0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2017 2001-2017
Species Records by time
0-19001901-19501951-20002001-2017
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) Not endangered 2x 4x 199x 22x

Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843)

Czech namepokoutník tmavý
Threat levelNot endangered
Records227 nálezů, 53 kvadrátů
First record 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record 2017 , Vladimír Hula
DescriptionPokoutník černý, Eratigena atrica, je odjakživa nejobvyklejším pavoukem, kterého lidé nacházejí doma ve vaně, ze které nemůže vylézt.
Distribution areaEuropean
Původnost stanovišťsemi-natural, artificial
StratumVertical surfaces
Hojnost výskytuabundant probably
Altitude200-400

Gallery

Eratigena atrica - © Radek ŠichEratigena atrica - © Rudolf MacekEratigena atrica - © Rudolf MacekEratigena atrica - © Rudolf MacekEratigena atrica - © Rudolf MacekEratigena atrica - © Rudolf MacekEratigena atrica - © Rudolf MacekEratigena atrica - © Rudolf MacekEratigena atrica - © Rudolf MacekEratigena atrica - © Rudolf MacekEratigena atrica - © Rudolf MacekEratigena atrica - © Rudolf MacekEratigena atrica - © Rudolf MacekEratigena atrica - © Rudolf MacekEratigena atrica - © Rudolf MacekEratigena atrica - © Rudolf MacekEratigena atrica - © Rudolf Macek

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (87 used records)
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
 MalesFemalesJuvenilesRecords
Pozorování0203
Individuální sběr3659451
Zemní past234113328
Smyk1001
is1404

By biotope (78 used records)
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
 MalesFemalesJuvenilesRecords
Urbánní biotopy0101
Interiéry budov0101
interiéry budov3339040
Lesní okraje0102
kamenolomy3846
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
horská vřesoviště7002
kamenité suti nižších poloh2002
jeskyně1002
Obhospodařované pozemky0101
00000001001
A7114000701
městské parky1102
ruderály2404
skalní stepi na vápenci0101
haldy a výsypky1301335
Acidofilní bory7403
Lesy0201
travnaté stepi1001
suché křoviny0101