0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2018 2001-2018
Species Records by time
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) Endangered 22x 16x 33x 5x

Philodromus margaritatus (Clerck, 1757)

Czech namelistovník plochý
Threat levelEndangered
Records76 nálezů, 28 kvadrátů
First record 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record 2014 , Radek Šich
Distribution areaPalaearctic - Transp.
Phytogeographic areaThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditydry, semi-humid
StratumTree trunks
Osvětlení stanovišťpartly shaded
Hojnost výskytuscarce
Altitude200-600

Bibliography

 © Ondřej Machač
Pavouci České republiky; Nový druh třesavky pro území České republiky, aneb další synantrop za dveřmi (nebo před?); Zajímavý nález tropické maloočky v Hranicích na Moravě; Katalogy pavouků a evidence prvonálezů; Snovačka půdní (Steatoda triangulosa) ve volné přírodě v ČR; Poznámka k výskytu listovníků Philodromus margaritatus a P. fuscomarginatusNová lokalita sklípkánka hnědého (Atypus affinis); Zoologické dny Brno 2017; Česko-britský arachnologický seminář v Praze; Exkurze Mohelenský mlýn 2017; Arachnologická exkurze Mostecko 2017; Přírodovědecký spolek Arachne; Obsah původního Arachnologického spravodaje v minulosti; Čestní členové České arachnologické společnosti; Arachnologická knihovna Jiřího Bauma; Česká bibliografie 2017; Britská bibliografie – The Newsletter 138; Inventarizace 2016; Pokyny pro autory

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (16 used records)
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr4127
Sklepávání1935
Smyk1001
Zemní past2002
Eklektor0001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (15 used records)
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
městské parky1001
písčiny3034
výsadby jehličnanů0112
suché křoviny1001
horské bučiny0201
ovocné sady bez bylinné vegetace1001
A1211000101
reliktní bory na skalách1001
bučiny nižších poloh1001
21211100602
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2018