Records221 nálezů, 52 kvadrátů
First record 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record 2017 , Vladimír Hula
DescriptionPokoutník černý, Eratigena atrica, je odjakživa nejobvyklejším pavoukem, kterého lidé nacházejí doma ve vaně, ze které nemůže vylézt.
Distribution areaEuropean
Původnost stanovišťsemi-natural, artificial
StratumVertical surfaces
Hojnost výskytuabundant probably
Altitude200-400

Gallery

Eratigena atrica - © Radek ŠichEratigena atrica - © Rudolf MacekEratigena atrica - © Rudolf MacekEratigena atrica - © Rudolf MacekEratigena atrica - © Rudolf MacekEratigena atrica - © Rudolf MacekEratigena atrica - © Rudolf MacekEratigena atrica - © Rudolf MacekEratigena atrica - © Rudolf MacekEratigena atrica - © Rudolf MacekEratigena atrica - © Rudolf MacekEratigena atrica - © Rudolf MacekEratigena atrica - © Rudolf MacekEratigena atrica - © Rudolf MacekEratigena atrica - © Rudolf MacekEratigena atrica - © Rudolf MacekEratigena atrica - © Rudolf Macek

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (81 used records)
Individuální sběrMalesFemalesJuvenilesRecords
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 36 59 4 51
Zemní pastMalesFemalesJuvenilesRecords
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 21 40 133 23
isMalesFemalesJuvenilesRecords
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 1 4 0 4
PozorováníMalesFemalesJuvenilesRecords
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 2 0 3

By biotope (78 used records)
interiéry budovMalesFemalesJuvenilesRecords
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 33 39 0 40
kamenolomyMalesFemalesJuvenilesRecords
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 3 8 4 6
haldy a výsypkyMalesFemalesJuvenilesRecords
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 1 30 133 5
ruderályMalesFemalesJuvenilesRecords
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 2 4 0 4
Acidofilní boryMalesFemalesJuvenilesRecords
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 7 4 0 3
městské parkyMalesFemalesJuvenilesRecords
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 1 1 0 2
jeskyněMalesFemalesJuvenilesRecords
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 1 0 0 2
horská vřesovištěMalesFemalesJuvenilesRecords
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 7 0 0 2
Lesní okrajeMalesFemalesJuvenilesRecords
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 1 0 2
kamenité suti nižších polohMalesFemalesJuvenilesRecords
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 2 0 0 2
suché křovinyMalesFemalesJuvenilesRecords
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 1 0 1
skalní stepi na vápenciMalesFemalesJuvenilesRecords
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 1 0 1
LesyMalesFemalesJuvenilesRecords
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 2 0 1
travnaté stepiMalesFemalesJuvenilesRecords
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 1 0 0 1
Obhospodařované pozemkyMalesFemalesJuvenilesRecords
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 1 0 1
Interiéry budovMalesFemalesJuvenilesRecords
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 1 0 1
Xerotermní travinobylinná společenstvaMalesFemalesJuvenilesRecords
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 1 0 1
Urbánní biotopyMalesFemalesJuvenilesRecords
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 1 0 1
0000000MalesFemalesJuvenilesRecords
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 1 0 0 1
A711400MalesFemalesJuvenilesRecords
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 0 7 0 1